Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη) (ἀναδημοσίευσις)

Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη)Ἀποθέωσις τῆς μυθιστορηματικῆς λογοτεχνίας ἀποτελεῖ τό παγκόσμιο μπέστ-σέλλερ, τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ. Τό μυθιστόρημα, θαυμαστά συγκινητικό ὑποκαθιστᾶ τήν πραγματικότητα καί, γιά ἄλλη μία φορά ὁ μῦθος μεταμφιέζεται σέ ἱστορία.

Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα; Ποιός ἔγραψε τό βιβλίο καί μέ  ποιό τρόπο ἦλθε ἀπό τά πρῶτα  σέ πωλήσεις παγκοσμίως; 

Ὁ Ἄγγλος ἱστορικός Ντέϊβιντ Ἴρβιγκ, παρεμβαίνοντας στήν δίκη τοῦ Τορόντο στίς 25 καί 26 Ἀπριλίου 1988 καταθέτει τήν ἀκόλουθη μαρτυρία γιά τό βιβλίο «τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ»:

«Ὁ πατέρας τῆς Ἄννας Φράνκ, μέ τόν ὁποῖο ἀλληλογραφοῦσα γιά χρόνια, ἔδωσε τελικῶς τήν συγκατάθεσί του γιά ὑποβληθῇ τό χειρόγραφο τοῦ «ἡμερολογίου» σέ έργαστηριακή ἐξέτασι, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀπαιτῶ πάντα ὅταν ἀμφισβητεῖται ἕνα ἔγγραφο».

Τό ἐργαστήριο πού ἀνέλαβε αὐτή τήν πραγματογνωμοσύνη εἶναι τό ἐγκληματολογικό ἐργαστήριο τῆς γερμανικῆς ἀστυνομίας στό Βισμπάντεν. Τό συμπέρασμα ἦταν ὅτι ἕνα μέρος τοῦ «ἡμερολογίου» τῆς Ἄννας Φράνκ γράφτηκε μέ στυλό διαρκείας (μέ μπίλια), αὐτό τό εἶδος «στυλό» δέν κυκλοφόρησε στό ἐμπόριο παρά τό 1951 ἐνῶ ἡ Ἄννα Φράνκ πέθανε τό 1945.

Ὁ Ντέϊβιντ Ἴρβιγκ συνεχίζει:

Προσωπικό μου συμπέρασμα γιά τό «ἡμερολόγιο» τῆς Ἄννας Φράνκ εἶναι ὅτι σέ ἕνα μεγάλο μέρος ἔχει γραφτῇ ὄντως ἀπό μία Ἑβραία δεκάχρονη. Τά κείμενα αὐτά τά πῆρε ὁ πατέρας της, Ὄττο Φράνκ, μετά τόν τραγικό θάνατο τοῦ νεαροῦ κοριτσιοῦ ἀπό τῦφο σέ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως: ὁ πατέρας της καί ἄλλα πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν γνωρίζω, διόρθωσαν αὐτό τό «ἡμερολόγιο» ὥστε νά τοῦ δώσουν ἐμπορεύσιμη μορφή ἡ ὁποία συγχρόνως ἐπλούτισε καί τόν πατέρα καί τό ἵδρυμα Ἄννα Φράνκ.Ὅμως, ὡς ἱστορικό ἔγγραφο τό ἔργο δέν ἔχει καμμία ἀξία διότι τό κείμενο ἔχει ἀλλοιωθῇ».

Θέλω νά προσθέσω ὅτι τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος δέν προετοιμάζεται διαιωνίζοντας τά μίση καί τροφοδοτώντας τα μέ ψεύδη.

Ἡ σωστή κριτική τῆς Ἱστορίας ἐπιτρέπει στούς ἀνθρώπους (ἄν τήν μελετοῦν) νά ἐξαγάγουν ἀσφαλῇ συμπεράσματα γιά τά λάθη καί τά ἐγκλήματα τοῦ χθές, οὕτως ὥστε νά ἀποτρέψῃ τά λάθη καί τά ἐγκλήματα τοῦ αὔριο.

Ἡ προσπάθεια καταγραφῆς καί διαδόσεως τῆς ἀλήθειας εἶναι ὑποχρέωσις ὅλων μας.

Μινώταυρος

Τό παραπάνω κείμενο περιέχει καί ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ῥοζέ Γκαρωντύ «Θεμελιώδεις μῦθοι τῆς Ἰσραηλινῆς πολιτικῆς».

φωτογραφία

πρώτη δημοσίευσις 26 Ἰανουαρίου 2012

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη) (ἀναδημοσίευσις)

Leave a Reply