Γερμανικός ἐκβιασμός ἤ σύμπτωσις;

Γερμανικός ἐκβιασμός ἤ σύμπτωσις;Καὶ ἐνῶ δινόταν ἡ μάχη τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες, ξεκίνησε ἀπὸ μερίδα τῶν «ἑταίρων», Ἑλληνικῶν καὶ ξένων πολιτικῶν καὶ «εἰδικῶν», ἕνα ἐκβιαστικὸ τσουνάμι καταστροφολογίας.

Παράλληλα, μ’ ἕνα κῦμα τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων μεταξὺ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Α.Τσίπρα τῆς Α. Μέρκελ (ἡ ὁποία σιγοῦσε τὶς προηγούμενες ἡμέρες) καὶ ἄλλων Εὐρωπαίων ἀλλὰ καὶ Ἀμερικανῶν Ἀξιωματούχων. Τὶ ἀκριβῶς διεμείφθη μεταξύ των εἶναι ἄγνωστο. Διαπραγμάτευση ἢ ἐκβιασμοί;

Ὡστόσο ὑπάρχει ἕνα γεγονὸς ποὺ συνέβη τὴν ἴδια ἡμέρα μὲ τὸ τελευταῖο Eurogroup: Τὸ show τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς τουρκικῆς ἀεροπορίας πτεράρχου Ὀζτοῦρκ ὄχι μόνο νὰ πετᾷ μὲ διθέσιο μαχητικὸ F-16 ἐπάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο ἀλλὰ καὶ νὰ βιντεοσκοπῇ τὴν πτήση γιὰ νὰ τὴν ἐπιδείξῃ στὸ διαδίκτυο! Ἡ πτήση δὲν ἤταν τυχαία, καθὼς οἱ Τούρκοι τὴν «βάφτισαν» ὡς…. «ἐπιθεώρηση», λέγοντας ὅτι αὐτὸ συνέβη στὰ… διεθνῆ ὕδατα!
Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα εἶναι ἂν ἐπρόκειτο γιὰ σύμπτωση ἢ για ἀκόμη μιὰ προσπάθεια ἐκβιασμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.

Αὐτό που εἶναι ἱστορικὰ τεκμηριωμένο, εἶναι ἡ διαχρονικὴ συνεργασία Γερμανίας-Τουρκίας.
Τὸ 1903 μὲ προτροπὴ τῶν Γερμανῶν ξεκίνησε τὸ ξεκλήρισμα 130.000 Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσιάς.
Νεώτερο ἰστορικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ γερμανο-τουρκικὴ Συμμαχία κατὰ τὸν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Καὶ βεβαίως δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τὸν μεγάλο ἀριθμὸ Τούρκων μεταναστῶν στὴν Γερμανία καί τὶς ἀλληλεξαρτήσεις ποὺ πηγάζουν ἐξ αὐτοῦ.
Τὰ παραπάνω δεν εἶναι οἱ μόνες γερμανο-τουρκικὲς «συνεργασίες» (βλέπε καὶ ἐπιχειρηματικοὺς δεσμοὺς τῶν ἐκδοτῶν τῶν Βild-Ηurriyet-Μilliet, ἀλλὰ καὶ ἡ δραστηριοποίησίς τους στὸν Τουριστικὸ τομέα.
Μία ἀκόμη χθεσινὴ «σύμπτωση» εἶναι ἡ στροφὴ τῆς Τουρκίας στὴν προσέλκυση Γερμανῶν Τουριστῶν γιὰ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2015, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ ἐνισχυθῇ μὲ σχετικὰ δημοσιεύματα…
Συμπτώσεις ἢ ἐκβιασμὸς καὶ ἀνταμοιβή; Τὸ ΝΑΤΟ σιωπᾶ!!!
Ἰωάννης Δέμος

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply