Φαναγορ(ε)ία

Ἡ ἑλληνικὴ πόλις Φαναγορία στὴν Μαύρη Θάλασσα

Ὅπως ἀναφέρει ἡ συγγραφεὺς Ἁγιάτις Μπενάρδου, στὴν Ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Ἱδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὸν Εὔξεινο Πόντο, ἡ Φαναγορεία ἱδρύθη στὰ μέσα τοῦ 6ου αἰῶνος π.Χ. ἀπὸ κατοίκους τῶν Ἀβδήρων καὶ ἀπετέλεσε τὴν μεγαλυτέρα σὲ ἔκταση ἑλληνικὴ ἀποικία στὴν περιοχή. Παρ’ ὅ,τι οἱ ἀναφορὲς στὶς γραπτὲς πηγὲς δὲν εἶναι πολλές, τόσο ὁ Ἐκαταῖος ὁ Μιλήσιος ὅσο καὶ ὁ Στράβων ἀνεφέρθησαν στὴν τοποθεσία καὶ τὴν ἐμπορικὴ δραστηριότητά της. Συνέχεια

Ὁ Πούτιν καὶ ὁ ἀρχαιοελληνικὸς πολιτισμός.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν μοῦ τηλεφώνησε ἕνα φίλος πρὸ κειμένου νὰ μὲ πληροφορήσῃ γιὰ τὰ ἔργα Πούτιν. 

Ὁ Πούτιν ἐβούτηξε αὐτοπροσώπως σὲ βάθος 200 μέτρων, πρὸ κειμένου νὰ ἀγγίξῃ μόνος του καὶ νὰ φέρῃ στὴν ἐπιφάνεια, εὐρήματα ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλληνινή Φαναγόρεια, ποὺ ἔχει καταποντισθεῖ στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν. (Σημερινὴ Ῥωσσία. )

Συνέχεια