Οἱ τρεῖς βομβαρδισμοὶ τοῦ Πειραιῶς ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας!

«Σύμμαχοι» μὲ πάρα πολλὰ εἰσαγωγικά!
Τόσα πολλὰ ποὺ τελικῶς, μόνον ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, κρίνουμε πὼς καλλίτερα νὰ ἔχουμε ἀμέτρητους ἐχρθροὺς παρὰ τέτοιους «συμμάχους»!
Τὸ ἔγκλημα αὐτὸ ἔχει ἀποσιωποιηθεῖ μὲ περισσὴ φροντίδα. 
Οὐδεῖς ἔχει ἀναφερθεῖ σὲ θέμα ἀποζημιώσεων, εὐθυνῶν καὶ τιμωρίας.

Συνέχεια

Σχετικὰ ἐπίσης μπορεῖτε νὰ διαβάσετε:

Ἕλληνες καὶ Γερμανοὶ στὴν τωρινὴ Εὐρώπη.      

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply