Ναί, εἴμαστε καθαρὸς Ἄνθραξ!!! Ἀλλὰ σκασίλα μας!!!

Καὶ τὶ Ἄνθραξ!!! Πρώτης ποιότητος…
Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ λάβουν κάθε μορφὴ τοῦ ἄνθρακος…
Ἐξαιρετικὴ ποιότης μέν, …ἀκατέργαστοι δέ! Στὸ μυαλό…
Διότι τὶς ἄλλες προϋποθέσεις τὶς διαθέτουμε… Στὸ μυαλό μας πάσχουμε… Πολύ!!!
Τόσο ποὺ μᾶλλον δὲν ἔχουμε καὶ τόσες πολλὲς ἐλπίδες γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν κατρακύλα… Συνέχεια

Ὁ Ἐνεργὸς Ἄνθραξ.

Ἡ διαρκὴς ἐπιμόλυνσις τῶν ὑδάτων, τοῦ ἀέρος καὶ τελικῶς τῆς τροφῆς μας φέρνει στὴν ἐπιφάνεια τὸ πλέον ἀναγκαῖον: τὴν ἀναζήτησιν τρόπων τέτοιων πρὸ κειμένου νὰ καταφέρουμε, στὸ μεγαλύτερον δυνατὸν βαθμόν, τὴν ἀφαίρεσι μικρῶν ἤ μεγάλων ποσοτήτων δηλητηρίων ποὺ ἄμεσα ἤ ἔμμεσα εἰσέρχονται στὴν τροφικὴ ἁλυσίδα.
Συνέχεια

Ἡ πρώτη Ἑλληνικὴ φαρμακοποιία καὶ συνταγὲς φαρμάκων.

Ο Διονύσιος Πύρρος ο Θεσσαλός, σπούδασε ιατρική στη Παβία για 7 χρόνια. Ήταν αρχιμανδρίτης και ιεροδιδάσκαλος. Το 1818 στη Κωνσταντινούπολη, εξέδωσε την 1η Φαρμακοποιία στα Ελληνικά. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική επανάσταση βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη εξασκώντας την ιατρική και διέφυγε ειδοποιούμενος από κάποιον Τούρκο που είχε θεραπεύσει. Στον Άθωνα η κοινότητα του Αγ. Όρους τον προστάζει να φτιάξει πυρίτιδα σύμφωνα με την Φαρμακοποιία του…

Ας δούμε μερικές από τις συνταγές του στη γενική φαρμακοποιία:

Λαύδανον
Μέθοδος κατασκευής: Επάρε κανέλλαν καλήν δράμια 1, καρυόφυλλα (μοσκοκάρφια) δράμια 1, τα δύο καλώς κοπανισμένα. Κρασί καλόν και άσπρον δρ. 100. Αφιόνι (όπιον) καθαρόν δρ. 16, κρόκον καλόν δρ. 1, ανακατώνουν τα Συνέχεια

Ἡ ἀπόκρυψις μίας σπουδαίας ἀνακαλύψεως

Πῶς θά σᾶς ἐφαίνετο νά παράγεται ἐνέργεια ἀπ΄εὐθείας ἀπό τό νερό καί τόν ἀέρα;

Κάτι τέτοιο προσπαθοῦσε νά καταφέρῃ ἕνας Γερμανός ἐπιστήμων ἀλλά – ὅπως ὅλοι εκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες πού ἀνακαλύπτουν κάτι πού δέν συνάδει μέ τά συμφέροντα τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος, καί ὄχι μόνον – δέν τελείωσε τίς προσπάθειές του. Δέν τόν ἄφησαν.

Μινώταυρος

Νέες μορφές κινήσεως καί ἐνεργείας

Ο Δρ. Σάουμπεργκερ ασχολή­θηκε και με την παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας. Μέσα από παρατηρήσεις και πειράματα, είχε εντοπίσει την α­ντίθεση ανάμεσα στις μεθόδους της Φύσης και της τεχνολογίας των ανθρώπων. Βεβαιωνόταν όλο και πιο πολύ ότι η ανθρώπινη τε­χνολογία θα απειλούσε την ζωή του ίδιου του πλανήτη, τον οποίο τον έβλεπε σαν έναν τεράστιο ζωντανό οργανισμό, πάνω στον οποίον εμείς είμαστε οι μικροορ­γανισμοί του.
«Οι ατμομηχανές και οι μηχα­νές εσωτερικής καύσης Συνέχεια