Διαφεύγουσες καὶ …χρησιμότατες πληροφορίες περὶ σκανδάλων

Ἵδρυμα Levy: Ἀμερικανο-Ἐβραικὸ ἰνστιτοῦτο ποὺ προωθοῦσε τὸ διπλὸ νόμισμα στὴν Ἑλλάδα. Πρόεδρος ἦταν ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς οἰκονομολόγος Δημήτρης Παπαδημητρίου. Συμμετοχὴ στὶς δραστηριότητες τοῦ Ἱδρύματος εἶχε καὶ ἡ σύζυγός του, Ῥάνια Ἀντωνοπούλου. Ὁ Τσίπρας πρώτα προσέλαβε τὴν σύζυγο ὡς ὑπουργὸ Ἐργασίας καὶ λίγους μῆνες ἀργότερα τὸν σύζυγο ὡς ὑπουργὸ Οἰκονομίας καὶ Ἀναπτύξεως! Συνέχεια

Ἰδανικὸ περιβάλλον ἀναπτύξεως σαπροφύτων

Τόσο ὁ κύριος Παπαδημητρίου ὄσο καὶ ἡ συμβία τοῦ ἡ κυρία Ἀντωνοπούλου ἀποτελοῦν μίαν ὀρδὴ ἀκαδημαϊκῶν οἱ ὁποῖοι σιτίζονται καὶ μάλιστα μὲ ἐκπληκτικὲς ἀμοιβές, ἀπὸ τὸ λίμπεραλ κατεστημένο τῆς Νέας Ὑόρκης κυρίως ἢ ἐναλλακτικὰ τῆς Καλιφόρνια. Συνέχεια

Δὲν ἦταν μόνον τὸ ἐνοίκιον τῆς Ἀντωνοπούλου…

Δὲν εἶναι μόνο ἡ «σύντροφος» Ἀντωνοπούλου ποὺ τῆς πληρώνουμε τὸ ἐνοίκιο, ἐνῶ εἶναι ζάμπλουτη καὶ μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ.
Εἶναι καὶ ὁ …Βίτσας.
Αὐτὴ ἡ φυσιογνωμία ἀναπληρωτὴς τοῦ Καμμένου. Συνέχεια

Χάσαμε ἕναν ἀκόμη «τσάρο»

Πάει καὶ ὁ τελευταῖος τσάρος τῆς οἰκονομίας κ. Παπαδημητρίου.
Ἐθίγη μὲ τὰ ὅσα ἔγιναν μὲ τὴν σύζυγό του Ῥάνια καὶ τὰ μουντζώνει ὅλα, φεύγοντας γιὰ τὶς ΗΠΑ.

Καὶ τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι γιατὶ στὸ ἐὰν παίρνουν ἐπίδομα ἐνοικίου ἄλλοι ἑκατὸν δέκα τέσσερις (114) πλούσιοι βουλευτές!
Τὸ ἐρώτημα εἶναι στὸ ἐὰν ξεπληρώθηκαν τὰ «γραμμάτια» Τσίπρα πρὸς τὸ Levy Institute τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ κ. Παπαδημητρίου καὶ μέσῳ τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ ἐπίσημος ἐπίσκεψις καὶ ἡ ἐπαφὴ τοῦ mister Tsipra μὲ τοὺς διεθνεῖς ἀφέντες!

Συνέχεια

Θυμήθηκαν οἱ …«πατριῶτες» ἱστορία!!!

Διαβάσαμε στὴν καθημερινὴ (παπαχελᾶς-ΕΛΙΑΜΕΠ-Μπίλντεμπεργκ) γιὰ τὴν ἱστορία ἑνὸς ἀγοριοῦ ποὺ ἔγινε βεζύρης.
Τὸ ἀγόρι, μετὰ ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες, κατόπιν τῆς σφαγῆς τῆς Χίου, ἔφθασε, ὀρφανό, νὰ κατακτήσῃ τὴν ὑψηλοτέρα θέσιν στὸ κράτος τῶν σφαγέων μας.

 Θυμήθηκαν οἱ ...«πατριῶτες» ἱστορία!!!5

Συνέχεια

Ἀνασχηματισμός;

Σύ-Φιλης τέλος!
CIA-Τραγομαλλοπατσόγρια τέλος!
Λαμόγιο- Πατομπούκαλο τέλος!
Δρίτσας τέλος!

Εἶναι τὸ μέλι ἐπάνω στὰ σκατὰ ποὺ ὅμως δὲν τὰ μεταμορφώνει σὲ μαρμελάδα.
Συνέχεια