Φασισταριά λοιπόν οἱ Μυτιληνιοί;

Τὰ χρηματοδοτούμενα ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα φασισταριὰ ξανακτυποῦν μὲ ἔνα ἀκόμη ἐμετικὸ πρωτοσέλιδο, προσπαθώντας νὰ ἀσκησουν πιέσεις στὴν κυβέρνηση γιὰ διώξεις ἐναντίον ὅσων ἀντιδροῦν στὸν ἀφανισμό τους.

Φασίστες λοιπὸν οἱ κάτοικοι οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται τὰ ἐδάφη τους, τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὶς περιουσίες τους ἀπὸ τὶς ξενόφερτες ΜΚΟ, τοὺς ἀλληλεγγύους τοὺς ΛΑΘΡΕποίκους καὶ γενικῶς τὰ φασιστάκια τῆς ἀριστερᾶς.

Συνέχεια

Χαμένη στὸν …κόσμο της (καὶ στὸν ῥατσισμὸ κατὰ Ἑλλήνων) «δικαιοσύνη»!!!

Ἔτσι γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε.

Καὶ γιὰ ὅσους πιστεύουν ἀκόμη πὼς ἐχουμε δικαιοσύνη, τοὺς εὔχομαι ὕπνο ἐλαφρύ. Συνέχεια