Ῥαγιάδες ἐσεῖς, τὰ παιδιά σας καὶ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν σας…

Ἡ ἄλλη συμφωνοῦσε μαζύ μου μέχρι ποὺ ἀνεφέρθην στὸ κόμμα της…
Μοῦ ἐπετέθη μὲ ἀπίστευτη σφοδρότητα…
Συνέχεια