Φόρος ἐπὶ φόρων ὡς …«λογικό» φαινόμενον!!!

Όταν η οικολογική συνείδηση, ως πρόσχημα, φέρνει νέα έσοδα στους τοκογλύφους, όλα κυλούν όπως πρέπει.
Όταν η πράσινη ενέργεια ευθύνεται για μείωση των εσόδων τους, τότε όχι μόνο δεν την προωθούν αλλά και την φορολογούν με οποιαδήποτε γελοία δικαιολογία.
Κάθε περιβαλλοντική ή ανθρωπιστική πρωτοβουλία δεν είναι παρά πρόσχημα για την εισαγωγή νέων φόρων.

Φόρος ἐπὶ φόρων ὡς ...«λογικό» φαινόμενον!!!1 Συνέχεια

Ἐπιδοτοῦμε ΑΠΕ γιὰ νὰ …εἰσαγάγουμε ῥεῦμα!!!

Στρεβλώσεις στήν ἀγορά;

Μὴ πᾶτε μακρυά…
Ὅ,τι πληρώνετε κερατιάτικα, χωρὶς λόγο.
Ἐπιδοτοῦμε ΑΠΕ, γιὰ νὰ ἐπιδοτοῦμε ἀέριο, γιὰ νὰ εἰσαγάγουμε ῥεῦμα — μὲ …ἐγγυημένες ἀποδόσεις στοὺς «ἐπιχειρηματίες»ποὺ προωθοῦν καὶ τὰ τρία.

(Ὁ Κοπελοῦζος πχ εἶναι καὶ στὰ τρία!!!). Συνέχεια

Φανταστικὲς ἱστορίες

Ἡ πραγματικότης αὐτῶν ποὺ ἀκοῦμε εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ ΜΜΕ εἶναι ὅτι παρὰ τὸν «ἠρωισμὸν τῆς Κυπριακῆς βουλῆς καὶ τὸ ΟΧΙ εἰς τὴν τρόϊκα, οἱ Ῥώσσοι «πούλησαν» τοὺς Κυπρίους καὶ τοὺς ἔριξαν εἰς τὸν «λᾶκον μὲ τὰ φίδια», ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἀλλὰ μόνον αὐτὴ ποὺ προτείνει ἡ τρόϊκα.
Τὰ ῥωσσικὰ ΜΜΕ λέγουν ὅτι οἱ Κύπριοι ποὺ πῆγαν εἰς τὴν Μόσχαν «κορόϊδευαν» δὲν ἔκαναν καμμίαν οὐσιαστικὴν πρότασιν καὶ δὲν ἐδέχθησαν καμμίαν πρόταση τῶν Ῥώσσων, οἱ ὁποίοι ἤθελαν νὰ δόσουν λύσιν χωρίς τὴν ἀνάγκην τῆς Τρόϊκας, εἰς τὴν Μόσχα ἐπῆγαν μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτυχίαν τῶν συνομιλιῶν, ὥστε νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ ποῦν εἰς τοὺς Κυπρίους ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τῆς Τρόϊκας.! Τιμωροῦν ἔτσι τοὺς Κυπρίους ποὺ ἦσαν ἐνθουσιασμένοι μετὰ τὸ ΟΧΙ τῆς βουλῆς των. Ἄς διερευνὶσουμε μὲ τὴν φαντασία μας μία πιθανὴ ἐκδοχὴ τοῦ «παιχνιδιοῦ» ποὺ παίζεται εἰς τὴν Κῦπρον, προκειμένου νὰ τὴν ξεπουλήσουν σύντομα καὶ μέ πολλαπλὰ ὁφέλη.!
Συνέχεια

Ἐγγυήσεις γιά τήν «πράσινη ἀνάπτυξιν»;

ΕΠΕΝΔΥΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ;
ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΥΦΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ


Ἀνηρτήθηε πρὸς διαβούλευσις ἡ πρόταση τοῦ ΥΠΕΚΑ γιὰ τὴν ἐξυγίανσι τοῦ εἰδικοῦ λογαριασμοῦ ΑΠΕ τοῦ ΛΑΓΗΕ ποὺ περιλαμβάνει τίς νέες τιμὲς τῶν φωτοβολταϊκῶν καὶ τῶν ἄλλων ΑΠΕ. Συνέχεια

Θυσία στὸ γερμανικὸ σχέδιον «Ἥλιος».

Θυσία στο Γερμανικό σχέδιο «Ήλιος» οι Έλληνες μικροεπενδυτές σε φωτοβολταϊκά

Περισσότερες από επτά ημέρες προσπαθούσε το επικοινωνιακό επιτελείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για να «χρυσώσει» τον «ενταφιασμό» της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών Συνέχεια