Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ …περικοπὲς στὴν ὑγεία!

Με στόχο την…«αντιμετώπιση» της ανθρωπιστικής κρίσεως …περικόπτουν κατά 51% την χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ ...περικοπὲς στὴν ὑγεία!3   

Φανταστείτε τι έχει να γίνει.
Οι νεκροί από τις περικοπές στην υγεία δεν προσμετρώνται στις αυτοκτονίες που προκαλούν τράπεζες και εισπρακτικές. Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ ...περικοπὲς στὴν ὑγεία!1Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ ...περικοπὲς στὴν ὑγεία!4
Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ ...περικοπὲς στὴν ὑγεία!2Περνούν στα ψιλά.

Σίγμα

(Visited 62 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίσι μὲ …περικοπὲς στὴν ὑγεία!

Leave a Reply