Θέλουν ὅλοι νά …«γίνουν Ἕλληνες»;

Κατόπιν τοῦ προσφάτου δημοσιεύματος τοῦ «Πρώτου Θέματος» (μὲ ἀρχική του πηγὴ δημοσίευμα τοῦ Ἰγνατίου), μαθαίνουμε πὼς ὁ Τρᾶμπ, μεταξὺ ἄλλων, ἐδήλωσε πὼς «ὅλοι θέλουν νὰ γίνουν Ἕλληνες» (!!!)…

…θυμήθηκα κάποιες σκέψεις μου πρὸ ἐτῶν… Σκέψεις ποὺ περιέγραφαν ἐν ὀλίγοις τὸ «πνεῦμα Τρᾶμπ».
Μόνον ποὺ αὐτὸ τὸ «πνεῦμα Τρᾶμπ», κατ’ ἐμέ, δὲν σημαίνει πὼς εἶναι ἀπαραιτήτως καλὸ γιὰ ἐμᾶς.

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν λοιπόν, ὅταν ξεκίνησαν οἱ ἀνοικτὲς ἐπιθέσεις τῶν τοκογλύφων ἐναντίον μας, μὲ τὰ γνωστά, ἑλληνόφωνα τσιράκια τους τύπου GAPάτου, σαμαρᾶ, ἀλεξέι, καμμένου, μητσοτάκηδων καὶ λοιπῶν σημιτικῶν μΠατΣοΚονουδουλικοτσυριζαϊκῶν καταλοίπων, ὅλοι μᾶς λοιδωροῦσαν, μᾶς ἐφόρτωναν ἀκόμη καὶ τὸ …«προπατορικὸ ἁμάρτημα» καὶ ἐπεδίωκαν, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, τὸν ἀφανισμό μας.
Τὰ δὲ δημοσιεύματα, παγκοσμίως μὰ κυρίως εἰς τὰ τῆς «Ἡνωμένης Ἑβραιώπης» μας ἦσαν (καί, ἐνίοτε παραμένουν) τόσο προσβλητικὰ καὶ ἀπαξιωτικά, ποὺ ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νοιώθαμε κάτι σὰν ἀποδιοπομπαῖοι τοῦ πλανήτου τράγοι.


Γιὰ ὅλα φταῖν οἱ Ἕλληνες…

Παραλλήλως κάποιες φωνές, γενικῶς καὶ ἀορίστως, ἐπίσης σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, προσπαθοῦσαν νὰ ἀφυπνίσουν, ὅσο μποροῦσαν, τοὺς λαοὺς καὶ νὰ τοὺς ἐνημερώσουν γιὰ τὸ εἶδος τῆς αἰσχρᾶς ἐπιθέσεως ποὺ ἐδέχετο ἡ χώρα, ἐνᾦ ἀρκετοὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἐδήλωναν, γενικῶς καὶ ἀορίστως, πὼς πρέπει νὰ γίνουμε «ὅλοι Ἕλληνες», ἐνὦ παραλλήλως ξεκίνησαν μία παγκόσμιο προσπάθεια ἐνημερώσεως τῶν λαῶν γιὰ τὸν ῥόλο μας διαχρονικῶς…

To Be Greek from ivan silverberg on Vimeo.

Νά εἶναι Ἕλληνες;

Στὴν Εὐρώπη τὰ πανῶ γράφουν: «Εἴμαστε ὅλοι Ἕλληνες».
Στὴν Ἑλλάδα τὰ πανῶ γράφουν: «Εἴμαστε ὅλοι Πακιστανοί»…

Λέω κι ἐγώ… Γιατί μαυρίζω τόσο εὔκολα τά καλοκαίρια;

Ὅλοι θέλουν νὰ εἶναι Ἕλληνες πλὴν τῶν «Ἑλλήνων»!!

Αὐτὰ ὅμως, λίγο ἔως πολύ, εἶναι καὶ γνωστὰ καὶ ὁμολογούμενα.
Τὰ ὑπόλοιπα, τὰ βαθύτερα μὰ καὶ τὰ σκιώδη, ὅμως, οὔτε γνωστὰ εἶναι μὰ οὔτε καὶ ὁμολογούμενα.
Διότι δὲν εἶναι κακὸ νὰ θέλῃ κάποιος νὰ γίνῃ (κυριολεκτικῶς) Ἕλλην, ἀλλὰ εἶναι ὅ,τι χειρότερον τὸ νὰ θέλῃ  νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν (κυριολεκτικῶς) Ἕλληνα, γιὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ μὲ κάτι πιὸ …βολικὸ καὶ διαχειρίσιμον. Κι αὐτὸ εἶναι ἕνα μέγιστον, ὅσο κι ἐὰν δυσκολευόμεθα νὰ τὸ ἐννοήσουμε, ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, ὅπως ἐπίσης ἔγκλημα εἶναι κάθε προσπάθεια ἐξαφανίσεως ὁποιουδήποτε λαοῦ ἀπὸ τὸν πλανήτη.

Εἰδικῶς ὅμως γιὰ ἐμᾶς, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἰσχυρίζομαι πὼς ὅλοι θέλουν νὰ εἶναι …«Ἕλληνες», ἀλλὰ ὁ καθεὶς γιὰ τὴν πάρτη του, ἐνᾦ παραλλήλως μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀγωνίες ὄλων αὐτῶν τῶν ἐπιδόξων «κληρονόμων» εἶναι τὸ νὰ …ἐξαφανίσουν τὸν Ἕλληνα!!! (Ὄχι τὸν γραικύλο, οὔτε τὸν ἑλληνόφωνο!!! Τοὺς πραγματικοὺς Ἕλληνες στοχοποιοῦν!!!)

Ὁ Τρᾶμπ λοιπόν, κατ’ ἐμέ, ᾡμολόγησε (ἀφελῶς;;;) μίαν μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ δυστυχῶς ἀγνοοῦμε.
Κι ἔτσι, μιᾶς καὶ κυττᾶμε τὸν Τρᾶμπ, καλὸ εἶναι νὰ ἐννοήσουμε πὼς τὰ ἀμερικανὰ τοῦ (κάθε βιτρίνα) Τρᾶμπ ἔχουν ἐργολαβικῶς ἀναλάβῃ τὸν ἐκδημοκρατισμὸ τοῦ πλανήτου, ὡς ἄλλοι Ἀθηναῖοι βεβαίως-βεβαίως, ἐνᾦ θεωροῦν ἑαυτοὺς τοὺς μοναδικούς, ἐπισήμως, «κληρονόμους» τῆς «ἀρχαίας ἑλληνικῆς (;;;) δημοκρατίας» καὶ τῆς πλατωνικῆς σκέψεως.
Ὅσο γιὰ τὴν «Ἐλευθερία» ποὺ εὐαγγελίζονται, ἐπ΄ αὐτοῦ ὁ καθηγητὴς Ἀντώνιος Ἀντωνᾶκος ἔχει πρὸ πολλοῦ γράψη τὰ περὶ τῆς ὑπεξαιρέσεως σχετικά:

Ὅταν ὁ Φωτοφόρος Ἀπόλλωνας – Ἡλίου ἔγινε τὸ «Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας».

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰ οἱ προκάτοχοι τῶν Ἀμερικανῶν Ἄγγλοι, οἱ ἄλλοι «ἄσπονδοι φίλοι μας», ἐπίσης σημαντικοὶ «προστάτες τῆς δημοκρατίας» τοῦ πλανήτου μας (ὄχι ὄμως καὶ τῆς δικῆς τους), εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες ὑφαρπάζοντας κάθε μας ἀρχαιότητα, μὲ ὅλα τὰ μέσα…

Βιομηχανία συστηματικῆς ἀρχαιοκαπηλείας

Ἰδιῶτες περιηγητές ἤ σκέτο …συνωμότες;

…σήμερα δηλώνουν ἐπισήμως οἱ «κληρονόμοι» ἰσχύος τοῦ πλανήτου, μὰ κυρίως τῆς κοσμοκρατορικῆς μας θέσεως στὸν πλανήτη. Ἐπισήμως βέβαια παρουσιάζονται ὡς οἱ …θεματοφύλακες τῶν ἀρχαιοτήτων μας, θεωρῶντας φυσικὰ ἐμᾶς ὡς ἀνικάνους καὶ ἀναρμοδίους γιὰ τὰ πάντα, πολλῷ δὲ μᾶλλον γιὰ τὴν διαφύλαξιν τῶν ἀρχαιολογικῶν μας θησαυρῶν. Κι ἔτσι πέραν τῶν (κατὰ κύριον λόγον) ἑλληνικῶν ἐκθεμάτων ποὺ συνιστοῦν λόγο ὑπάρξεως τῶν μουσείων τους (ὅπως καὶ ὅλων τῶν μουσείων παγκοσμίως), ἐπὶ πλέον, μᾶς ἀγαποῦν τόσο πολύ, ποὺ κάτι παρανοϊκοὺς βομβαρδισμοὺς Ἑλλήνων ἀμάχων τοὺς ἔχουν γιὰ …πρωϊνό τους…

Ὁ (παρανοϊκός) βομβαρδισμὸς τοῦ Πειραιῶς ἀπὸ τοὺς …«συμμάχους» μας!!!

Οἱ τρεῖς βομβαρδισμοὶ τοῦ Πειραιῶς ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας!

Ἐνᾦ, δὲν λησμονοῦν διαρκῶς, νὰ μᾶς ἀποδείξουν τὸ πόσο …σύμμαχοί μας εἶναι!!!

Οἱ «ἀγαπημένοι» μας «φίλοι» Ἄγγλοι!

…παραλλήλως πάντα μὲ τὸν …«συνετισμό» μας, ποὺ αὐτὸς ἐνίοτε περιλαμβάνει ἀπὸ γενοκτονίες στὴν Μικρᾶ Ἀσία ἔως γενοκτονίες μέσῳ πείνης στὴν Κατοχή…

Ἡ φυγὴ τῶν Βρεταννῶν καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τῆς Πλάκας στὶς 27 Ἀπριλίου 1941.

..ἐνῶ, κάθε φορά, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ἐπανέρχονται γιὰ νὰ μᾶς κουνήσουν τὸ δάκτυλο, νὰ ἐπιβλέψουν τὶς τιμωρίες μας καὶ νὰ κερδίσουν τὸ διάφορόν τους, παραλλήλως δὲν χάνουν εὐκαιρίες νὰ μᾶς κατασηκωφαντήσουν μὲ τοὺς χειρίστους τρόπους.
Οὐδέποτε ἐτιμωρήθησαν ἢ τέλος πάντων ἀπελογήθησαν γιὰ τὰ ἀμέτρητά τους ἐγκλήματα.
Κι ἐπὶ πλέον ἀκόμη τοὺς θεωροῦμε καὶ «συμμάχους» καὶ φυσικὰ πὼς ὄσα κάνουν καλῶς τὰ κάνουν.
Οἱ Ἄγγλοι ὅμως, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, ἦσαν διαρκῶς τὸ μακρὺ χέρι τῶν τοκογλύφων στὴν χώρα μας.

5 Φεβρουαρίου 1828. Οἱ πρῶτοι μας τραπεζίτες.

Μὲ τὸν μανδύα λοιπὸν τοῦ συμμάχου μᾶς ἐδούλωσαν ἀπὸ τὰ πρῶτα ἀκόμη «δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας». Κι ἐνᾦ ἐμεῖς βλέπαμε «συμμάχους» στὴν πραγματικότητα οἱ «σύμμαχοι» αὐτοὶ ἦσαν τὰ μαντρόσκυλα τῶν τοκογλύφων.

Ἡ Ναυμαχία τῆς …«ἀπελευθερώσεώς μας»

Τὰ τελευταία χρόνια δὲ διδάσκουν ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ ἀρχαία ἑλληνικὰ στὰ παιδάκια τους, ἀποδεικνύοντας πὼς αὐτοὶ τιμοῦν περισσότερο ἀπὸ τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὰ πάντα πρὸς ἴδιον ὄφελός τους.
Εἶναι βλέπετε κι αὐτοὶ «κληρονόμοι»…

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἀγγλία, Greeklish στὴν Ἑλλάδα…

Ὁμοίως πράττουν καὶ στὶς ἀποικίες τους:

Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας…

Κι ἐπεὶ δὴ ἡ ἀναφορὰ σὲ «συμμάχους» μας δὲν πρέπει νὰ ἐξαιρῇ τὴν οὐρὰ τῶν Ἄγγλων, τοὺς Γάλλους, ἂς θυμηθοῦμε καὶ τοὺς ἄλλους, πολιτιστικοὺς αὐτὴν τὴν φορά, «κληρονόμους»… Ἐξωτικὰ …«φροῦτα» κι ἐτοῦτοι!!!

29 Αὐγούστου 1828. Ἡ γαλλικὴ κατοχή.

17 Δεκεμβρίου 1915, βομβαρδισμὸς τῆς Θεσσαλονίκης καὶ κατάληψις προξενείων ἀπὸ τοὺς Γάλλους.

Γαλλικὴ ἐπιστασία…

Κι ἐπεὶ δὴ ὄλα τὰ γουρούνια ἔχουν ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν μούρη…
Κι ἐπεὶ δὴ ὑπηρέτες καὶ μπράβοι τῶν τοκογλύφων, παγκοσμίως, πρέπει καὶ νὰ φαίνονται ὡς μπαμποῦλες τῶν τοκογλύφων παγκοσμίως…
Κι ἐπεὶ δὴ ἐὰν κάποιος τοὺς ἀντισταθῇ, τὸν τρώει τὸ …σκοτάδι…

29 Μαΐου 1917. Ὁ Κωνσταντῖνος παραιτεῖται ἐκβιαζόμενος ἀπὸ τὴν Entente.

…ἔχουμε πολλὲς μαῦρες στιγμὲς νὰ θυμηθοῦμε καὶ ἀπὸ τὶς παρεμβάσεις αὐτῶν τῶν καθαρμάτων.
Παρ’ ὅλα τὰ ἐγκλήματά τους ὄμως τὸ παίζουν καὶ ὀλίγον «κληρονόμοι» τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἰδίως στὰ θέματα πολιτισμοῦ. Τρομάρα τους…

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐδῶ, δίπλα μας, στὴν Ἰταλία καὶ εἰδικῶς στὴν Ῥώμη, ὅπου ἀκόμη μερικοὶ (κατὰ περίπτωσιν) «σύμμαχοί μας» φωλιάζουν…

8 Ἰουνίου 1917. Κατάληψις τῶν Ἰωαννίνων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ ἡ «γέννησις» τῆς Ἀλβανίας.

Ἡ ἰταλικὴ κατάληψις τῆς Κερκύρας καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τῶν ἀμάχων. (1923)

…καλὸ εἶναι ἐπίσης νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς κι ἐκεῖ, ὅπως καὶ ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη, «κληρονόμοι» φωλιάζουν. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἰταλοί, οὐρὲς εἶναι, βεβαίως, τῶν τοκογλύφων. Μὰ τὸ διεκδικοῦν τὸ «κληρονομικό» τους μὲ τὸν τρόπο τους, ἰδίως σὲ θέματα θέσεως πολιτισμικῆς καὶ σὲ ζητήματα γεωστρατηγικῆς.
Ὁ δὲ πάπας διατηρεῖ, ἐν κρυπτῷ, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀρχεία τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, ἀλλὰ οὐδόλως μεριμνᾶ γιὰ νὰ διακινηθῇ αὐτὴ ἡ πληροφορία. Λὲς καὶ ὁ μόνος ἰδιοκτήτης αὐτῆς τῆς πανανθρωπίνου κληρονομίας εἶναι μία (κάποια ἐκδοχὴ) μίας θρησκευτικῆς κλίκας.

Ποῦ εὑρίσκονται τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά χειρόγραφα;

Ἐνᾦ ἡ ἄλλη ἐκδοχή, τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἐπίσης διατηρεῖ, γιὰ δικούς του λόγους, ἕνα μεγάλο ἐπίσης ἀρχεῖον ἑλληνικῶν χειρογράφων. Ποία εἶναι αὐτά; Γιατί δέν δημοσιεύονται; Ποιός ἀποφασίζει γιά τόν ἐάν πρέπῃ ἤ ὄχι νά δημοσιευθοῦν;
Πάντως ὄχι ἐμεῖς…
Κοινῶς; Ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, στὰ σκοτάδια μας.

Ὅσο γιὰ τὰ γερμανὰ ἰσχυρίζονται (καὶ φυσικὰ τὸ ἐκμεταλλεύονται δεόντως) πὼς εἶναι καὶ οἱ μοναδικοὶ κληρονόμοι τῶν γραπτῶν κειμένων καὶ ὅλων τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν χειρογράφων. Πρὸς τοῦτον καὶ τοὺς χρυσο-πληρώνουμε προμηθειοῦλες γενναῖες κάθε φορὰ ποὺ τολμοῦμε νὰ ἐκδώσουμε ἀρχαία ἑλληνικὰ χειρόγραφα. Θεωροῦν δὲ πὼς ὅλη ἡ ἑλληνικὴ τεχνογνωσία κληροδοτικῶς τοὺς ἀνήκει, ἐνᾦ, εἰδικῶς ἐπὶ Χίτλερ, ἐλύσσιαξαν, κυριολεκτικῶς, μὲ τὶς «συνδέσεις» τοῦ τότε καθεστῶτος μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μυθολογία.
Τὸ μόνον ποὺ δὲν μᾶς εἶπαν (ἀλλὰ σαφῶς τὸ ὑπενόησαν) εἶναι πὼς τὸ «ἀρχαῖο ἐλληνικὸ δωδεκάθεο μετενσαρκώθη σὲ …γερμανικὴ ἐκδοχή».

Τότε ποὺ οἱ ναζὶ (κι ὄχι μόνον) συκοφαντοῦσαν τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

«Κληρονόμοι» δηλώνουν κι αὐτοί. Τρομάρα τους.
Δυστυχῶς ὅμως (καὶ) γιὰ αὐτούς, ὅπως καὶ γιὰ τοὺς σταλινικοὺς συντρόφους τους, ἕνα συμπέρασμα ἀνακύπτει εὐλόγως: κάθε φορὰ ποὺ κάποιος ἐπιχειρεῖ νὰ μολύνῃ ἢ νὰ διαστρεβλώσῃ συμπαντικὲς ἀλήθειες, καταλήγει στὰ σκουπίδια τῆς Ἱστορίας.

Τὰ ὅμαιμα Ναζισμός-Σιωνισμός.

Ὅμως ἐφ΄ ὅσον ἀναφερθήκαμε στὰ τῶν Σοβιετικῶν, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε γενικότερα τὰ τῶν Ῥώσσων.
Ναί, αὐτῶν τῶν Ῥώσσων πού, ὡς γνωστόν, εἶναι ἐπίσης …«φίλοι μας» καὶ πολὺ ὀρέγονται νὰ μᾶς κληρονομήσουν, ἰδίως στὰ περὶ πνεύματος καὶ ἐπιστήμης.
Ὁ δὲ Ποῦτιν διαρκῶς μᾶς τὸ θυμίζει κι αὐτό, ἰδίως ὅταν …ἁλιεύῃ ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς.

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
(Λέτε νά γράφω παλαβωμάρες;)

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι!

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ῥῶσσοι! (β)

Ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔχουν ὅμως οἱ Ῥῶσσοι…

Βλέπετε… Εἶναι κι αὐτὸς …«κληρονόμος», ἰδίως σὲ τομεῖς ἐπιστημονικοὺς καὶ ἐρεύνης, ποὺ μαζὺ μὲ τὰ τσιράκια του (ὅλους τοὺς Σλαύους τοῦ κόσμου μας, μὰ καὶ τοὺς Κινέζους…) ἐνίοτε ἐπιχειρεῖ σημαντικὲς ἐκκαθαρίσεις κατὰ Ἑλλήνων…
Κι ἔτσι ὁ Λένιν χρηματοδοτοῦσε τὸν Κεμὰλ γιὰ νὰ ἐκκαθαρισθοῦν οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐνᾦ ὁ Στάλιν τοὺς Βουλγάρους, τοὺς Σέρβους καὶ τοὺς Σκοπιανοὺς (ὅπως φυσικὰ καὶ τοὺς Ἀλβανούς), γιὰ νὰ ἐκκαθαρισθοῦν οἱ Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θρᾴκης.

Φανερὴ ἦταν ἡ ὑποστήριξις τῶν Σοβιετικῶν στὸν Κεμάλ…

Γερμανο-βουλγαρικὴ γενοκτονία Ἑλλήνων ἀμάχων στὴν Κλεισούρα

Οἱ «φίλοι» μας οἱ Ἀλβανοί, ποὺ στὴν κατοχὴ μᾶς δολοφονοῦσαν!

Ὅπως ἐπίσης «κληρονόμοι» εἶναι τὰ ἀμερικανά, τὰ γερμανά, τὰ ἀγγλάκια, τὰ γαλλάκια, τὰ ἰταλάκια ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὰ …«περιούσια» τοῦ πλανήτου μας.
Γιὰ αὐτὸ καὶ σὲ κάθε μασονικὴ στοὰ ποὺ ἱδρύεται καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τὰ …«περιούσια» τοῦ πλανήτου μας, ἐπικρατοῦν τὰ ἑλληνικὰ σύμβολα (καὶ ἐννοεῖται πὼς ἀλλοιώνονται καὶ βρωμίζονται), ἐφ΄ ὅσον τὰ …«περιούσια» τοῦ κόσμου μας θεωροῦν ἑαυτοὺς «κληρονόμους» τῆς πνευματικότητος (βλέπε καὶ ἑβραιογενεῖς θρησκεῖες) καὶ τῶν (Ἐλευσινίων, Καβειρίων μὰ καὶ λοιπῶν) μυστηρίων, ποὺ μέσῳ τῶν στοῶν τους ἀναπαράγουν (λέει!!!).

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Συμπτώσεις ἤ «συμπτώσεις» λοιπόν ὅλα αὐτά;

Ἀλλά, πρὶν σᾶς ἀφήσω, ἂς τὰ «μαζέψουμε» λίγο, διότι πολὺ ἁπλωθήκαμε.
Ποιοί δηλώνουν «κληρονόμοι» Ἑλλήνων; Ὅλοι. Μικροὶ καὶ μεγάλοι.
Εἰδικῶς δὲ στὴν περιοχή μας γίνεται τοῦ …μαλλιοτραβήγματος, μὰ καὶ σὲ ὄλον τὸν πλανήτη «σφάζονται στὰ πόδια μίας κληρονομιᾶς» κάθε λογῆς σφετεριστές…

 1. Οἱ Ἀλβανοὶ δηλώνουν ἀπόγονοι τοῦ Πύῤῥου.
 2. Οἱ Σκοπιανοὶ τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
 3. Οἱ Βούλγαροι τῶν Θρᾳκῶν.
 4. Οἱ Σλαῦοι, γενικῶς, ὡς οὐρὲς τῶν Ῥώσσων ἐπισήμως, «κληρονόμοι» θέλουν ἐπίσης νὰ τὸ παίξουν, ἰδίως σὲ θέματα πνευματικότητος καὶ θρησκείας.
 5. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ὀμήρου, ὄλων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων καὶ ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. (Μὲ τὴν γλῶσσα ἔχουν κάποια ζητηματάκια ἀλλὰ εὐελπιστοῦν, ἐξαφανίζοντάς μας, νὰ τὰ ἐπιλύσουν!!!).
 6. Οἱ Ἰταλοὶ ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, ἐφ΄ ὄσον, τοὐλάχιστον αὐτοὶ ἐστάσθησαν οἱ «διασῶστες» τῶν ἑλληνικῆς κληρονομίας ἐπισήμως, διεκδικοῦν τὴν πνευματικότητά μας. (Μὲ τὶς ὑφαρπαγὲς ποὺ ἐπίσης οἱ πρόγονοί τους διενήργησαν δὲν καταπιάνονται… Ψιλὰ γράμματα…!!!).
 7. Οἱ Γερμανοὶ μᾶς τὸ ἐπέβαλαν μάλιστα τὸ «κληρονομικό τους δικαίωμα», ὅταν μὲ τὴν Κατοχή τους διήρπαξαν κάθε πνευματικό μας θησαυρό.
 8. Οἱ Ἄγλλοι, ποὺ ἐπὶ πλέον ὡς «σύμμαχοί» μας διενήργησαν κάθε εἴδους λεηλασία εἰς βάρος μας, τὸ διατυμπανίζουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. (Ἕνα θεματάκι τοὺς δημιουργεῖ ἠ φυσική μας παρουσία, ἀλλὰ εὐελπιστοῦν, ὁσονούπω, ἅμᾳ τοῦ ἀφανισμοῦ μας, νὰ τὸ ἐπιλύσουν ὁριστικῶς!!!)
 9. Οἱ Γάλλοι, γνωστοὶ καραγκιόζηδες καὶ οὐρὲς τῶν παραπάνω, ἐπίσης τὸ παίζουν «κληρονόμοι», ἀλλὰ πιὸ διακριτικῶς. Τὸ δὲ μουσεῖον τοῦ Λούβρου, ποὺ κυριολεκτικῶς εἶναι ἑλληνικό, ἐφ΄ ὅσον τὸ μέγιστον τῶν ἐκθεμάτων του προέρχεται ἀπὸ λεηλασίες δικῶν μας ἀρχαιοτήτων, συνιστᾶ τὸ «κέντρο τοῦ παγκοσμίου φωτός».
 10. Οἱ Ἀμερικανοί, ὡς «πλατωνικοὶ κληρονόμοι», μᾶς τὸ παίζουν ἀπὸ ἐπάνω καὶ διαμορφωτὲς τῶν ἀντιλήψεών μας, μὰ κυρίως οἱ σημαντικότεροι νταβατζῆδες τοῦ πλανήτου, ποὺ ἔχουν αὐροδιορισθῆ προστάτες τῆς δημοκρατίας.
 11. Οἱ Ἰσραηλινοί, ποὺ ὅταν δὲν καταποντήζουν ἀρχαιότητες πέριξ τῆς Κρήτης, τὸ παίζουν καὶ «φίλοι μας», ἐπίσης θεωροῦν ἑαυτοὺς φυσικοὺς «κληρονόμους» τῆς Μεσογείου, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ πλανήτου, ἰδίως σὲ θέματα κοσμοκρατορικά.
 12. Οἱ Ῥῶσσοι ἦσαν οἱ κατ’ ἐξοχὴν ἀντίπαλοι ὅλων τῶν παραπάνω, πλὴν Σλαύων καὶ Γερμανῶν. Ὅλοι μαζὺ ὄμως ἐπίσης «κληρονόμοι» τὸ παίζουν, πάντα εἰς βάρος μας καὶ πάντα μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὸν δικό μας ἀφανισμό.

Γιατί ὄλα αὐτά; Αὐτὸ νὰ τὸ ἀπαντήσετε ἐσεῖς καλλίτερα, διότι ἐγὼ ἴσως φανῶ συνωμοσιολόγα.
Γιὰ τὴν ὤρα θὰ σᾶς παραθέσω μόνον μία εἰκόνα, ποὺ ἐμπεριέχει τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ σύμβολα αὐτῶν τῶν λαῶν καὶ τῶν χωρῶν. Ἔχω ἀρχίση, δειλά-δειλά, νὰ πιστεύω πὼς σχετίζονται μὲ τὴν «κληρονομικότητα» ποὺ προβάλλεται ἄλλοτε ἀνοικτὰ κι ἄλλοτε κρυφίως. Μέσα στὴν παρακάτω εἰκόνα βλέπουμε καὶ τὸν ποντιακὸ ἀετό, κάτι πού, κατ’ ἐμέ, δηλώνει πὼς πρῶτοι οἱ Πόντιοι ὑπεχρεώθησαν σὲ ἀποκοπή τους ἀπὸ τὸν ἀκριτικό τους ῥόλο καί, ἐν συνεχείᾳ, σὲ ἀπόλυτο ὑποταγή τους. Κι ἀν τὶ νὰ εἶναι (ὡς ὄφειλαν) Ἀκρίτες, κατέληξαν (οἱ περισσότεροι) οἱ σημαντικότεροι προασπιστὲς αὐτῆς τῆς φαυλότητος.
Ἐν ἀγνοίᾳ τους σαφῶς, ἀλλὰ συμβαίνει.
.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Τὸ δεύτερον ποὺ παρατηροῦμε εἶναι πὼς χῶρες, ἄσχετες καὶ ἀρκετὰ μακρύτερα ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπίσης ἐπαναλαμβάνουν τοὺς ἰδίους συμβολισμούς, μὲ τὸν ἀετό. Αὐτό, πάντα κατ’ ἐμέ, δηλώνει πὼς ὅλοι ἐτοῦτοι ἦσαν καὶ παραμένουν ἁπλᾶ πιόνια κάποιων ἄλλων, ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως δὲν φαίνονται, ἀλλὰ ποὺ διαχρονικῶς παραμένουν οἱ ἴδιοι.
Συνεπῶς, πάντα κατ’ ἐμέ, ὄλο αὐτὸ μὲ τὴν «κληρονομικότητα», ἐκτὸς ἀπὸ καπηλεύσεις, περιλαμβάνει καὶ ἕναν κεντρικὸ σκοπό: τὸν ἀπόλυτο ἀφανισμὸ τῶν Ἑλλήνων. Καί, δυστυχῶς μας, συνεργοὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους, εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί… Ἴσως οἱ περισσότεροι καὶ μόνον μεμονωμένες περιπτώσεις, γιὰ ἄλλους, προσωπικούς τους λόγους, ἀντιτίθενται στὴν νέα γενοκτονία ποὺ μᾶς ἐτοιμάζουν.

Τέλος ἡ φράσις τοῦ Τρᾶμπ (ποὺ δὲν νομίζω νὰ τοῦ διέφυγε) δηλώνει, ἐπισημότερα ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά, πὼς ὅπου καὶ νὰ εἶναι ξεκνινᾶ ἡ τελικὴ ἐπίθεσις ὅλων τῶν ἐπιδόξων «κληρονόμων» εἰς βάρος μας.
Καί, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς ὄλοι, νὰ ἀντιμετωπίσουμε αὐτὸ τὸ ἐπερχόμενον ἀνελέητον κτύπημα, δύο ὅπλα ἔχουμε, γιὰ ἀρχή: τὸ πρῶτο μας ὅπλο εἶναι ἠ ἀτομική μας ἐπιμόρφωσις, ποὺ θὰ «ξεδοντιάζη» διαρκῶς κάθε καπηλευτή.
Τὸ δεύτερόν μας ὅπλο ὅμως εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ δοῦμε καὶ θὰ μάθουμε νὰ τὸ διαχειριζόμεθα μόνον ὅταν θὰ ἐπιτύχουμε νὰ γίνουμε κύριοι τοῦ πρώτου. Κοινῶς ἐὰν δὲν γίνουμε ἄξιοι ἀπόγονοι ἀξίων προγόνων, ἐλπίδες δὲν ἔχουμε.
Μὰ ἐπεὶ δὴ ἐμπρὸς στὸν ἀφανισμό του ἔνα, ὁποιοδήποτε εἶδος, ἀνασύρει ἀπὸ μέσα του λησμονημένα ἀποθέματα δυνάμεων, ἂς κάνουμε κουράγιο, διότι μαζὺ μὲ τὴν ἀνήφορο καὶ τὸν ἐπανελληνισμό μας, θὰ ἐπανέλθουν στὸν ἔλεγχό μας καὶ τὰ κληροδοτήματά μας, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλον.

Φιλονόη.

Σημειώσεις

Συμμορία εἶναι φίλοι μου. Συμμορία. Φαινομενικῶς μαλώνουν μεταξύ τους γιὰ ὅσα θεωροῦν, βάσει δικῶν τους κριτηρίων, πὼς δικαιοῦνται νὰ «κληρονομήσουν» ἐνᾦ, στὴν πραγματικότητα ὁ πραγματικός τους σκοπὸς εἶναι νὰ ἀπαγορεύσουν στοὺς Ἕλληνες νὰ αἰσθανθοῦν, δικαιωματικῶς (καὶ ἐμπράκτως) φυσικοὶ κληρονόμοι.

Ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν οἱ κύριοι ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας. Κατ’ ἐπέκτασιν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ καπηλεύονται τὰ πάντα, τὰ ἀλλοιώνουν, τὰ βρωμίζουν, τὰ ποδοπατοῦν καὶ μετὰ μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ κάνουμε ἀναφορὲς σὲ αὐτά, τὸ μόνον ποὺ δικαιοῦνται εἶναι …τίποτα.

Τί «κληρονόμοι» ὄμως ὅλοι αὐτοί ἐάν δέν μποροῦσαν νά στρεβλώσουν ἀκόμη καί τά σύμβολα; Ἤ ἐάν δέν τά ἐκμεταλλεύοντο, ὡς ἄλλοι νταβατζῆδες;

 

Ναζισμός, ΕΣΣΔ καὶ σβάστικα.

Κομμουνιστοναζισμός; 

Καλὸ εἶναι νὰ ἀναδεικνύονται λοιπὸν τὰ σύμβολα, ἀλλὰ καλλίτερον ὅλων τὸ νὰ μὴν ἀλλοιώνονται, νὰ μὴν συκοφαντῶνται καί, ἰδίως, νὰ μὴν «μετουσιώνονται» σὲ ἰδιοκτησίες ἀνεγκεφάλων δικτατορίσκων ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν στρεβλώνονται, καταληκτικῶς, ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν παντοῦ γύρω μας, ἐλεύθερα.

Ὁ κόσμος μας δὲν μπορεῖ πλέον νὰ παραμένῃ ὅμηρος στὰ χέρια μισανθρώπων.
Αὐτὸ κρατῆστε το!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply