Ὥρα νὰ κόψουμε τὶς …ἀσπιρίνες!!!

Ὅσοι δὲν ἔχουν περάσῃ ἀπὸ τὸ δασαρχεῖο καὶ τὴν ἀρχαιολογία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ δὲν ἔχουν ὑποστῇ τὸν βασανισμὸ τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ποὺ νοιώθουν μίαν ἀλλεργία γιὰ ὁ,τιδήποτε ἰδιωτικό, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τὴν οὐσία τῆς χρονίου κακοδαιμονίας μας.

Ἡ ὑποκρισία ποὺ διαπερνᾶ ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα, μαζὺ μὲ τὴν ἐγγενή τους ἀντιπάθεια πρὸς τὴν περιουσία (τὴν βασικὴ συνιστώσα τῆς ἐλευθερίας ἐνὸς ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή) εἶναι ἡ βασικὴ ἀῤῥώστια ἐτούτου τοῦ τόπου. Συνέχεια

Κράτος τῆς ἀσκήμιας

Ἡ ἀσκήμια ποὺ βλέπετε γύρω σας δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μὴ ὑπάρξεως πολεοδομικῶν κανονισμῶν, ἀλλὰ τὸ …ἀκριβῶς ἀντίθετο.
Εἶναι ἀποτέλεσμα ἀκριβῶς τοῦ ἀναισθήτου καὶ ἀκαλαισθήτου γραφειοκράτου!
Συνέχεια

Χαμαιλεοντικὴ γραφειοκρατία αὐτοεξοντώσεως τοῦ δημοσίου…

Ἀπίστευτος ὁ ὄγκος τῆς διεκπεραιώσεως ἠλεκτρονικῆς γραφειοκρατίας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀρχιληστοῦ.
Τὶς προσυμπεπλληρωμένες Δ.Φ.Ε. καὶ ὅλα τὰ συναφῆ ποὺ εὑρίσκετε ἕτοιμα κάποιοι τὶς φτιάχνουν κύριοι καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι τοῦ Δημοσίου.
Συνέχεια