Θά μάθουμε τό τί ἐκέρδισε ἡ χώρα ἀπό τίς τόσες ἐκποιήσεις;

Ὁδηγῶντας πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Λαρίσσης-Κοζάνης συνήντησα ἕνα τέτοιο φορτηγό, μὲ τὸ σῆμα τῆς, πρώην, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καὶ νῦν Lafarge…

Μίας κερδοφόρου κι εὐρώστου ἑλληνικοτάτης ἑταιρείας, ἡ ὁποία εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες ποὺ ξεπωλήθησαν ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ κατὰ γράμμα τὸ ξεπάτωμα τῆς χώρας. (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΗΕ κλπ)
Συνέχεια

Ἐγγυήσεις γιά τήν «πράσινη ἀνάπτυξιν»;

ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ;
ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΥΦΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ


Ἀνηρτήθηε πρὸς διαβούλευσις ἡ πρόταση τοῦ ΥΠΕΚΑ γιὰ τὴν ἐξυγίανσι τοῦ εἰδικοῦ λογαριασμοῦ ΑΠΕ τοῦ ΛΑΓΗΕ ποὺ περιλαμβάνει τίς νέες τιμὲς τῶν φωτοβολταϊκῶν καὶ τῶν ἄλλων ΑΠΕ. Συνέχεια