Ὑποτεταγμένες πλήρως εἶναι οἱ διχασμένες κοινωνίες

Ἕνα ἀκόμη διχαστικὸ «αὐγὸ τοῦ φιδιοῦ», ἀπειλεῖ τὴν Ἐλευθερία…

«…Ἀποτέλεσμα, ἡ ἐταιρεία νὰ ὑποκύψῃ στὸν ἐκβιασμὸ ἀπολύοντας τὴν ὑπεύθυνο ὑπάλληλο ποὺ ὡστόσο ἔκανε τὴν δουλειά της.

Καὶ ἔτσι ἕνας ὡραῖος διχασμὸς γεννιέται ἀπὸ τὰ …«θύματα» ποὺ ἔρχονται ἁπλῶς γιὰ …«μίαν καλλιτέρα ζωὴ» ἀλλὰ μετατρέπονται σὲ θύτες….»

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀντιγράφω ἀπὸ Δ. Ἀντ.

Μικρή, καθημερινὴ ἱστορία γιὰ ὅσους μπερδεύουν τὴν καλοσύνη μὲ τὴν ὑποταγὴ στὴν κάθε βαρβαρότητα. Γιὰ ὅσους φαντάζονται ὅτι ἡ ἀνεκτικότης καὶ τὰ δικαιώματα εἶναι ἀγαθὰ ποὺ τὰ διαμοιράζεις εὔκολα ἀκόμη καὶ σὲ ἀνθρώπους ποὺ θὰ τὰ στρέψουν ἐναντίον σου. Γιὰ ὅσους δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ ἀνθρώπινος ἀντοχὴ-ὑπομονὴ ἔχει ὅρια.

Προχθὲς στὴν Γαλλία, ἡ εἰκονιζομένη μουσουλμάνα πῆγε σκοπίμως κεκαλυμμένη ὁλοκληρωτικῶς, ὅπως προβλέπεται στὸν ἰσλαμικὸ νόμο, μὲ ράσα καὶ πλήρη κάλυψη προσώπου, νὰ ζητήσῃ νὰ προσληφθῇ ὡς πωλήτρια στὴν ἁλυσίδα καταστημάτων Etam.

Ἡ ὑπεύθυνος της ἐπιχειρήσεως τὴν ἐνημέρωσε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐργασθῇ ἔτσι. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιτυχία, ἡ «μαντίλα» βγῆκε στὰ s.m μὲ βίντεο, ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ διαμαρτυρηθῇ ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξυβρίσῃ χυδαῖα τὴν Γαλλία ποὺ δὲν σέβεται τὰ δικαιώματά της κλπ κλπ.

Ἀκολούθως βγῆκε ἡ ἰσλαμικὴ κοινότης σύσσωμος, ὡς συνήθως, γιὰ νὰ χυδαιολογήσῃ, καλῶντας σὲ μποϊκοτὰζ ἐναντίον τῆς συγκεκριμένης ἐταιρείας, ἀφοῦ δὲν δέχεται τὸν ἰσλαμικὸ νόμο (σημείωσις: στὴν Γαλλία, ὡς κοσμικὸ κράτος, ἀπαγορεύονται τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα σὲ δημοσίους χώρους).
Ἀποτέλεσμα: ἡ ἐταιρεία νὰ ὑποκύψῃ στὸν ἐκβιασμὸ ἀπολύοντας τὴν ὑπεύθυνο ὑπάλληλο ποὺ ὡστόσο ἔκανε τὴν δουλειά της.

Καὶ ἔτσι ἕνας ὡραῖος διχασμὸς γεννιέται ἀπὸ τὰ …«θύματα» ποὺ ἔρχονται ἁπλῶς γιὰ …«μίαν καλλιτέρα ζωὴ» ἀλλὰ μετατρέπονται σὲ θύτες.

Τώρα οἱ Γάλλοι, ἐκτὸς τῶν ἰσλαμο-ὑποστηρικτῶν, ἔχουν βγῆ στὰ κάγκελα καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὴν μεριά τους μποϊκοτὰζ στὴν ἐταιρεία ποὺ ἀπέλυσε τὴν ὑπάλληλο.

Μία ὡραία ἀπελπισία ὅταν ἀργῇς νὰ συνειδητοποιήσῃς ὅτι εἶσαι ἤδη ὑποτεταγμένος, καὶ ὅτι εἶναι ἀργὰ γιὰ δάκρυα.

Ἡ «συνύπαρξις» εἶναι ἐδῶ, ἐμπρός μας…

Ἔτσι, ἁπλᾶ…
«Σύμμορφος», προσκυνημένη συμπεριφορά:

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 282 times, 1 visits today)
Leave a Reply