Οἱ Anonymous σταθερὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως…

Αυτοί οι Anonymous-Soros…
…που ταυτίζονται πάντα με όλα τα Δυτικά ΜΜΕ και τις επιλογές των επικυριάρχων…

Οἱ Anonymous σταθερὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως...

Πόσο περισσότερο προβλέψιμοι;

Σίγμα

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply