Κράτος τῆς ἀσκήμιας

Ἡ ἀσκήμια ποὺ βλέπετε γύρω σας δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα μὴ ὑπάρξεως πολεοδομικῶν κανονισμῶν, ἀλλὰ τὸ …ἀκριβῶς ἀντίθετο.
Εἶναι ἀποτέλεσμα ἀκριβῶς τοῦ ἀναισθήτου καὶ ἀκαλαισθήτου γραφειοκράτου!

Πρὸ ἐτῶν ἡ ἑταιρεία μου ἀνέπτυξε ἀκίνητο σὲ συντελεστὴ 0,8 (τὰ 1000 τετραγωνικὰ δηλαδὴ μποροῦσαν νὰ κτίσουν 800 μ2) καὶ συντελεστὴ καλύψεως 0,7 (μπορούσαμε νὰ καλύψουμε τὸ 70% τοῦ οἰκοπέδου, δηλαδὴ ἧτοι τὰ 700 μ2).

Πρόθεσίς μας ἦταν νὰ ἀφήσουμε ἀκάλυπτο τὸ 84% τοῦ οἰκοπέδου καὶ νὰ κτίσουμε, ἂς ποῦμε, πενταόροφη οἰκοδομή.
Τὸ 84% τοῦ ἀκαλύπτου σχεδιάζαμε νὰ τὸ κάνουμε μίαν πολὺ ὡραία αὐλή, ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε μεγαλύτερο δέλεαρ γιὰ τοὺς πελάτες μας.

Μὲ ἄλλα λόγια…
Τὸ μεγαλύτερο σχετικὰ κόστος, ποὺ ἔχει μία χαμηλὴ οἰκοδομή, θεωρούσαμε ὅτι ἔπρεπε νὰ τὸ δόσουμε ἀναπτύσσοντας ἕνα καλλίτερο ἀκίνητο.
Δυστυχῶς,
ὁ κανονισμὸς στὴν συγκεκριμένη περιοχὴ προέβλεπε ὕψος γιὰ διώροφα…
Κι ἔτσι ἡ κάλυψίς μας, ἀντὶ γιὰ 16% ἀνῆλθε στὸ 40%.

Δὲν ὑπάρχει «ὄμορφο κράτος» καὶ καλὴ ῥύθμιση…..χωνέψτε το.

Μαλαμούλης Δημήτρης

Υ.Γ. Τὸ οἰκόπεδο ἦταν 4000 μ2.

εἰκόνα

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply