Χαιρετισμοὶ …«ἰδιαιτέρων» συμβολισμῶν!!!

Ὤπα… τί ἔχουμε ἐδῶ; Μασονική χειραψιούλα;;;

Ὑποτακτικέ…
Κ@λο ἔδωσες ἤ ἀκόμη;

Ἐὰν ὑποψιασθῶ ὅτι αὐτὸς εἶναι μασονικὸς χαιρετισμὸς θὰ …πεθάνωωωωωωωωω!!!

Νά εἶναι ἄραγε μασονική αὐτή ἡ χειραψία;

Εἶσθε μειοδότες καὶ προδότες καὶ σᾶς ἀξίζει ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν!

ἔρευνα σχόλια καὶ εἰκόνες ἀπὸ Φρύνη Γαζῆ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply