Ὥρα νὰ κόψουμε τὶς …ἀσπιρίνες!!!

Ὅσοι δὲν ἔχουν περάσῃ ἀπὸ τὸ δασαρχεῖο καὶ τὴν ἀρχαιολογία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ δὲν ἔχουν ὑποστῇ τὸν βασανισμὸ τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ποὺ νοιώθουν μίαν ἀλλεργία γιὰ ὁ,τιδήποτε ἰδιωτικό, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ τὴν οὐσία τῆς χρονίου κακοδαιμονίας μας.

Ἡ ὑποκρισία ποὺ διαπερνᾶ ὅλο τὸ πολιτικὸ σύστημα, μαζὺ μὲ τὴν ἐγγενή τους ἀντιπάθεια πρὸς τὴν περιουσία (τὴν βασικὴ συνιστώσα τῆς ἐλευθερίας ἐνὸς ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή) εἶναι ἡ βασικὴ ἀῤῥώστια ἐτούτου τοῦ τόπου. Συνέχεια

Κράτος τῆς ἀσκήμιας

Ἡ ἀσκήμια ποὺ βλέπετε γύρω σας δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μὴ ὑπάρξεως πολεοδομικῶν κανονισμῶν, ἀλλὰ τὸ …ἀκριβῶς ἀντίθετο.
Εἶναι ἀποτέλεσμα ἀκριβῶς τοῦ ἀναισθήτου καὶ ἀκαλαισθήτου γραφειοκράτου!
Συνέχεια

Χαμαιλεοντικὴ γραφειοκρατία αὐτοεξοντώσεως τοῦ δημοσίου…

Ἀπίστευτος ὁ ὄγκος τῆς διεκπεραιώσεως ἠλεκτρονικῆς γραφειοκρατίας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀρχιληστοῦ.
Τὶς προσυμπεπλληρωμένες Δ.Φ.Ε. καὶ ὅλα τὰ συναφῆ ποὺ εὑρίσκετε ἕτοιμα κάποιοι τὶς φτιάχνουν κύριοι καὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι τοῦ Δημοσίου.
Συνέχεια

Ἡ γραφειοκρατία δὲν παλεύεται!

Μὲ τίποτα! Μὰ μὲ τίποτα. 
Πασκίζω νὰ τοὺς ἀποφεύγω, ἀλλὰ δυστυχῶς διαβιῶ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!
Καὶ ἴσως θὰ μπορούσαμε νὰ τὴν ἀποφύγουμε, ἤ μόνον νὰ τὴν μειώσουμε, ἐὰν ἁπλῶς οἱ ἐμπλεκόμενοι σὲ αὐτὴν ἐσκέπτοντο στοιχειωδῶς. Ἀλλὰ ἀδυνατοῦν! Κι ὅσο ἀδυνατοῦν, τόσο περιπλέκονται τὰ πάντα!

Συνέχεια

«Καί τί ἔγινε πού εἶσθε 88 ἐτῶν; Ἐγὼ θέλω τὸ e-mail σας!»

Πάει ὁ μπάρμπα Κυριάκος, 88 ἐτῶν, στὰ 89, στὸ ΚΕΠ, μαζὺ μὲ τὸν υἱό του, γιὰ νὰ τὸν ἐξουσιοδοτήσῃ σὲ θέματα ἐφορίας. 
Ξέρετε, ὅλοι οἱ ὑπερήλικες ποὺ ἐνοικάζουν κάποιο ἀκίνητον, ὑποχρεοῦνται πλέον, βάσει τῶν νέων ῥυθμίσεων ποὺ διέταξαν οἱ «φωστῆρες» μας, νὰ καταθέτουν τὴν φορολογικήν τους δήλωσιν ἠλεκτρονικῶς. 
Καὶ πάει καλῶς, εὑρίσκουν ἐκεῖ ἕναν λογιστὴ ποὺ νὰ μπορῇ νὰ καταθέτῃ ἠλεκτρονικῶς δηλώσεις φορολογικές, καὶ κάνουν τὰ ἀνθρωπάκια τὴν δουλειά τους. 
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνον αὐτό! Ἀπαιτεῖται πλέον καὶ διεύθυνσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου!!!! (e-mail)
Ναί, καλὰ διαβάσατε!!!  Δὲν εἶναι ἀνέκδοτον! Συνέχεια