Διακοπές μέ …τροχόσπιτο;

Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ «τροχόσπιτο» ποὺ ἔχω δῇ ἔως τώρα!!!

Ἕνα μεγάλο λεωφορεῖο διαμορφωμένο ἀνάλογα, μὲ ἔξυπνες προεκτάσεις στὰ πλάγια, γιὰ περισσότερο χῶρο!

Μιᾶς καὶ μοῦ ἐκίνησε τὴν περιέργεια, ἀπεφάσισα νὰ τὸ «ψάξω» παραπέρα!

Λοιπόν, ἔχει ἀγορασθῇ στὴν Γερμανία γιὰ κάτι παραπάνω ἀπὸ 300 χιλιάδες εὑρῶ καὶ οἱ ἰδιοκτῆτες του εἶναι ..Βούλγαροι!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 153 times, 1 visits today)
Leave a Reply