Δὲν σώζεται αὐτὸς ὁ τόπος…

Εἶμαι πεπεισμένος πλέον πὼς ἀκόμα καὶ ἂν ὁ Μπιλὰλ Ἐρντογᾶν ἀγόραζε μία ἀπὸ τὶς πέντε μεγάλες γνωστὲς ἑλληνικὲς ὁμάδες, ὁποιανδήποτε δὲν ἔχει σημασία, μὲ τὴν προϋπόθεσι νὰ βάλῃ ἡμισέληνο ἐπάνω ἀπὸ τὸ σῆμα τῆς ὁμάδος καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ γήπεδο ἢ στὰ καθίσματα νὰ ἀναγράφονται σοῦρες τοῦ Κορανίου, καὶ ὡς ἀντάλλαγμα νὰ εὑρίσκεται συνεχῶς μία πενταετία μὲ ντὰμπλ ἡ ὁμάδα, εἶμαι πλέον 100% σίγουρος πὼς οἱ ὁπαδοὶ θὰ τὸν ὑπεδέχοντο μὲ τουρκικὰ τραγούδια στὸ ἀεροδρόμιο…
Συνέχεια

Ἐχέσθησαν μὲ τὸ …τόπι!!!

Ἐχέσθησαν, ἐχέσθησαν γιὰ τὸ τόπι…!!!
Γελῶ!!!

Μόλις  ἡ ποινὴ γιὰ τὸν ΠΑΟΚ ἀνεκοινώθη, ἐχθές, ἔλεγα ὅτι τὸ θέμα ἔχει δρόμο καὶ καλῶς ἢ κακῶς θὰ κάνη τοὺς Θεσσαλονικεῖς νὰ νοιώσουν παρίες. Συνέχεια

Δικαίωμα ἐπιλογῆς ἰσοπεδώσεως

Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουμε…

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος μετεωρίτης εὑρίσκετο σὲ πορεία συγκρούσεως μὲ τὴν Γῆ…
Τὰ πιθανὰ σημεῖα προσκρούσεως εἶναι δύο: Ἡ θὰ προσκρούσῃ στὴν «ἁγιασοφιά» ἢ στὸν Παρθενῶνα… Συνέχεια

Ζῆσε ὡς ψωῤῥο-Ἕλλην καὶ μὴ σκιάζεσαι…

Πολλὲς φορὲς ἔχω τοποθετηθῇ προσωπικῶς γιὰ τὸ θέμα τῶν ὁπαδῶν. Γενικῶς τῶν ὁπαδῶν, ἀνεξαρτήτως «ἰδεολογικοῦ» ὑποβάθρου καὶ βιτρίνας. τοὺς θεωρῶ ἐν δυνάμει τραμπούκους (ἐὰν ὄχι τραμπούκους σκέτο) καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐξαιρετικὰ ἐπικινδύνους γιὰ τὶς κοινωνικὲς ἰσοῤῥοπίες. Συνήθως μποροῦν νὰ διαβιοῦν γύρω μας σὲ ἐν ὑπνώσει καταστάσεις, ἀλλὰ μὲ μίαν ἁπλῆ ἀφορμή, ὄχι ἀπαραιτήτως σημαντική, νὰ μετατραποῦν σὲ σαρωτικὲς μάζες ἐκκαθαριστῶν. Καί, ἀπὸ ἐκεῖνη τὴν ἀφορμή, τὴν ἴσως καὶ ἀσήμαντον, δὲν εἶναι πολὺ μακρυὰ ἡ ἄλλη στιγμὴ ποὺ θὰ καννιβαλίζουν. Καὶ εἶναι πολλοὶ ὅλοι αὐτοί, ἀλλὰ ἀγνοῶ τὸν συνολικό τους ἀριθμός. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἱκανοὶ νὰ μετατρέψουν σὲ κολαστήριο τὸν κόσμο μας
Συνέχεια

Φασιστικό κι ἀντιφασιστικό ξύλο; Πλάκα μᾶς κάνετε;

Ἐγὼ ἕνα πράγμα γνωρίζω. Ὁ φασίστας, ὅποιαν προβιὰ κι ἐὰν φορέσῃ, φασίστας παραμένει.
Φασίστας, γιὰ νὰ καταλαβαινόμαστε, εἶναι αὐτὸς ποὺ θεωρεῖ πὼς ἔχει μόνον αὐτὸς δίκαιον καὶ ποὺ ἐὰν δὲν συμφωνοῦμε ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι, μαζύ του, μὲ τὶς θέσεις του, ἤ ἀκόμη καὶ μὲ τὶς τσιρίδες του, ἀποκτᾶ δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπάνω μας. Κάτι σὰν κι αὐτό, Συνέχεια

Ὁ ψυχωτικὸς ἐθνικισμὸς τῶν Βαρντασκανῶν.

Δὲν θὰ μὲ πείραζε ἐὰν εἶχαν σοβαροὺς λόγους γιὰ νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὥς Μακεδόνες. 
Ὅμως, ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάποιες παρανοϊκότητες τάχα μου ἐπιστημόνων, κατ’ οὐσίαν δὲν ὑπάρχει σοβαρὸς ἄνθρωπος στὴν χώρα τους ποὺ νὰ πιστεύῃ σὲ τέτοιες ἀνοησίες.
Κι ὅμως… Δίχως βάσεις, δίχως λογική, δίχως γνώσεις, ἐξακολουθοῦν νὰ παπαγαλίζουν ἀνοησίες καὶ νὰ συμπεριφέρονται βασιλικότερα τοῦ βασιλέως.

Συνέχεια