Φυματίωσις καὶ …«ξενοφοβία»!!!

Διάβασα πὼς τὸ 30% τῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν Ἀμυγδαλέζα, εὑρέθη θετικὸ στὸ μαντοῦ.
Μετὰ τὸ ΑΤ τῶν Πατησίων, ἔρχεται τώρα ΚΑΙ αὐτό….

Καί ποιός φταίει, θὰ μοῦ πεῖτε; Συνέχεια

Ἐπικίνδυνες ἐπιδημίες καὶ καπνός…

Ὁ κόσμος μας ἀπειλεῖται γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀπὸ ἐπικίνδυνες ἐπιδημίες, ὅπως ἔμπολα καὶ βουβωνικὴ πανώλη, ἐνῶ ὁ Π.Ο.Υ. ἀντὶ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τοὺς σοβαροὺς κινδύνους κατεδίωκε τὸ εὐεργετικὸ τομπάκο.
Καὶ ἡ κοσμικὴ εἰρωνία τοῦ πράγματος: τὸ τομπάκο εἶναι τὸ μόνον ἀποδεδειγμένα ἀποτελεσματικὸ φάρμακο κατὰ τῆς μεταδόσεως τῶν ἐπιδημιῶν βουβωνικῆς πανώλης. Καὶ χολέρας…. Συνέχεια

Οἱ σεβαστὲς κυρίες Λέπρα, Χολέρα, Πανούκλα, Φυματίωσις.

Οἱ σεβαστὲς κυρίες Λέπρα, Χολέρα, Πανούκλα, Φυματίωσις.1Ἡ ἀποστασιοποίησις μας ἀπὸ τὴν πραγματικότητα,  εἶναι μία σταθερὰ ἀξία, ποὺ δὲν χάνει ποτὲ κάτι ἀπὸ τὰ ὅσα κέρδισε.
Εἶναι θαυμάσιο νὰ διαβιοῦμε μέσα στὰ ἀποστειρωμένα μας σπίτια, μὲ πληροφόρησι ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις μας, γιὰ θέματα ποὺ πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν ἀντικρύσουμε ποτέ!
Τέτοια θέματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὲς οἱ τέσσερις ἀσθένειες-μάστιγες τῶν περασμένων αἰώνων, ποὺ θὰ μποροῦσαν θαυμάσια νὰ γίνουν ἀντικείμενα ἐρεύνης, ἤ, ἀκόμη καὶ ταινία, ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀγγίζουν. Εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν πραγματικότητά μας…
Τοὐλάχιστον ἔτσι πιστεύουμε… Συνέχεια

Ἔρχεται τό τέλος ἤ ἡ ἀπελευθέρωσις;

Κάρτες ἑνὸς γνωστοῦ παιχνιδιοῦ σὲ ἀρκετούς πλέον. Ἕνα παιχνίδι «προφητικό»; Προειδοποιητικό; Ἢ ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι;

Illuminati! 

Ἀπὸ τὸ Ὑπόθετο θὰ σᾶς μεταφέρω ὅσα γράφονται,  θὰ συνεχίσω μὲ μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες ἀπὸ τὸ Η.Ο. καὶ θὰ κλείσω μὲ μίαν ….ἐπανάληψι ἀπό τὰ δικά μας.

Ὅσα θὰ παρουσιάσω εἶναι συλλογὴ ἀπὸ πάρα πολλὰ στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνουμε ἐδῶ καὶ καιρό. Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον στὸ θέμα τῶν καρτῶν κι ἀυτῶν ποὺ κρύβουν ἢ ὑπονοοῦν. 

Ἡ σημαντικοτέρα  πληροφορία προέρχεται ἀπὸ αὐτό τὸ ταινιάκι: Συνέχεια

Ποιές περιοχές τῆς Ἀθήνας κινδυνεύουν ἀπό λοιμώδη νοσήματα καί ἐπιδημίες

Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε και ολοκληρώθηκε μια έρευνα – χαρτογράφηση της πόλης των Αθηνών και δημιουργήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), ο υγειονομικός και επιδημιολογικός χάρτης της πρωτεύουσας. Διαβάστε σε ποιες περιοχές εμφανίζονται λοιμώδη νοσήματα, σε ποιες περιοχές μπορεί να εκδηλωθούν επιδημίες, σε ποιες περιοχές υπάρχει ραγδαία εξάπλωση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Αν και έως σήμερα δεν έχει Συνέχεια

Ζωντανὴ ἀπειλὴ ἡ φυματίωσις!

Ὁ βάκιλος τῆς φυματιώσεως στὴν Ἑλλάδα ἐθέρισε. Ἰδίως τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου καὶ τὴν περίοδο τῆς κατοχῆς. Ἕνα πρόβλημα ποὺ εἴχαμε ξεπεράσει ὅμως ἐπέστρεψε, ἐνισχυμένο καὶ ἀπειλητικό. Μάλιστα, ὑπὸ τὶς ὑπάρχουσες συνθῆκες, τὸ θέμα καταντᾶ ἀκραῖα ἐπικίνδυνον. 

Διότι τὸ ἰατροφαρμακευτικόν μας σύστημα ἔχει …ἐξαϋλωθεῖ, τὸ σύστημα ὑγείας ἔχει …πριονισθεῖ κανονικότατα καὶ ὁ ὑπουργὸς …καμαρώνει! Συνέχεια