Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη) (ἀναδημοσίευσις)

Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη)Ἀποθέωσις τῆς μυθιστορηματικῆς λογοτεχνίας ἀποτελεῖ τό παγκόσμιο μπέστ-σέλλερ, τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ. Τό μυθιστόρημα, θαυμαστά συγκινητικό ὑποκαθιστᾶ τήν πραγματικότητα καί, γιά ἄλλη μία φορά ὁ μῦθος μεταμφιέζεται σέ ἱστορία. Συνέχεια

Ἡ Ὕβρις ἐπερίσσεψε

Ποῦ ζοῦμε; Ποῦ πᾶμε; Οἱ δυνατοἰ, νομίζουν ὅτι ἀπέκτησαν δύναμιν θεοῦ καί τά ἔβαλαν μέ τόν ὑπέρτατο θεό. Τήν φύσι. Τό βλέπουμε, συνεχῶς, γύρω μας. Ὅπου κι ἄν γυρίσουμε τό βλέμμα μας, θά δοῦμε τήν Ὕβρι νά περισσεύῃ.

Ἀκόμα, ὅμως, δέν ἔχουμε πιάσει πᾶτο. Ἔχουν νά δοῦν πολλά τά μάτια μας καί νά ἀκούσουν τά αὐτιά μας μέχρι ἡ ΦΥΣΙΣ νά ἀποκαταστήσῃ τήν τᾶξιν! Αὐτό εἶναι σίγουρο.

 Ὕβρις – ἂτη – νέμεσις – τίσις. Συνέχεια

«Δύο γάϊδαροι μαλώνανε σέ ξένο ἀχυρῶνα»

Οἱ Ἀλβανοί τρόμαξαν ἀπό τίς ὀρδές τῶν «βαρβάρων» πού ἔχουν εἰσβάλει στόν τόπο καί ἀπεφάσισαν νά διαμαρτυρηθοῦν.

Οἱ Ἑλληναράδες προοδευτικούληδες δέν ἔχουν πρόβλημα. Εἶναι τῆς μόδας νά ἔχουν ὅλα τά κράτη μερικά ἑκατομμυριάκια λαθροεποίκους, κυρίως ἄν βγάζεις καί φρᾶγκα ἀπό αὐτή τήν δουλειά, μιά χαρά.

Οἱ ἄχρηστοι ἐθνοπατέρες κηφῆνες ζοῦν στόν κόσμο τους….ἔχουν, βεβαίως, 150 ἀστυνομικούς καί τούς προστατεύουν, μέ τά λεφτά τά δικά μας, ὁπότε, δέν ἀσχολοῦνται.

Ἀκόμη καί οἱ ἄλλοι λαθρομετανάστες (ὅλοι οἱ ξένοι ἔχουν μπεῖ λαθραῖα στήν χώρα), οἱ Ἀλβανοί, πού ἐγκληματοῦν δεκάδες φορές τήν ἡμέρα εἰς βάρος τοῦ ἀνήμπορου, κυρίως, ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ νά ἀντιδράσῃ, διαμαρτύρονται. 

Γιά γέλια εἶναι ἡ ὑπόθεσις ἤ γιά κλάματα; Τί νά πῇ κανείς;

Λέτε νά «καθαρίσουν» αὐτοί γιά μᾶς; Συνέχεια

Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη)

Ἀποθέωσις τῆς μυθιστορηματικῆς λογοτεχνίας ἀποτελεῖ τό παγκόσμιο μπέστ-σέλλερ, τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ. Τό μυθιστόρημα, θαυμαστά συγκινητικό ὑποκαθιστᾶ τήν πραγματικότητα καί, γιά ἄλλη μία φορά ὁ μῦθος μεταμφιέζεται σέ ἱστορία.

Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα; Ποιός ἔγραψε τό βιβλίο καί μέ  ποιό τρόπο ἦλθε ἀπό τά πρῶτα  σέ πωλήσεις παγκοσμίως; 

Ὁ Ἄγγλος ἱστορικός Ντέϊβιντ Ἴρβιγκ, παρεμβαίνοντας στήν δίκη τοῦ Τορόντο στίς 25 καί 26 Ἀπριλίου 1988 καταθέτει τήν ἀκόλουθη μαρτυρία γιά τό βιβλίο «τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ»:

«Ὁ πατέρας τῆς Ἄννας Φράνκ, μέ τόν ὁποῖο ἀλληλογραφοῦσα γιά χρόνια, ἔδωσε τελικῶς τήν συγκατάθεσί του γιά ὑποβληθῇ τό χειρόγραφο τοῦ «ἡμερολογίου» σέ έργαστηριακή ἐξέτασι, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀπαιτῶ πάντα ὅταν ἀμφισβητεῖται ἕνα ἔγγραφο».

Τό ἐργαστήριο πού ἀνέλαβε αὐτή τήν πραγματογνωμοσύνη εἶναι τό ἐγκληματολογικό ἐργαστήριο τῆς γερμανικῆς ἀστυνομίας στό Βισμπάντεν. Τό συμπέρασμα ἦταν ὅτι ἕνα μέρος τοῦ «ἡμερολογίου» τῆς Ἄννας Φράνκ γράφτηκε μέ Συνέχεια

Τά πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. Δεῖτε τί λέει τό εἰκοστό!

Τόσες πολλές συμπτώσεις. Εἶναι δυνατόν; Θά δείξῃ…….Πάντως, κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποδείξῃ πότε καί ἀπό ποῦ, προῆλθαν.

Προσωπικῶς, τίποτα δέν πιστεύω ἀπό ὅλα αὐτά. Γιατί; Ἡ ἄνθρωπότης ἔχει τήν τάσι νά βλέπει παντοῦ συνομωσίες ἤ νά ἁπλουστεύει τά πράγματα. Νά τά βάζῃ ὅλα σέ ἕνα καλούπι». Χριστιανοί ἐναντίον Ἰουδαίων; Παντοῦ ὑπάρχει ἕνας θεός!

Οἱ σύγχρονοι μελετητές λέγουν ὅτι τά πρωτόκολλα “εἶναι Συνέχεια

Ἡ 15χρονη Ἀφγανή σώθηκε, ἀλλά οἱ δράστες διαφεύγουν

Δέν εἶναι δυνατόν νά συμβαίνουν στίς μέρες μας τέτοιου εἴδους γεγονότα καί μάλιστα, νά ασκεῖται βία εἰς βάρος γυναικῶν, παιδῶν, θά ἐλεγα. Ποιός ξέρει πόσα πῆραν οἱ γονεῖς της γιά νά τήν πουλήσουν.

Τό συγκεκριμένο γεγονός ἔγινε ἀντιληπτό καί εἶχε, ἄς ποῦμε, αἴσιο τέλος. Πόσα ἄλλα – τά περισσότερα – δέν μαθαίνουμε; Νά χαίρονται τόν πολιτισμό τους, τόν ὁποῖον κουβαλοῦν καί στίς χῶρες τίς ὁποῖες, λαθραίως, εἰσβάλλουν καί πρωτίστως, στήν Ἑλλάδα. 

Ὑποθέτω, ὅτι εἶναι ζήτημα ἡμερῶν ἡ σύλληψις τῶν κτηνῶν. Συνέχεια