Θέλουν ὅλοι νά …«γίνουν Ἕλληνες»;

Κατόπιν τοῦ προσφάτου δημοσιεύματος τοῦ «Πρώτου Θέματος» (μὲ ἀρχική του πηγὴ δημοσίευμα τοῦ Ἰγνατίου), μαθαίνουμε πὼς ὁ Τρᾶμπ, μεταξὺ ἄλλων, ἐδήλωσε πὼς «ὅλοι θέλουν νὰ γίνουν Ἕλληνες» (!!!)… Συνέχεια

Βιομηχανία συστηματικῆς ἀρχαιοκαπηλείας

Ἑταιρεία ἀρχαιοκαπήλων Dilettanti

Ἡ ἑταιρεία τῶν (Dilettanti) ἐρασιτεχνῶν, μία ἀπὸ τὶς πολλὲς λέσχες τῆς βρεταννικῆς ἀριστοκρατίας, ἱδρύθη τὸ 1734 μὲ σκοπὸ τὴν ἐπαφὴ τῶν μελῶν της, ποὺ εἶχαν ἰδιαιτέρα κλίση κι ἀγάπη γιὰ τὶς τέχνες. Ἰδιαίτερα, μετὰ τὰ ταξείδια στὴν Ἰταλία, τὰ μετέπειτα μέλη τῆς ἑταιρείας ἠθέλησαν, ὅπως γράφουν σὲ εἰσαγωγικὸ σημείωμα ἐκδόσεώς τους, νὰ ἔχουν καὶ «στὴν πατρίδα τους μία γεύση ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα», δῆλαδὴ νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα ἐνασχολήσεως μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνορωμαϊκὴ τέχνη. Συνέχεια

Ἰδιῶτες περιηγητές ἤ σκέτο …συνωμότες;

Ἡ ἀποκάλυψις μίας συνωμοσίας, ποὺ διαρκεῖ ἔως σήμερα.

Εἶναι γνωστοὶ στοὺς ἐρευνητὲς ὅσοι ἀπὸ τοὺς ξένους ἄρχισαν νὰ φθάνουν στὴν Ἑλλάδα, γύρω στὸ 1700 καὶ ἄρχισαν νὰ ἀποτυπώνουν στὸ χαρτὶ τὶς ἀρχαιότητες, τὶς ἐκκλησίες καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐνόμιζαν ὅτι ἄξιζε τὸν κόπο νὰ ἐπιδειχθῇ στὴν Εὐρώπη. Συνέχεια