Ξανά-πλημμυρίσαμε; (β)

Ἔγραφα λοιπὸν ἐχθές, ἀρκετὰ ἐκνευρισμένη, γιὰ τὶς πλημμῦρες, ποὺ δὲν διέλυσαν μόνον τὴν Μάνδρα Ἀττικῆς (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά), ἀλλὰ πολλὲς ἀκόμη περιοχὲς τῆς χώρας.

Συνέχεια

Ξανά-πλημμυρίσαμε;

Δὲν εἶναι κάτι σπουδαῖο βρὲ κουτά…
Εἶναι κάτι ἀπὸ …κάθαρσις καὶ μόνον!!!
Ἦσαν πολλὲς οἱ λάσπες, τὰ μπάζα, μὰ κυρίως τὰ καφροπολιτικοκομματικὰ σκουπίδια (ἰδίως μετὰ τὰ τελευταία γεγονότα), ποὺ χρειαζόταν ἕνα …ξέπλυμα!!!

Συνέχεια

Χλεύη καὶ μόνον χλεύη…

«Καί τί πταίει ἡ γλαῦξ,
ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων;
Πταίουν οἱ πλάσσαντες τὰ ἐρείπια.
Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν Συνέχεια

Βιβλικὲς καταστροφὲς κι ἂλλα …«φυσικά» ἐπακόλουθα

Ποιός θυμᾶται τό τί ἐπηκολούθησε τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων (;;;) δημοσιοκάφρων τῆς σιωνιστικῆς ΧΟΥΡΙΕΤ;

Τί ἐπακολουθεῖ κάθε φυσική, τεχνητή (ἐθνικὴ ἢ τοπική) καταστροφή;
Μά, φυσικά, ἐπέλασις τῶν σχετικῶν καὶ εἰδικῶν …ἐργολάβων!!!
Ἐργολάβων πάσης φύσεως. Καί, φυσικά, ὅλα αὐτὰ καταλήγουν σὲ μπόμπολες, καλογρίτσες καὶ λοιποὺς …«ἀπὸ μηχανῆς θεούς», σοσιαληστρικοῦ τύπου!!!
Συνέχεια

Βραχήκαμε;

Ὄχι, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ πνιγήκαμε…

Γιὰ νὰ …κλαῖμε!!!
Συνέχεια

Κι ὅμως, οἱ πλημμῦρες ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν!

Κι ὅμως, οἱ πλημμῦρες ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν!Οἱ πλημμῦρες, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐπιστημόνων, ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν καὶ θὰ μείνουν.
Κι ὄχι μόνον ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, ἀλλὰ θὰ αὐξάνονται καὶ θὰ μεγαλώνουν τὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης, στέλνοντας ὅλο καὶ περισσοτέρους πολῖτες της στὴν πτώχεια, στὴν πείνα καὶ στὸν θάνατο.

Καί τί πρέπει νά κάνουν λοιπόν οἱ ἡγέτες; Νά τίς ἀντιμετωπίσουν μέ ἀντιπλημμυρικά ἤ νά τίς ἀφήσουν ἔτσι κι ὅποιον πάρῃ ὁ …Χάρος…
Ἔ, ἐφ΄ ὅσον θὰ μείνουν κι ἐφ΄ ὅσον  θὰ αὐξάνονται, τί νά πιάσουν τώρα νά καταπιάνονται μέ αὐτές; Πλάκα κάνουμε; Ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πόσο βαρύ καί δύσκολο καί πολυέξοδο εἶναι νά τά βάζουμε μέ τήν φύσι;
Συνέχεια