Τί πίνουν;

Τώρα τελευταία, ἰδιως μετὰ τὶς ἐκλογὲς (;;;) τοῦ Σεπτεμβρίου, ποὺ «ἀπέδειξαν» πὼς ναί, τὰ θέλουμε τὰ μνημόνια, δὲν χορταίνω νὰ συναντῶ (καὶ νὰ διαπληκτίζομαι, βρίζω, φτύνω) ἀφιονισμένους.
Κυρίως ψηφοφόρους… Ὄχι τόσο διότι παρεσύρθησαν (κάτι σύνηθες) ἀπὸ τὰ λόγια τὰ παχειὰ καὶ τὰ μεγάλα, ὅσο διότι οἱ κωλοτοῦμπες τους δὲν περιγράφονται.
Δὲν εἶναι δῆλα δὴ ποὺ γιὰ τοὺς ὅποιους λόγους ἐψήφισαν τΣΥΡΙΖΑ καὶ καμμενομπαστουνοπράκτορες… Εἶναι διότι μᾶς τὸ παίζουν ἀθῷες περιστερές…
Ἐάν δέν ἤξεραν γιατί δέν ῤώταγαν;

Καὶ τέλος πάντων… Ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, κουβαλᾶμε τὶς δικές μας εὐθύνες, μεγάλες ἢ μικρές, γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντια.
Μὰ ἄλλο ἡ εὐθύνη τοῦ ψηφοφόρου κι ἄλλο ἡ εὐθύνη τοῦ (φερομένου ὡς) ἐκλεγμένου.
Ἄλλο ὁ παρασυρθεὶς πού, ἐφ΄ ὅσον ἀγνοοῦσε, πῆγε καὶ ψήφισε στὰ τυφλὰ κι ἄλλο ὁ βολεμένος ποὺ ἔσπευσε, μὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες, νὰ δηλώσῃ τὴν δική του ὑποτέλεια, θέτοντας τὰ δικά μας κεφάλια στὰ ἰκριώματα καὶ φουσκώνοντας τοὺς δικούς του λογαριασμούς, λαμβάνοντας ταὐτοχρόνως τὸ δεκαχίλιαρο μηνιαίως.

Ὁ λόγος σήμερα γιὰ τὴν ξεστρατημένη καὶ ἀφιονισμένη Χἀννούλα βαγενᾶ. Αὐτὴν ποὺ οὔρλιαζε ἐπὶ GAPάτου, διότι ἦταν κακὸς ποὺ μᾶς πῆγε στὰ μνημόνια, ἀλλὰ δὲν ἔχασε εὐκαιρία νὰ πέσῃ στὰ τέσσερα, ὅταν τὸ ἀλεξέι διέταξε μνημόνιον.
Αὐτὴν τὴν Χαννούλα ποὺ κουνοῦσε τὸ δάκτυλο στὸ GAPατο καὶ μετὰ χώθηκε στὸν τΣΥΡΙΖΑ…!!!

Ναί, ναί… Ναί… Αὐτήν…Τί πίνουν;1

 

Αὐτὴν ποὺ τὸ ὀνοματάκι της ἀπολαύσαμε τότε, στὰ γλέντια τὰ μεγάλα, τῶν 223:

Ποιοί ἔπεσαν λίγο κάτω ἀπό τό νά στέκονται στά τέσσερα;

τΣΥΡΙΖΑ

Οἱ 251 ψηφίσαντες τῆς συμμορίας τῶν 300 ποὺ ἔγιναν …223!!!

Αὐτὴν λοιπόν… Τὴν θυμηθήκαμε… Ποὺ ἀπὸ τὸ σανίδι ἀπεφάσισε νὰ μᾶς …σώσῃ
(Ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι ὅμοιοί της…!!!)
Ἀγνοώντας φυσικὰ πὼς ὁ πολιτικὸς ὀφείλει νὰ ποιῇ ἦθος…
Ἀγνοεῖ ἐπίσης πὼς ἄλλο τὸ ἦθος ποὺ πρέπει νὰ ποιῇ ὁ ἠθοποιὸς κι ἄλλο αὐτὸ ποὺ ὑποχρεοῦται νὰ ποιῇ ὁ πολιτικός. Διότι τὸ ἦθος ποὺ φέρνει (ἐὰν φέρνῃ τώρα πιά) ὁ ἠθοποιὸς εἶναι διὰ τῆς …ἀντανακλάσεως. Τὸ ἄλλο ὅμως, αὐτὸ ποὺ ὀφείλει νὰ ποιῇ ὁ πολιτικὸς διδάσκεται καὶ ἐκφράζεται διαρκῶς, εἶτε μέσα ἀπὸ τοὺς νόμους εἶτε μέσα ἀπὸ τὴν συνέπεια τοῦ λόγου του εἶτε, κυρίως, μέσα ἀπὸ τὴν προστασία τῶν θεσμῶν τῆς πόλεως. Διότι ὅταν δὲν τὸ κάνῃ τότε εἶναι καραγκιόζης…Τί πίνουν;2

βαθὺ κόκκινο

Ποὺ ἀν τὶ νὰ ἀπολαύσῃ τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας ποὺ ἐπέλεξε ἀπεφάσισε νὰ μᾶς σώσῃ διὰ τῆς …βίας…
…παπαγαλίζοντας ψέμματα, παπαρολογίες καὶ ἀνηθικότητες.
Προσέξτε…
Τί πίνουν;6

πηγὴ

Τὰ ἔλεγε στὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ 2015.
Καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀκολουθοῦσε τὴν γραμμὴ τοῦ Soro-κόμματός της, δίδοντας ἰθαγένεια καὶ στὴν κουτσὰ …ἀισέ!!!

Τί πίνουν;5
αὐγὴ

Τώρα νέα θαυμαστὰ καὶ ὑπέροχα στὸν ἀποκλειστικῆς χρήσεως κόσμο τους…

Τί περισσότερο νά πῶ ἐγώ;
Κάτι πίνουν… Κάτι πολὺ σκληρό…
Καὶ ΔΕΝ θέλω νὰ τὸ δοκιμάσω…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀπὸ τὴν παράστασιν ποὺ ἔδωσε στὸ Κιλελέρ, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ἅρπαξε καὶ τὰ χαρτιὰ τοῦ συναδέλφου της. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς εἶχε σημασία τὸ τὶ θὰ ἔλεγε… Ἀλλὰ νά… Ἦταν κάπως…

 

Τί πίνουν;4

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply