Ἀγγελόπουλοι: οἰκογένεια παντὸς καιροῦ!

Θὰ θέσω μόνον ἕνα ἐρώτημα, ἀναφορικῶς μὲ τὸ παρακάτω κείμενον:

Ἡ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ  ἐδημιουργήθη σὲ μίαν περιοχὴ τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἐλευσίνα, ὅπου οὐσιαστικῶς ἐτελοῦντο πάσῃς φύσεως ἱερουργίες-μυστήρια στὴν ἀπωτάτη ἀρχαιότητα.  Αὐτὸ ἴσως σὲ κάποιους νὰ εἶναι γνωστό. Τὸ λιγότερον γνωστόν εἶναι ὅμως ἡ ἴδια ἡ περιοχή. Ἡ «ἱκανότης» αὐτοκαθάρσεώς της καὶ τὸ εἶδος τῶν τελετῶν ποὺ συνέβαιναν ἐκεῖ, διότι «κάτι» ἔλεγε. Κάτι  «ἔδιδε» στὸν συμμετέχοντα. 

Γιά ποιόν λόγο λοιπόν ἐπροτιμήθῃ ἡ Ἐλευσίνα; Μία περιοχὴ πανέμορφη, ἐν τελῶς παρθένος ἀπὸ κάθε παρέμβασι καὶ ὑψηλῶν «μυστηριωδῶν» ἐνεργειακῶν πεδίων; Τί προσπάθησαν νά ἀλλοιώσουν ὅλοι αὐτοί, καὶ οἱ Ἀγγελόπουλοι ἐπίσης, στό τοπίον τοῦ Θριασίου πεδίου; Καί τί κατάφεραν; Τελικῶς,  ἡ ἄγνοια ἢ ἡ Συνέχεια

Δὲν πειράζει, θὰ πάρουν Πακιστανοὺς μὲ 300 εὐρῶ.

Διάβαζα τὸ ψήφισμα τῶν ἐργατῶν τῆς χαλυβουργίας (πρὸς τὴν ἐργατικὴ τάξι) καὶ πολὺ συνεκινήθην…
Ὄχι διότι εἶμαι ἄκαρδη, ἀναίσθητη κι ἄσπλαχνη φυσικά.
Ἀλλὰ διότι αὐτὴ ἡ ἐργατικὴ τάξις, μαζὺ μὲ τὶς διακηρύξεις της καὶ τοὺς συνδικαλισμούς της καὶ τὶς ἡγεσίες της, ἔως πρὸ τινός μᾶς ἐζάλιζαν τὰ αὐτιὰ μὲ τὰ καλωσορίσματα σὲ κάθε ΛΑΘΡΟέποικο. 

Συνέχεια