Χλεύη καὶ μόνον χλεύη…

«Καί τί πταίει ἡ γλαῦξ,
ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων;
Πταίουν οἱ πλάσσαντες τὰ ἐρείπια.
Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν
οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται τῆς Ἑλλάδος…
Αὐτοὶ οἱ πολιτικοί, αὐτοὶ οἱ βουλευταί,
ἐκατάστρεψαν τὸ ἔθνος, ἀνάθεμά τους.
Κάψιμο θέλουν ὅλοι τους!»

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 1896

Δυστυχῶς ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Παπαδιαμάντης θὰ ἔλεγε τὰ ἴδια ἀκριβῶς!!!
Δύστυχη πατρίδα σὲ κυβερνοῦν ὄρνεα, ἀγρίμια, θηρία πεινασμένα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ πιὸ πρίν, μέχρι καὶ σήμερα.

21 δύστυχοι συνάνθρωποί μας ἐχάθησαν ἀναίτια μέσα στὶς λάσπες ποὺ ἐδημιούργησαν οἱ πολιτικοὶ καὶ πᾶν νὰ τὰ φορτώσουν στὸν θεό. Θεομηνία ἦταν… Λέν…

Οὔτε ἔνας ἔκανε χαρακίρι…
Οὔτε ἕνας πῆρε κώνειο…
Οὔτε ἕνας ἐζήτησε συγγνώμη…
Οὔτε ἕνας ἄφησε νὰ φανῇ ἕνα δάκρυ λύπης καὶ συμπόνοιας.

Ὅπου τοὺς εὑρίσκεται νὰ τοὺς φτύνετε, νὰ τοὺς ξεμπροστιάζετε, νὰ τοὺς χλευάζετε, νὰ μὴν τοὺς ἀφήνετε νὰ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους.

Δὲν εἶναι ἄνθρωποι!
Εἶναι τέρατα!!! Εἶναι πωλΗτικοί!!!

Ἀπόστολος Γονιδέλλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply