Ἐγκράτεια.

Ἐν καὶ κρατῶ…
Ὀ Δημητρᾶκος μᾶς λέει πὼς σημαίνει τὸ νὰ εἶναι κάποιος κύριος τῶν παθῶν του καὶ ἠ ἀποχὴ ἐκ τῶν ἡδονῶν.
Παρακάτω ὅμως διαβάζουμε ἐπίσης πὼς ἐγρατὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἐξουσία, ὀ ἐξουσιάζων, ὁ στερεῶς κρατῶν, ὀ στιβαρός,  Συνέχεια

Ἐπιλέγω.


Στὸ λεξικὸ Δημητράκου διαβάζουμε: λέγω πρὸς τοῖς ἄλλοις ἤ έπὶ τούτοις, ἐπονομάζω, ἐκλέγω, διαλέγω, ἀποδίδω τὶ εἰς τινα.
Νεοελληνικά: λέγω ἐν τέλει.
Στὴν οὐσία ὅμως ἡ λέξις προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐπὶ καὶ τὸ λέγω. Συνέχεια

Ξέσπασμα!!!

Κατὰ Δημητρᾶκο ξεσπῶ σημαίνει ἐκσπῶ.
Δῆλα δὴ σημαίνει ἐκχύνομαι διαῤῥηγνύων δοχεῖον ἤ φρᾶγμα καὶ μεταφορικῶς ἐκδηλοῦμαι βιαίως, ἀποτόμως.
Τὸ δὲ ξέσπασμα δηλώνει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ξεσπῶ. Συνέχεια

Λεβεντιά.

Ἡ λέξις Λεβέντης εἶναι ἴσως μοναδικὴ στὸν κόσμο καὶ σημαίνει, κατὰ Δημητρᾶκο, (πάντα) εὐσταλής, ἀῤῥενωπός, ἀνδρεῖος, ὡραῖος, μεγαλόκαρδος, ἀρχοντικός, γενναιόδωρος…
Καὶ φυσικὰ ἡ λεβεντιὰ εἶναι τὸ γνώρισμα τοῦ λεβέντη, ἀλλά, συμπληρώνει ὁ Δημητρἀκος, πὼς λεβεντιὰ σημαίνει καὶ τὸ ἦθος, ὅπως ἐπίσης διαβάζουμε πὼς λεβεντιὰ διαθέτουν οἱ εὐσταλεῖς καὶ θαλεροὶ ἄνδρες. Συνέχεια

Ὅρκος.

Κατὰ τὸν Δημητράκο ὅρκος σημαίνει βεβαίωσις, ὑπόσχεσις γινομένη δι’ ἐπικλήσεως θεοῦ, θείας δυνάμεως ἤ ἱεροῦ προσώπου.

Τὴν σήμερον ἡμέρα μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ ΠΟΥ ὁρκίζονται κάποιοι κι ὄχι τὸ ἐὰν ΤΙΜΟΥΝ τὸν ὅρκον καὶ τὴν δέσμευσίν τους.
Βλέπουμε λοιπὸν κατὰ ὀρδές, κυριολεκτικῶς, κουδουνισμένους πολιτικοὺς νὰ σπεύδουν νὰ ὁρκιστοῦν σὲ Εὐαγγέλια πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …καθησυχάσουν. Βλέπουμε ἄλλους ποὺ δὲν ὁρκίζονται γενικῶς… Συνέχεια

Ἡ Εὐτυχία.

Ἡ Εὐτυχία.Ἡ λέξις «εὐτυχία», κατὰ τὸν Δημητράκο, σημαίνει καλὴ τύχη, εὐδαιμονία, εὐημερία, ἐπιτυχία…
Δῆλα δὴ στὴν οὐσία ἡ εὐτυχία εἶναι κάτι ποὺ θὰ μᾶς συμβῆ ΕΑΝ κι ἐφ΄ ὅσον συλλειτουργήσουν οἱ παράγοντες Τύχη, Δαίμων καὶ ΚΥΡΙΩΣ ἱκανότης τοῦ ἀτόμου νὰ …ἀναγνωρίσῃ πὼς ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἡ …τύχη κι ὁ Δαίμων τοῦ …χαμογελοῦν. Συνέχεια