Μεγάρων (ἀπηγορευμένες) Πυραμίδες

Μεγάρων (ἀπηγορευμένες) Πυραμίδες5Ἀγαπητοί μου φίλοι καὶ ἀγαπητές μου φίλες.
Μόλις ἐπέστρεψα ἀπὸ τὰ Μέγαρα, ὅπου εὑρισκόμουν ἀπὸ τὸ πρωΐ, μὲ τὸν ἀγαπημένο μου φίλο Χρῆστο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα παιδὰ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους Ἕλληνες.  (Καὶ δὲν συνηθίζω νὰ ὑπερβάλω, εἶμαι εἰλικρινὴς ἄνθρωπος…) Συνέχεια

Μέγα Δάσος τοῦ Νέστου

Μέγα Δάσος τοῦ Νέστου1Ὁ ποταμὸς Νέστος, τὸ φυσικὸ ὅριο μεταξὺ Μακεδονίας καὶ Θράκης, πηγάζει ἀπὸ τὴν Βουλγαρία καὶ ἀφοῦ διασχίσει βαθειὲς κοιλάδες καὶ φαράγγια στὰ βουνὰ μεταξὺ Ὀρβήλου καὶ Ροδόπης, διασχίζει τὰ μεγαλόπρεπά του Τέμπη ἀπὸ τὴν Σταυρούπολη ἔως τοὺς Τοξότες καὶ καταλήγει στὴν θάλασσα, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Θάσο.
Συνέχεια

Καπνομάγαζα καὶ καπναποθῆκες

Χαρακτηρίζουμε ὡς βιομηχανικά κτίρια τίς λεγόμενες καπναποθῆκες ἤ καπνομάγαζα τῆς Ξάνθης˙ τά κτίρια δηλαδή, ὅπου γινόταν ἡ ἐπεξεργασία καί ἡ ἀποθήκευση τοῦ καπνοῦ.

Ὁ καπνός εἶναι ἕνα ἰδιόμορφο προϊόν. Τό μονοετές θαμνῶδες φυτό τοῦ καπνοῦ (nicotiana) προέρχεται ἀπό τήν ἀμερικανική ἤπειρο, ἀπ’ ὅπου στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα μεταφέρθηκε στήν Εὐρώπη. Καλλιεργεῖται γιά τό φύλλο του, ἀπό τό ὁποῖο παρασκευάζεται ὁ γνωστός καπνός καί τό τσιγάρο. Ἡ μικρόφυλλη ποικιλία τοῦ καπνοῦ, πού ὀνομάζεται ἀνατολική, φαίνεται ὅτι ἄρχισε νά καλλιεργεῖται στήν Θράκη κατά τόν 16ο αἰώνα, ὅταν τό κάπνισμα γοήτευσε τήν ἀριστοκρατία τοῦ Σαραγιοῦ καί ὁ καπνός πρόσθεσε μία ἀκόμη ἀπόλαυση γιά τήν ἄρχουσα τάξη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Συνέχεια

Ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα

Ξάνθη 2006. Ἀνοικοδόμηση στόν ὑπάρχοντα πολεοδομικό ἱστό, ὅπου τό πλᾶτος τῶν δρόμων παραμένει ἴδιο, ἐνῶ τά ὕψη τρι­­πλασιάζονται.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν παρούσα κατάσταση τῶν πραγμάτων, πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι μέ τήν κυριαρχία τοῦ μοντερνισμοῦ, τήν ἐπικράτηση διεθνοποιημένων συρμῶν καί τήν οἰκονομική ἀπογείωση τῆς χώρας κατά τό δεύτερο μισό τοῦ 20οῦ αἰώνα, πραγματοποιεῖται μία καθολική ἀνοικοδόμηση τῶν ἑλληνικῶν οἰκισμῶν καί πόλεων[i]. Τό δομημένο περιβάλλον τῆς πατρίδας μας, τό ὁποῖο διέθετε ὑψηλή αἰσθητική, χαρακτηριστική ταυτότητα, ἰδιαίτερη ἀτομικότητα καί μοναδική λειτουργικότητα, ὑφίσταται ριζικές μεταβολές. Τό ἑλληνικό περιβάλλον ἀποτελεῖ πλέον προϊόν μίας ἄκρατης ἐμπορευματοποιήσεως τοῦ χώρου, ἡ ὁποία γίνεται ἀπόλυτη ἀξία. Τό νέο δομημένο περιβάλλον τῶν ἑλληνικῶν οἰκισμῶν καί πόλεων θά ἐπηρεάσει τόν ψυχισμό καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν Ἑλλήνων γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Συνέχεια

Ὁ Ἀρκοῦδος μου…

Καστοριὰ 08-06-2014

Ὁ Ἀρκοῦδος, μοῦ ἐμφανίστηκε καὶ πάλι.
Αὐτὴν τὴ φορὰ μὲ λιγότερη δυσπιστία καὶ φόβο, ἐπιδιδόταν μπροστά μου στὶς ἐκσκαφὲς μυρμηγκοφωλιὼν καὶ στὴν ἐπιλογὴ λαχανικῶν ἀπὸ τὸν κῆπο του.
Περίπου μιάμιση ὥρα κάναμε παρέα… Συνέχεια