Βία αὐθόρμητος καὶ …ὀργανωμένη!!!

Ἐδῶ καὶ λίγα εἰκοσιτετράωρα κυκλοφορεῖ μία φωτογραφία στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ποὺ ἐμφανίζει ἕναν τύπο (συνδικαλιστή τοῦ ΚΚΕ;;;) νὰ κλωτσᾷ ἔναν ἀστυνομικό.

Συνέχεια

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔγραφα γιὰ τὴν δολιότητα τῆς τεχνητῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ποὺ πολὺ προσεκτικὰ μᾶς φόρτωσαν. Μίας ἀνθρωπισιτκῆς κρίσεως ποὺ ὅλοι, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, ἀπὸ τοὺς …ἐκπροσώπους μας, μερίμνησαν νὰ ἀποκτήσουμε, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε.

Μετατρέποντάς μας σὲ σκληρὰ περιφρουρούμενον «γκέτο».1 Συνέχεια

Ἡ δολία «Ἀνθρωπιστικὴ κρίσις» καὶ ἡ πολτοποίησις τῶν λαῶν.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅποια φωνὴ διαμαρτύρεται κατὰ τῆς πολτοποιήσεως μας χαρακτηρίζεται, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, ὡς φασιστική. Ἐὰν κάποιος τολμήσῃ νὰ διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὰ κύματα τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν, ποὺ κατακλύζουν τὴν χώρα δέ, κρίνεται, ἀπὸ «κοινωνικές» μερίδες, συνήθως ΜΚΟ, ὡς ὑπάνθρωπος, φασίστας, ἀκροδεξιὸς καὶ λοιπὰ ἄλλα …κοσμητικά, ποὺ πρέπει ὅλοι μας νὰ υἱοθετήσουμε, διαφορετικῶς στοχοποιούμεθα.
Ἡ κοινή, κοινοτάτη λογικὴ φυσικὰ ἔχει ἐξοβελισθεῖ στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον καὶ μόνον ἐὰν εἶσαι «συμβατός» μὲ τὶς νεοταξίτικες πολυπολιτισμικὲς θεωρήσεις, ἔχεις πιθανότητες νὰ μὴν διωχθῇς καὶ ποινικῶς.
Ἀφῆστε δὲ τὰ περὶ «ἀντιῤῥατσιστικῶν νόμων» ποὺ ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ στὰ «ἑβραϊκὰ ὁλοκαυτώματα», τὰ ὁποῖα …«φούσκωσαν» κάπως στὴν πορεία τῶν ἐτῶν. Συνέχεια

Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ …περικοπὲς στὴν ὑγεία!

Με στόχο την…«αντιμετώπιση» της ανθρωπιστικής κρίσεως …περικόπτουν κατά 51% την χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ ...περικοπὲς στὴν ὑγεία!3

Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Συνέχεια