Ὑπὲρ ταχύτητες σὲ ἕνα διαλυόμενο κράτος γιὰ νὰ διευκολυνθῇ ὁ ἐποικισμός!!!

Μέσα σὲ …48 (!!!!!!!) ὧρες εἶχαν κάνη τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ στεγάσουν τοὺς λάθρο!!!

Τέτοια ταχύτης, ὀργάνωσις, μελέτη καὶ ἀποπεράτωσις ἔως τότε οὐδέποτε ἔχει συμβῆ στὰ ἑλληνικὰ χρονικά!!! Ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους σεισμῶν ἢ ἄλλων θεομηνιῶν. Συνέχεια

Ὑμνητὲς τῆς δημοκρατίας…

Ἡ ἀριστερὰ καὶ ἡ δημοκρατία σὲ μία εἰκόνα!!!

  • Τσίπρας.
    Αὐτὸς ποὺ ἠγνόησε τὸ 62% τῆς βουλήσεως τοῦ λαοῦ. Συνέχεια

Θέλουμε καί δικαιοσύνη στήν χώρα;

Δὲν πιστεύω νὰ περιμένετε κάποιαν αὐτεπάγγελτο δίωξη γιὰ τὸ συμβὰν στὴν παρέλαση ἀπὸ κάποιον εἰσαγγελέα…!!!

Ὤχχχ!!!! καλέ…!!!
Συνέχεια

Θαυμαστὴ …«ἑλληνικὴ» κρατικὴ μηχανή!!!

Μεταφέρω ἀπὸ τὴν φίλη Νίκη Σιμόγλου, κοινὲς διαπιστώσεις (ποὺ δὲν …ὁμολογῶνται)!!!

Στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐδέσποζε ὁ Μάριος Καμχῆς,
Στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὁ Ἀλὲν Γιοβάνοβιτς,

Συνέχεια

Γιατί δέν φτιάχνουν πρῶτα τίς δικές τους Πατρίδες;

Οὐδέποτε μπόρεσα νὰ καταλάβω γιατί όλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς κουβαλῶνται ἐδῶ πέρα, δὲν στρώνουν τὸν κῶλο τοὺς κάτω νὰ φτιάξουν τὶς χῶρες τους.

Ἡ Εὐρώπη εἶναι ἡ μονὴ Ἤπειρος ἡ ὁποία ὑπέστη δύο παγκοσμίους πολέμους.
Τὸ «παγκοσμίους», βέβαια, τὸ θεωρῶ ὑπερβολικό, ἀφοῦ στὴν οὐσία τὸ κύριο θέατρο ἦταν ἡ Ἤπειρός μας.
Συνέχεια

Δὲν ξεχνᾶμε τὸ ποιοὶ δὲν ἤθελαν τὴν Θεσσαλονίκη ἑλληνικὴ

26 Ὀκτωβρίου 1912.

Ἀπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Συνέχεια