Διατὶ εἶναι πολλοὶ οἱ αὐτοαπασχολούμενοι!!!

Αὐτὸ τὸ ποσοστὸ θέλει νὰ ἀλλάξῃ, μὲ βίαιο τρόπο, ἡ τρόικα, μιᾶς καὶ τὸ θεωρεῖ ….στρέβλωση.

Στὴν χώρα μας τὸ 29% τῶν ἐργαζομένων εἷναι αὐτοαπασχολούμενοι – δηλαδὴ σχεδὸν ἕνας στοὺς τρεῖς – ποσοστὸ ὑπερδιπλάσιο σὲ σχέση μὲ τὸν μέσο ὄρο τῶν 28 κρατῶν-μελῶν, ποὺ εἶναι 14%.

Φυσικά, οἱ νεοφιλελέδες πολιτικάντηδες, δὲν θὰ στὸ ποῦν, ἀλλὰ θὰ ἐπικεντρώνονται σὲ ἄλλα θέματα, ὅπως οἱ συνταξιοῦχοι καὶ οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι.

Παναγιώτης Τσουκαλᾶς

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply