Ἕνας Ἕλλην νεκρός ἀπό ἐλονοσία! 35 Πακιστανοί

Εἶναι γνωστό (εἴχαμε γράψει καί σέ προηγούμενα ἄρθρα) ὅτι, στήν ἑλληνική ἐπικράτεια ἔκαναν τήν ἐμφάνισίν τους ἀσθένειες – πού εἶχαν, ἐντελῶς, ἐκλείψει – λόγω τῆς ἀθρόας εἰσβολῆς τῶν λαθρομεταναστῶν. Δέν ἔχουν φέρει καί τίποτα καλό, οἱ συγκεκριμένοι.

Στό νομό Λακωνίας ὑπάρχει ἔξαρσι τῆς ἐλονοσίας σέ ἀνησυχητικό βαθμό. Ἀκόμη καί νεκρούς Ἕλληνες μετρᾶμε. Συνέχεια

Οἱ λαθροεισβολεῖς καί οἱ ἀσθένειες πού κουβαλοῦν

Νά δεῖτε πού δέν θά τήν γλυτώσουμε κάποια στιγμή τήν ἐπιδημία. Φανταστεῖτε νά σᾶς τύχῃ κάτι καί νά πρέπῃ νά πᾶτε στό νοσοκομεῖο. Σέ ὡρισμένα νοσοκομεῖα εἶναι περισσότεροι οἱ ἀλλοδαποί στά ἔκτακτα περιστατικά. Βεβαίως, ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι οἱ «Ἕλληνες» ἐπιχειρηματίες πού ἐπιμένουν ἀκόμη νά δίδουν ἐργασία σέ ἀλλοδαπούς καί κυρίως σέ λαθροεισβολεῖς, γιά τούς λόγους πού ὅλοι γνωρίζουμε. Ἐπίσης, Συνέχεια

Ὁ e.coli εἶναι ἐργαλεῖον θανάτου.

Εἶναι ἀποτέλεσμα έργαστηριακῶν παρασκευῶν ποὺ στόχο ἔχουν τὴν δημιουργία νόσων τέτοιων ποὺ κανένα ὑπαρκτό φάρμακο νὰ μὴν ἀντιμετωπίζῃ. Ἀκόμη και τὸ ἄλλο τους δημιούργημα, ποὺ προορίζεται γιὰ τὴν ἀποθεραπεία ἀπὸ τὴν προσβολή τοῦ e.coli, εἶναι «ὅλως τυχαίως» τὸ ἀκριβότερο φάρμακο στὸν πλανήτη. Καὶ φυσικὰ προορίζεται μόνον γιὰ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ τὸ πληρώσουν.

Συνέχεια

Ἡ συντριβὴ τῶν λαῶν ἀπὸ τὴν πανώλη.

Ἕνα θέμα δύσκολο.

Αυτή την άθλια εικόνα παρουσίαζαν οι πανωλόβλητες πόλεις της Ευρώπης κατά τον μεσαίωνα.

Σήμερα  εἶναι «περίεργο» νὰ συζητᾶμε γιὰ μολυσματικὲς ἀσθένειες. Ἐκτὸς ἐὰν τὸ κάνουμε μόνον γιὰ ἱστορικὴ πληροφόρησι. Ἤδη ὅμως κυκλοφοροῦν πολλὲς  «ὑποθέσεις» γιὰ ἐπιδημίες ποὺ θὰ κτυπήσουν τὴν ἀνθρωπότητα τὰ προσεχῆ Συνέχεια