Χαιρετισμοὶ …«ἰδιαιτέρων» συμβολισμῶν!!!

Ὤπα… τί ἔχουμε ἐδῶ; Μασσωνική χειραψιούλα;;;

Ὑποτακτικέ…
Κ@λο ἔδωσες ἤ ἀκόμη;

Ἐὰν ὑποψιασθῶ ὅτι αὐτὸς εἶναι μασσωνικὸς χαιρετισμὸς θὰ …πεθάνωωωωωωωωω!!!

Νά εἶναι ἄραγε μασσωνική αὐτή ἡ χειραψία;

Εἶσθε μειοδότες καὶ προδότες καὶ σᾶς ἀξίζει ἡ ἐσχάτη τῶν ποινῶν!

ἔρευνα σχόλια καὶ εἰκόνες ἀπὸ Φρύνη Γαζῆ

(Visited 257 times, 1 visits today)
Leave a Reply