Ξεχείλισαν οἱ φυλακές. Ὄξω οἱ ποινικοί!!! Ὄξω ὅλοι!!!

Καλά, αὐτὸ δὲν εἶναι Ἑλλαδοκαφριστάν! Αὐτὸ εἶναι σκέτο Καφριστάν!
Βρὲ πανηλίθιοι, θά ἀποφυλακίζετε ἄτομα πού ἔχουν ἐγκληματίσῃ εἰς βάρος τῆς κοινωνίας, μέ ἐγκλήματα τέτοια πού ἐπισύρουν ἰσόβια;
Δῆλα δή θά τούς βάλετε ἕνα βραχιολάκι κι ὄξω ἀπὸ τὴν πόρτα, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ κάνετε χῶρο νὰ ὑποδεκτεῖτε νέους, πολλούς, πάρα πολλοὺς …Ἕλληνες; Διότι αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος σας!!! Οἱ Ἕλληνες!

Σὲ δημοσία διαβούλευσει τίθεται τὸ νέο νομοσχέδιο γιὰ ἀποφυλακίσεις μὲ βραχιολάκι!
Καὶ μἢὴ χειρότερα….

Συνέχεια

Ὁ Ἕλλην ποὺ ὀργάνωσε τὴν ΕΛΔΥΚ.

Ἡ περίπτωσις τοῦ στρατηγοῦ Ντερτιλῆ Φιλονόη, εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ ἐκείνη τῶν “Ἀπριλιανῶν” οἱ ὁποῖοι εἶναι (ἦσαν μᾶλλον) ἔγκλειστοι διὰ λόγους πολιτικούς, ἦσαν ἄρα πολιτικοὶ κρατούμενοι. Ὁ στρατηγὸς εἶναι ἔγκλειστος  συνεπείᾳ καταδίκης του διὰ φόνον τὸν ὁποῖον ΔΕΝ διέπραξε. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, ἄρα ἄνθρωπος τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος, οὐδὲποτε θὰ ἐξέλθη τῶν φυλακῶν μὲ τὴν θέλησίν του ἐὰν πρῶτα ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ψευδῶς τὸν ἐκατηγόρησαν καὶ ἀδίκως τὸν κατεδίκασαν δὲν ζητήσουν δημοσίως συγγνώμην.

Συνέχεια

Ἀκοῦν οἱ ἐπαγγελματίες τῆς «εὐαισθησίας»;

φωτογραφία

Μεταξύ τους περιλαμβάνονται παντὸς εἴδους κρατοῦντες καὶ μή. 
Ἀριστεροί, δεξιοί, κεντρῶοι, ἄσχετοι, πονηροὶ καὶ «ἀπονήρευτοι», «εὐαισθητούληδες» καὶ «ἀναισθητούληδες», ποὺ ἔβαλαν ἐμπρὸς τὸ σύγχρονον δουλεμπόριον (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά!), μὲ σκοπὸ τώρα πιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν οἱ ἰθαγενεῖς πληθυσμοὶ ἀπὸ ἐλεγχόμενα φανατισμένα θρησκόληπτα ζόμπυ…. 
Τὰ ἐρωτήματα, λογικὰ κι ὄχι παράλογα, τὰ θέτουμε ὅλοι.
Συνέχεια

Ἕνας εἰσαγγελέας καταγγέλλει!

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἕνας πρώην εἰσαγγελέας, ὁ Ἰωάννης Σακκάς, καταγγέλει τὶς ὁλιγωρίες, τὴν ἀνυπαρξία καὶ τὴν ….«περίεργη» σιωπὴ τῶν δικαστικῶν ἀρχῶν, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀδράνειά τους, γύρω ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἀπειλὲς, περὶ πολέμου, ποὺ ἐξαπέλυσε ἡ κουράδα-δουλέμποροας Ἄσλαμ.

Τὸ θέμα ὅμως δὲν εἶναι τὸ τὶ λέει ὁ Σακκάς, ἀλλὰ τὸ τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε ἐμεῖς, ὥς πολῖτες. 
Οὐσιαστικῶς ἀναζητεῖται ἔντιμος δικηγόρος, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβῃ τὴν ὑπόθεσιν, δίχως νὰ ἔχῃ ἀπαιτήσεις σὲ χρῆμα. Συνέχεια