Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (β)

Ἡ ἔρευνα, ποὺ παρουσιάζουμε, χωρίζεται σὲ τρία τμήματα, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ διαχειρισθοῦμε τὸν ὄγκο τῶν πληροφοριῶν της καλλίτερα, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν κουράσουμε τοὺς φίλους ἀναγνῶστες μας. Συνέχεια

Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως (α)

Οἱ Ἀρχιτέκτονες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως

Πρόλογος

Ἡ Ἑλλὰς μαστίζεται ἀπὸ κρίση ἐθνικῆς καὶ πολιτειακῆς ταὐτότητος καὶ φαίνεται ὅτι ἐμεῖς, οἱ Ἐλληνες, βαδίζουμε χαριεντιζόμενοι καὶ ἐθελουσίως σὲ μία κατάσταση πραγμάτων ποὺ εἶναι πολὺ ξένη γιὰ τὴν μετριότητά μας νὰ ἀναγνωρίσουμε, πόσο μᾶλλον νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε. Βαδίζουμε κατὰ κρημνῶν καὶ δὲν διαθέτουμε τὴν ἀπαιτουμένη ἐκπαίδευση νὰ ἀνασχέσουμε τὴν πορεῖα πρὸς τὴν καταστροφή. Εἴμαστε κατόπιν προγενεστέρου σχεδιασμοῦ, ἀπὸ τὸ 1955 περίπου καὶ ἐν ἀγνοίᾳ μας,  μέλη τῆς εὐθραύστου Εὐρωπαϊκῆς  Κοινότητος, ἡ ὁποία συντηρεῖται ὄχι μέσῳ ἀληθειῶν ἀλλὰ διὰ στρουθοκαμηλισμῶν καὶ συγκλονίζεται καθημερινῶς ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπιβούυλου καὶ ἀνηθίκου σχεδιασμοῦ της. Προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ μετὰ τὴν ἀναγέννηση οἱ γνώσεις τῶν ἀνθρώπων αὐξάνονται σχεδὸν κατὰ γεωμετρικὴ πρόοδο καὶ ἡ ἀντιληπτότης ἀκολουθεῖ μὲ ἀργοτέρους ῥυθμοὺς τὴν πρόοδο τῶν γνώσεων. Παλαιότερα τὰ συγγράματα καὶ ἡ πληροφόρησις ἦσαν δυσεύρετα, ἀλλὰ σήμερα ἔχουμε περάση ἀκόμη καὶ τὸ στάδιο τῆς ἀτελείιώτου βιβλιογραφίας, ἀφοῦ οἱ ἐκδόσεις τους ἔχουν ἀρχίση νὰ φθίνουν καὶ νὰ ἀντικαθίστανται μὲ πολλαπλάσια αὐτῶν, σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μὲ ἀποτέλεμα νὰ χωρᾷ μία τεραστία βιβλιοθήκη σὲ μία μικρὴ φορητὴ συσκευή. Συνέχεια

Οἱ Anonymous σταθερὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως…

Αυτοί οι Anonymous-Soros…
…που ταυτίζονται πάντα με όλα τα Δυτικά ΜΜΕ και τις επιλογές των επικυριάρχων…

Οἱ Anonymous σταθερὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως... Συνέχεια

Οἱ Anonymous τῆς …Μοσάντ!

Οι Anonymous έγιναν τώρα ANTIFA-Μοσάντ!!! Συνέχεια

Τὸ δόλωμα Anonymous

Με το δόλωμα που λέγεται Anonymous οι επικυρίαρχοι παγίδεψαν σχεδόν όλους τους επίδοξους χάκερ, που πίστεψαν ότι οι πολυδιαφημισμένοι Anonymous ήταν …πραγματική ομάδα αντισυστημικών επαναστατών.

Έτσι πολλοί χάκερ που ξεγλιστρούσαν χρόνια από τις αρχές βρέθηκαν στην φυλακή, χωρίς να το μάθει κανείς, αφού πείστηκαν να συμμετέχουν σε παράνομες δράσεις ελεγχόμενες από διάφορες υπηρεσίες. 

Παράλληλα καταγράφηκαν ακόμα κι αυτοί που απλά έδειξαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στους Anonymous, αγνοώντας ότι ήταν δημιούργημα μυστικών υπηρεσιών.
Συνέχεια

Μήπως οἱ Anonymous κτυποῦν τήν ἐλευθέρα διακίνησι ἰδεῶν;

Πρ μερικν μερν εχαμε κάνει μίαν πίσκεψι στς σελίδες τους κα …μαρα τ μανττα… σαν!
λλ στ μεταξ κι ατο πλέον δν κάθονται κα τόσο φρόνιμοι.. Δηλώνουν ν πάσ στιγμ ξεκάθαρα τς προθέσεις τους. 
Λίγο μ τς «διακηρύξεις» τους, μετ τν πτώσι τς σελίδος τοπουργείου Δικαιοσύνης, λίγο μ τς νέες τους ξαγγελίες, λίγο μ τς γενικότερες προθέσεις τους..
χω πλέον θέμα μαζύ τους!
Δν μορέσουν κα δν τος μπιστεύομαι.  Συνέχεια