Βία αὐθόρμητος καὶ …ὀργανωμένη!!!

Ἐδῶ καὶ λίγα εἰκοσιτετράωρα κυκλοφορεῖ μία φωτογραφία στὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ποὺ ἐμφανίζει ἕναν τύπο (συνδικαλιστή τοῦ ΚΚΕ;;;) νὰ κλωτσᾷ ἔναν ἀστυνομικό.

εἰκόνα

Ὡς γνωστόν, χρόνια τώρα, δηλώνω πὼς ἀντιπαθῶ καὶ τὸν συνδικαλισμὸ καὶ τὰ κόμματα καί, κυρίως, τὰ ἔμμισθα πρακτορίδια ὅλων αὐτῶν, ποὺ χρησιμοποιῶνται πάντα εἰς βάρος μας, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ χρηματοδότες τους. Εἰδικῶς δὲ αὐτὸ τὸ «ΠΑΜΕ κι ἔλα» τοῦ ΚΚΕ, μὰ κι ὅλος ὁ συνδικαλιστικὸς μηχανισμὸς τῆς χώρας, μὲ τὰ κοπρόσκυλα-νταβατζῆδες ποὺ προστατεύουν μόνον τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, μοῦ προκαλεῖ ἀηδία.

Θὰ (ξανά)σώση τὸ ΚΚΕ τὸ «δημοκρατικὸ τόξο»!!!

Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ!!!

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

Ὁ πιστότερος σκύλος τοῦ κατεστημένου: τὸ ΚΚΕ!!!!

Ὅμως, εἰδικῶς γιὰ τὴν παραπάνω εἰκόνα ἔχω νὰ παρατηρήσω μερικὲς λεπτομέρειες, ἴσως καὶ οὐσιώδεις.
Ἡ «συγκέντρωσις διαμαρτυρίας» ἐπραγματοποιήθη στὶς 5 Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο (Michael Richard Pompeo). Κατὰ τὴν διάρκεια λοιπὸν τῆς μετακινήσεως τοῦ Πομπέο τὸ (σοβιετικὸ-σταλινικὸ) κομμουνιστικὸ κόμμα ἐπεχείρισε νὰ ἀντιδράσῃ κατὰ τοῦ (τροτσκυστικοῦ – ἀμερικανικοῦ) βραχίωνος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος.
Κι ὅλα αὐτά, γενικῶς, θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ ἐκλάβουμε ὡς «ἐσωτερικές» τους διαφωνίες, ἐὰν δὲν γνωρίζαμε τὸν ῥόλο τοῦ ΚΚΕ γενικῶς στὴν χώρα μας, μά, εἰδικότερα τὸν ῥόλο τῶν ΚΝΑΤ του.

Ἂς περάσουμε ὅμως στὴν παραπάνω εἰκόνα.
Τί παρατηροῦμε; Ὁ «ῥάμπο» τῶν ΚΝΑΤ κλωτσᾶ ἔναν ἀστυνομικό, μὲ σκοπό, ἴσως, νὰ τὸν ἀφήσῃ ἀνάπηρο. Ὅμως ὁ τύπος ἔχει ἢδη «φορτώση» πολύ, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς μπλούζας του:

Εἶναι σταγόνες ἀπό αἷμα αὐτά πού βλέουμε ἤ πρόκειται γιά νέα …μόδα τῶν ΚΝΑΤ;

Δυστυχῶς, ἀντιλαμβάνομαι πὼς πρόκειται γιὰ σταγόνες ἀπὸ αἷμα, πού, προφανῶς, προῆλθαν ἀπὸ προηγούμενες ἐνδό-οἰκογενειακὲς συῤῥάξεις τῶν «μπάτσων» μας, μὲ σκοπὸ νὰ «αἰτιολογήσουν» (ὡς συνήθως) τὴν βία ποὺ θὰ ἐπακολουθοῦσε. Καί, ὡς γνωστόν, κάθε φορὰ ποὺ «σκηνοθετῶνται» τέτοιου εἴδους ἐπεισόδια, ἀφ΄ ἑνὸς ἡ μία ὁμὰς τῶν «μπάτσων», ποὺ (ἐπισήμως) ἐκπροσωπεῖ  (λέει) ἐμᾶς, «ἀδειοδοτεῖται» νὰ προκαλέσῃ τὶς ἀπίστευτες ἀκρότητες, ἐνᾦ ἀφ΄ ἑτέρου, ἡ ἄλλη πλερυὰ τῶν «μπάτσων», ποὺ (ἐπισήμως) ἐκπροσωπεῖ τὸ κράτος, ἀδειοδοτεῖται νὰ ἐπιχειρήσῃ τὰ χείριστα κατὰ τῶν θυμάτων της, πραγματικῶν ἢ φανταστικῶν ἤ, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴ πρὸς τοὺς …συναδέλφους τους, ποὺ ἐν προκειμένῳ ἐπρόκειτο γιὰ τὰ ΚΝΑΤ.

Γιατί ὅλα αὐτά;
Πρῶτα πρῶτα ἂς λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς τὸ ΚΚΕ σήμερα (καὶ ὄχι πρὸ κάποιων ἐτῶν) ἔχει σαφεῖς θέσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τί «πρέπει» νὰ κάνῃ ὁ στρατὸς τῶν «μπράβων» του, κατὰ τὴν διάρκεια ἐθνικῆς ἀπειλῆς. Ἐὰν λοιπὸν δεχθοῦμε, ὡς χώρα, κάθε μορφὴ ἐπιθέσεως, τὰ ΚΝΑΤ του ἂν τί νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐχθρὸ (ἐξωτερικὸ ἢ ἐσωτερικό), θὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς …ἀστικῆς τάξεως. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀστικὴ τάξις εἴμαστε ἐμεῖς ὅλοι, ἀλλὰ οὐδέποτε τὰ κνώδαλα τῶν τοκογλύφων, ἂς τὸ συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους, πὼς πρῶτα θὰ σφάξουν ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας, παρέα μὲ τοὺς νέους ὑποτακτικούς τους (βλέπε καὶ λαθροεποίκους νεοψηφοφόρους) καὶ μετά, ἥσυχα ἤσυχα, θὰ …συνεργασθοῦν μὲ τοὺς (ὁποίους) κρατοῦντες.

https://filonoi.gr/wp-content/uploads/2018/04/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%E1%BD%B7-%E1%BC%A1-%E1%BC%80%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%E1%BD%B1-%E1%BC%80%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B5%E1%BF%96-%E1%BC%80%CF%80%E1%BD%B9-%CF%84%CE%BF%E1%BD%BB%CF%82-%E1%BC%9D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BD%E1%BD%B1-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD-%CF%83%E1%BD%B3-%CE%BA%E1%BD%B1%CE%B8%CE%B5-%E1%BC%90%CF%87%CE%B8%CF%81%E1%BD%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-3.jpg

Γιατί ἡ ἀριστερά ἀπαιτεῖ ἀπό τούς Ἕλληνες νά ὑποταγοῦν σέ κάθε ἐχθρό τους;

Ἡ κατάλυσις τοῦ κράτους λοιπὸν οὐδέποτε, τὶς τελευταῖες δεκαετίες (τὶς δημοκρατικιές!!!) ἦταν στὰ σχέδιά τους. Στὰ σχέδιά τους, ποὺ κατὰ καιροὺς τὰ ἐφαρμόζουν, ἦταν καὶ παραμένει ἡ ἐξολόθρευσις τῶν …«ἀντιφρονούντων», κατ’ αὐτούς, ἀλλά, πολὺ πιθανόν, μελλοντικῶς, ἀκόμη καὶ ἡ κατάληψις τῆς ἀρχῆς, ἐὰν λάβουν τέτοιες ἐντολές, πρὸ κειμένου νὰ τὴν …διαφυλάξουν ἀπὸ ἐμᾶς!!!
Ἐπὶ τῆς οὐσίας δῆλα δὴ σκοπός τους εἶναι ἡ παραμονὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ στὰ χέρια τῶν ἰδίων καὶ τῶν ἰδίων κοπροσκύλων καί, κατὰ περίπτωσιν, μὲ …προσχήματα, ἐξαφανίζουν κάθε ἐμπόδιο.

Συνδέεται ὅμως ἡ παραπάνω εἰκόνα μέ τίς σύγχρονες θέσεις τοῦ ΚΚΕ;
Ἐσεῖς νὰ μοῦ πεῖτε. Συνδέεται ἤ ὄχι;

Πᾶμε τώρα στὸ ἐπόμενον.
Ὡς γνωστὸν ἡ χώρα μας, μὲ πρόσχημα τὸ «χρέος» καὶ τὰ μνημόνια, ὑπεχρεώθη (κυριολεκτικῶς ὅμως) νὰ ἀφοπλισθῇ τόσο, ὅσο νὰ ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς καλὲς (ἢ κακὲς) προθέσεις τῶν …«ἀγαπημένων μας συμμάχων».
Κι ἔτσι, ὅπως …τότε, μὲ τὴν ναυμαχία τῆς «ἀπελευθερώσεώς μας»…:

 • Γιατί μᾶς καλλιεργοῦν τό συναίσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης, ἄν καί εὐκόλως ἀποδεικνύεται, ἰδίως γιὰ τοὺς ἱστορικούς, πώς μόνον ἐλεημοσύνη καί φιλελληνισμός δέν ἦσαν τά κίνητρα τῶν …«σωτήρων» μας;
 • Ποῦ ἀκριβῶς διαπιστώνουν λοιπόν οἱ ἱστορικοί τό …τυχαῖον γεγονός τῆς Ναυμαχίας;
 • Γιατί δέν ἀναφέρονται τά παρασκηνιακά δρώμενα πού μᾶς ὑπεχρέωσαν νά πέσουμε στόν …«φιλελληνισμό» τους ὡς ἱκέτες;
 • Γιατί ἀποκρύπτονται οἱ κεντρικοί ἐγκέφαλοι τοῦ «ἐμφυλίου»;
 • Γιατί δέν ἀναφέρονται οἱ πραγματικοί στόχοι αὐτοῦ τοῦ «ἐμφυλίου»;
 • Γιατί ἀποκρύπτεται ἐπισταμένως ὁ μισελληνισμός, ὄχι μόνον τῶν Ἅγγλων καί τῶν Γάλλων, ἀλλά καί τῶν ‘Ρώσσων;
 • Γιατί ὅλος ὁ τότε μισελληνισμός, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο ἱστοριογραφία, περιορίζεται στούς Αὐστριακούς;
 • Γιατί οἱ ἀπό τότε …«σύμμαχοί μας» (μὰ στὴν πραγματικότητα δεσμοφύλακές μας) δοξάζονται ὡς …προστάτες μας καί θαυμαστές μας, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα παραμένουν μεταξύ τῶν χειρίστων μορφωμάτων τῆς (διόλου) σεβαστῆς συνωμοταξίας τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου μας;
 • Γιατί οὐδείς ἱστορικός ἀναφέρεται στήν πρό-ὕπαρξιν δανείων, πού ὅμως οὐδέποτε δίδονται δίχως ἰσχυρές ἐγγυήσεις;
 • Ποιές ἐγγυήσεις θά μποροῦσαν νά διασφαλίσουν τήν ἀποπληρωμή αὐτῶν τῶν δανείων, ἐφ’ ὅσον εἶχαν, μὲ ἐνεργὸ συμμετοχὴ τῶν …«συμμάχων μας» ἐξαλειφθῆ ὅλες οἱ πιθανότητες ἀπελευθερώσεώς μας;
 • Γιατί τήν ὑστάτη στιγμή παρενέβησαν;
 • Tί τούς ἐμπόδιζε νά παρέμβουν πρίν, ὄταν ἀκόμη εἴχαμε κάποιες ὑπολογίσιμες στρατιωτικές δυνάμεις;
 • Μήπως ἐφοβοῦντο τήν πραγματική μας ἐλευθερία καί γιατί;
 • Τί ἐπεδίωκαν καί δέν τό ἔπραξαν;
 • Τί ἐπέτυχαν μέ αὐτήν τήν (ἂς ποῦμε) ἀργοπορία;

8 Ὀκτωβρίου 1827. Ἡ Ναυμαχία τῆς …«ἀπελευθερώσεώς μας» 

…ἔτσι καὶ τώρα, ὁδεύουμε πρὸς ἔνα νέο καθεστὼς ἐξαρτήσεώς μας.
Ἄλλως τὲ ἢδη  προπαγανδίζεται κάτι τέτοιο καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα τῆς βο(υ)λῆς τους, ἐνᾦ καὶ ὁ Πομπέο, γενικῶς, ἐτοποθετήθη ἐπισήμως ὑπέρ μας καὶ κατὰ τῆς Τουρκίας.

Ἔρχεται πόλεμος λοιπόν; Γνωστόν… Μᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνουν καθημερινῶς καὶ  ὁ Ἐρντογὰν καὶ τὰ κουδουνισμένα καὶ τὰ παπαγαλάκια τους.
Τί θά συμβῆ κατά τήν διάρκεια τῆς ἐθνικῆς συῤῥάξεως; Γνωστότατον κι αὐτό… Κάποια καλόπαιδα θὰ ξεκινήσουν ἐσωτερικὲς «ἐπαναστατικὲς» ἐπιχειρήσεις.
Ποιοί θά ἀπασχοληθοῦν γιά νά μειώσουν (ἢ καὶ νὰ καταστείλουν) τίς ἐσωτερικές «ἐπαναστατικές» ἐπιχειρήσεις, πού ὅμως θά εἶναι …ἐκκαθαριστικές; Γνωστὸν κι αὐτό… Φυσικά, ἡ ἀστυνομία θὰ τὸ κάνη, ἐφ’ ὅσον ὁ στρατὸς θὰ εἶναι κάπου στὰ σύνορα.
Ποιοί θά καθοδηγοῦν τά πλήθη πού θά ἐπιδοθοῦν σέ ἐκκαθαρίσεις; Μά, γνωστότατον κι αὐτό. Τὸ  ΚΚΕ καὶ ὅλα τὰ παραμάγαζα τῶν σοσιαλιστικῶν μας κομμάτων, παρέα μὲ τὰ συνδικαλιστοπρακτόρια.
Γιατί θά συμβῆ κάτι τέτοιο; Γνωστόν… Γιὰ νὰ …ἀπαλλάξουν τὴν κοινωνία ἀπὸ τοὺς …ἀντιδρῶντες.
Τί ῥόλο θά παίξουν τά ἀμερικανά καί τό ΝΑΤΟ σέ ὅλα τά παραπάνω; Γνωστότατον κι αὐτό… Σὲ περιόδους «ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως» ἅπαντα τὰ «μπατσόνια» τοῦ πλανήτου ἀδειοδοτῶνται γιὰ νὰ εἰσβάλουν σὲ χῶρες, ποὺ θὰ τὶς διατηρήσουν καθυποταγμένες γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες.

Συνυπολογίζοντας σὲ ὅλα τὰ παραπάνω καὶ τὸν (πολυδιαφημιζόμενο) «κακὸ» Ἐρντογάν, ὅπως καὶ τὴν πρόσφατο ἐπίσκεψιν Πομπέο, μποροῦμε ἴσως νὰ κατανοήσουμε πλέον πὼς οὐδὲν …τυχαῖον στὸν κόσμο μας.Ὅλα στὴν …λεπτομέρεια σχεδιασμένα καὶ προγραμματισμένα.

Ὡς γνωστόν, ἕνας Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν δὲν πηγαίνει ὅπου κι ὅπου καί, κυρίως, δὲν πηγαίνει κάπου τυχαίως. Κάπου ἀποβλέπει. Κι αὐτὸ τὸ κάπου εἶναι, συνήθως, πάρα πολὺ μεγάλο.

Τί πιστεύω λοιπόν;
Οἱ «ἐπαναστάτες» θὰ κάνουν τὶς «ἀναγκαῖες» ἐκκαθαρίσεις, τὰ ἀμερικανὰ θὰ κάνουν τὶς «ἀναγκαῖες ἐπεμβάσεις» γιὰ νὰ μᾶς …«σώσουν» (ὑπὸ τέτοιες ὅμως συνθῆκες ποὺ θὰ κάνουμε καιρὸ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τί πάθαμε) καὶ οἱ κρατοῦντες θὰ παραμείνουν στὶς θέσεις τους ἀνενόχλητοι, ἀλλάζοντας (προφανῶς) ὀνόματα, πάντα μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν παραπάνω «μπράβων», καθὼς καὶ ὅλων τῶν (μικρῶν ἢ μεγάλων) «στρατῶν» ποὺ ἤδη ἔχουν συγκροτήση.

Ἀκριβῶς λοιπὸν διότι ἕνας ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ δὲν μᾶς ἔρχεται ἐδῶ τυχαίως, ἂς προβληματισθοῦμε καλλίτερα, διότι, μετὰ τὶς παραστάσεις βίας, ὅλοι αὐτοί, κατ’ ἐμέ, ἔνθεν κακεῖθεν, τρωγοέπιναν συμφωνῶντας τὶς τελευταῖες λεπτομέρειες τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν σχεδιασμῶν τους.

Κι ὄσο γιὰ τὸ τώρα καὶ τὰ πρόσφατα ἐπεισόδια, μαζὺ μὲ τὴν (κατ’ ἐμὲ) τεχνητὴ βία, ἔρχονται νὰ μᾶς καταδείξουν ἕνα ἄλλο σχέδιον ποὺ ἐξυφαίνεται πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες μας. Κι αὐτὸ τὸ σχέδιον, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὁ ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ καὶ τὰ ΚΝΑΤ τοῦ ΚΚΕ εἶχαν λόγους …«ἀντιπαραθέσεως», καλλίτερα νὰ ἀνησυχοῦμε περισσότερο, διότι τὰ γεγονότα τρέχουν ἀλλὰ ἐμεῖς ὄχι.

Οἱ …«ἀντιπαραθέσεις» τέτοιου τύπου, ἀγαπητοί μου, ὡς γνωστόν, οὐδέποτε συμβαίνουν τυχαίως καὶ οὐδέποτε συμβαίνουν γιὰ τὸ καλό μας. Πέραν λοιπὸν τῆς (ὑποτιθεμένης) «ἔχθρας» τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὶς Η.Π.Α. (πού, πρὸ καιροῦ ἔχει παύση ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἐφ’ ὅσον ἤδη τὸ ΚΚΕ ἔχει συνδράμη τὰ μέγιστα γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ σημερινὲς -εἰς βάρος μας- συνθῆκες), χρησιμοποιῶνται ὡς μέσον προπαγάνδας, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτευχθοῦν πολύ-ἐπίπεδοι σχεδιασμοί. Ἕνας τέτοιος, στὰ δικά μου μάτια ὁρατός, εἶναι ὁ ῥόλος τῶν ἐν λόγῳ «μπράβων», κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐπερχομένων «κρίσεων».

Φιλονόη

(Visited 322 times, 1 visits today)
One thought on “Βία αὐθόρμητος καὶ …ὀργανωμένη!!!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δέν ἦταν λοιπόν τόσο …αὐθόρμητος ἡ βία; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply