Μία πολὺ σημαντικὴ καὶ χρήσιμη ἀλοιφή.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κηραλοιφή, τὴν ὁποίαν χρησιμοποιῶ γιὰ πάρα πολλὰ ζητήματα, ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀναζητῶ ἐναλλακτικοὺς τρόπους γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ξεφύγω ἀπὸ τὴν συμβατικὴ καὶ βιομηχανοποιημένη φαρμακολογία. Μέσα στὶς ἀναζητήσεις μου «ἔπεσα» ἐπάνω στὴν ἀλοιφὴ ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα, τὴν ὁποίαν ὅμως ἀκόμη δὲν ἔχω προλάβῃ νὰ δοκιμάσω.
Ἀπὸ τὰ συστατικά της ὅμως διακρίνω πὼς μᾶλλον πρόκειται γιὰ κάτι ἰδιαιτέρως χρήσιμο καὶ ἀσφαλές.
Τὰ αἰθέρια ἔλαια ποὺ περιέχει πιστεύω πὼς μποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἄλλα, ἀναλόγως τῆς Συνέχεια

Ἡ πρώτη Ἑλληνικὴ φαρμακοποιία καὶ συνταγὲς φαρμάκων.

Ο Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός, σπούδασε ιατρική στη Παβία για 7 χρόνια. Ήταν αρχιμανδρίτης και ιεροδιδάσκαλος. Το 1818 στη Κωνσταντινούπολη, εξέδωσε την 1η Φαρμακοποιία στα Ελληνικά. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική επανάσταση βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη εξασκώντας την ιατρική και διέφυγε ειδοποιούμενος από κάποιον Τούρκο που είχε θεραπεύσει. Στον Άθωνα η κοινότητα του Αγ. Όρους τον προστάζει να φτιάξει πυρίτιδα σύμφωνα με την Φαρμακοποιία του…

Ας δούμε μερικές από τις συνταγές του στη γενική φαρμακοποιία:

Λαύδανον
Μέθοδος κατασκευής: Επάρε κανέλλαν καλήν δράμια 1, καρυόφυλλα (μοσκοκάρφια) δράμια 1, τα δύο καλώς κοπανισμένα. Κρασί καλόν και άσπρον δρ. 100. Αφιόνι (όπιον) καθαρόν δρ. 16, κρόκον καλόν δρ. 1, ανακατώνουν τα Συνέχεια