Θὰ (ξανά)σώση τὸ ΚΚΕ τὸ «δημοκρατικὸ τόξο»!!!

Σήμερα τὸ πρωΐ, οἱ ὑπέρ-μπατριώταροι τοῦ ΚΚΕ, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ προσέβαλαν τὸν Παρθενῶνα, ὑψώνοντας σχετικὸ πανῶ.

εἰκόνα

Ποιοί; Αὐτοὶ ποὺ σύνθημά τους εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν μίαν «Μακεδονία τῶν λαῶν»…

Γιὰ μίαν ἀριστερὰ καὶ αὐτόνομο Μακεδονία τῶν …Ἰσραηλινῶν!!!

Ποιοί; Τὰ ΚΝΑΤ τοῦ παρακρατισμοῦ….

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.

Δὲν στέκει στὴν λογική!!!
1500 ἀστυνομικοὶ θὰ φυλᾶν τὴν Βουλὴ σήμερα, ποῦ θὰ ψηφίζουν ὅλοι μαζὺ τὴν προδοσία;

Ὅταν
5.000 φύλαγαν τὸν Τσίπρα γιὰ μία ὁμιλία στὴν Θεσσαλονίκη…

2.000 προχθὲς γιὰ νὰ μὴν συναντηθοῦν ἀντιεξουσιαστὲς μὲ πατριῶτες!!!

Αὐτὸ ποὺ ὑποψιάζομαι καὶ δὲν θέλω νὰ τὸ δῶ ξανά,
εἶναι πὼς τὸ οἱ ῥοπαλοφόροι τοῦ ΚΚΕ, θὰ φυλάξουν ξανὰ τοὺς προδότες!!!
Πὼς οἱ ροπαλοφόροι τοῦ ΚΚΕ, θὰ συγκρουσθοῦν μὲ τοὺς «φασίστες»!!!

Οἱ ὑποψίες ἐνισχύονται, ἐπειδή:

πρῶτον,κεντρικὸς ὁμιλητῆς στὴν ἄκυρη ἐντελῶς συγκέντρωση τοῦ ΚΚΕ σήμερα τὸ ἀπόγευμα θὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κουτσούμπας,
ποῦ σημαίνει πὼς ὅλο τὸ ΚΚΕ στὸ πόδι στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας.

Καὶ δεύτερον:
τὰ πανῶ ποὺ ἀνήρτησε τὸ ΚΚΕ σήμερα στὴν Ἀκρόπολη, σὰν ξεκάρφωμα καὶ ἄλλοθι πὼς τάχα μου δῆθεν, εἶναι κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν!!!

Ἔτσι ἡ κυβέρνησις δὲν θὰ κατηγορηθῇ γιὰ ὑπερβολικὴ βία, καὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἐπεισόδια θὰ καταλογισθοῦν σὲ πατριῶτες ποὺ θὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας!!!

Θέλω κι εὔχομαι νὰ εἶμαι ἁπλᾶ ὑπερβολική, ἀλλὰ μέχρι τώρα ἔμαθα νὰ συνθέτω τὰ δεδομένα στοιχεῖα, νὰ ἑνώνω τὶς τελίτσες καὶ νὰ βλέπω ποὺ ὁδηγεῖ ἡ προβολή τους….

Λαπαθιώτου Κωνσταντῖνα

Τὸν νοῦ μας λοιπόν.
Χώρια ποὺ ὅσοι ἀποφασίσουν σήμερα νὰ παρευρίσκονται ἐκεῖ, γιὰ μίαν διαρκείας καὶ ἄνευ ἐκπτώσεων, παραμονή τους, ὀφείλουν πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα νὰ εἶναι κυρίως ἀποφασισμένοι, δίχως τὰ παιδάκια τους καὶ δίχως τὶς μαννοῦλες τους…
…θὰ πρέπη ἐπίσης νὰ προσέχουν ἰδιαιτέρως τὶς δολιοφθορὲς ἀπὸ …μπατριῶτες καὶ λοιπὰ νούμερα…
…μὰ κυρίως τὰ ΚΝΑΤ, ποὺ ἐπισήμως πλέον ἀναλαμβάνουν νὰ παίξουν τὸν γνωστὸ ῥόλο τοῦ νταβατζο-μπράβου.

Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply