Δὲν σώζεται αὐτὸς ὁ τόπος…

Εἶμαι πεπεισμένος πλέον πὼς ἀκόμα καὶ ἂν ὁ Μπιλὰλ Ἐρντογᾶν ἀγόραζε μία ἀπὸ τὶς πέντε μεγάλες γνωστὲς ἑλληνικὲς ὁμάδες, ὁποιανδήποτε δὲν ἔχει σημασία, μὲ τὴν προϋπόθεσι νὰ βάλῃ ἡμισέληνο ἐπάνω ἀπὸ τὸ σῆμα τῆς ὁμάδος καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ γήπεδο ἢ στὰ καθίσματα νὰ ἀναγράφονται σοῦρες τοῦ Κορανίου, καὶ ὡς ἀντάλλαγμα νὰ εὑρίσκεται συνεχῶς μία πενταετία μὲ ντὰμπλ ἡ ὁμάδα, εἶμαι πλέον 100% σίγουρος πὼς οἱ ὁπαδοὶ θὰ τὸν ὑπεδέχοντο μὲ τουρκικὰ τραγούδια στὸ ἀεροδρόμιο…
Συνέχεια

Ἐχέσθησαν μὲ τὸ …τόπι!!!

Ἐχέσθησαν, ἐχέσθησαν γιὰ τὸ τόπι…!!!
Γελῶ!!!

Μόλις  ἡ ποινὴ γιὰ τὸν ΠΑΟΚ ἀνεκοινώθη, ἐχθές, ἔλεγα ὅτι τὸ θέμα ἔχει δρόμο καὶ καλῶς ἢ κακῶς θὰ κάνη τοὺς Θεσσαλονικεῖς νὰ νοιώσουν παρίες. Συνέχεια

Δικαίωμα ἐπιλογῆς ἰσοπεδώσεως

Ἔτσι, γιὰ νὰ ξέρουμε…

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος μετεωρίτης εὑρίσκετο σὲ πορεία συγκρούσεως μὲ τὴν Γῆ…
Τὰ πιθανὰ σημεῖα προσκρούσεως εἶναι δύο: Ἡ θὰ προσκρούσῃ στὴν «ἁγιασοφιά» ἢ στὸν Παρθενῶνα… Συνέχεια

Ζῆσε ὡς ψωῤῥο-Ἕλλην καὶ μὴ σκιάζεσαι…

Πολλὲς φορὲς ἔχω τοποθετηθῇ προσωπικῶς γιὰ τὸ θέμα τῶν ὁπαδῶν. Γενικῶς τῶν ὁπαδῶν, ἀνεξαρτήτως «ἰδεολογικοῦ» ὑποβάθρου καὶ βιτρίνας. τοὺς θεωρῶ ἐν δυνάμει τραμπούκους (ἐὰν ὄχι τραμπούκους σκέτο) καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐξαιρετικὰ ἐπικινδύνους γιὰ τὶς κοινωνικὲς ἰσοῤῥοπίες. Συνήθως μποροῦν νὰ διαβιοῦν γύρω μας σὲ ἐν ὑπνώσει καταστάσεις, ἀλλὰ μὲ μίαν ἁπλῆ ἀφορμή, ὄχι ἀπαραιτήτως σημαντική, νὰ μετατραποῦν σὲ σαρωτικὲς μάζες ἐκκαθαριστῶν. Καί, ἀπὸ ἐκεῖνη τὴν ἀφορμή, τὴν ἴσως καὶ ἀσήμαντον, δὲν εἶναι πολὺ μακρυὰ ἡ ἄλλη στιγμὴ ποὺ θὰ καννιβαλίζουν. Καὶ εἶναι πολλοὶ ὅλοι αὐτοί, ἀλλὰ ἀγνοῶ τὸν συνολικό τους ἀριθμός. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἱκανοὶ νὰ μετατρέψουν σὲ κολαστήριο τὸν κόσμο μας
Συνέχεια

Νέοι …«Ἥρωες»;

Ἐπιτέλους,
Ἐδημιουργήσαμε ἔναν νέο ΗΡΩΑ, μετὰ τὸν Γρηγορόπουλο, τὸν ΦΥΣΣΑ.
Τὰ ΜΜΕ προωθοῦν τὸν ἥρωα τοῦτον…..
Άλλά μήπως, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ αἰσχρό τοῦτο καθεστὼς ἐπιβάλλει ἥρωες, θά ἔχη ἀντίθετα ἀποτελέσματα; Συνέχεια

Οἱ ἰδεολογίες μόνον χρωματιστὲς κρεμάλες μποροῦν νὰ προσφέρουν!

Ἰδεολογίες;
Λάθος!!! Οἱ ἰδεολογίες, δυστυχῶς, δὲν εἶναι ὑπαρκτές, ἀλλὰ τεχνητές. Ἐξυπηρετοῦν κάποιες πρόσκαιρες ἀνάγκες καὶ τελικῶς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐφαρμόζονται ὁλικῶς. Μόνον μονομερῶς.
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συζητοῦσα μὲ μίαν κοπέλλα ποὺ ἤθελε νὰ μὲ πείσῃ γιὰ τὴν τέλεια, ἀνθρωπιστική, πανανθρώπινο ἰδεολογία τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἔλεγε, ἔλεγε… Τὴν ἄκουγα κι ἐγώ, φανερὰ ἐκνευρισμένη, διότι εἶχε πάθῃ ἤδη τὸ πρῶτο πάθημα, ὅλων αὐτῶν ποὺ στηρίζουν ἰδεολογίες κομμάτων. Ἦταν ὁπαδός. Μὲ ὁπαδοὺς ὅμως, λογικά, δὲν συνδιαλέγεσαι. Κάνεις στροφὴ καὶ φεύγεις. Συνέχεια