Φανταστικὲς ἱστορίες

Ἡ πραγματικότης αὐτῶν ποὺ ἀκοῦμε εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ ΜΜΕ εἶναι ὅτι παρὰ τὸν «ἠρωισμὸν τῆς Κυπριακῆς βουλῆς καὶ τὸ ΟΧΙ εἰς τὴν τρόϊκα, οἱ Ῥώσσοι «πούλησαν» τοὺς Κυπρίους καὶ τοὺς ἔριξαν εἰς τὸν «λᾶκον μὲ τὰ φίδια», ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἀλλὰ μόνον αὐτὴ ποὺ προτείνει ἡ τρόϊκα.
Τὰ ῥωσσικὰ ΜΜΕ λέγουν ὅτι οἱ Κύπριοι ποὺ πῆγαν εἰς τὴν Μόσχαν «κορόϊδευαν» δὲν ἔκαναν καμμίαν οὐσιαστικὴν πρότασιν καὶ δὲν ἐδέχθησαν καμμίαν πρόταση τῶν Ῥώσσων, οἱ ὁποίοι ἤθελαν νὰ δόσουν λύσιν χωρίς τὴν ἀνάγκην τῆς Τρόϊκας, εἰς τὴν Μόσχα ἐπῆγαν μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτυχίαν τῶν συνομιλιῶν, ὥστε νὰ γυρίσουν πίσω καὶ νὰ ποῦν εἰς τοὺς Κυπρίους ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν τῆς Τρόϊκας.! Τιμωροῦν ἔτσι τοὺς Κυπρίους ποὺ ἦσαν ἐνθουσιασμένοι μετὰ τὸ ΟΧΙ τῆς βουλῆς των. Ἄς διερευνὶσουμε μὲ τὴν φαντασία μας μία πιθανὴ ἐκδοχὴ τοῦ «παιχνιδιοῦ» ποὺ παίζεται εἰς τὴν Κῦπρον, προκειμένου νὰ τὴν ξεπουλήσουν σύντομα καὶ μέ πολλαπλὰ ὁφέλη.!
Συνέχεια

Θά παγώση ὁ …κ@λος τῶν Εὐρωπαίων;

Γλέντια προβλέπω… Κρύο χειμώνα γιὰ τὴν Ε.Ε….

Ἀπὸ ἔγγραφο ποὺ διέῤῥευσε τὴν Παρασκευή, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ἡ συμφωνία γιὰ νέες κυρώσεις κατὰ τῆς Ῥωσσίας ἀπὸ τὴν Ε.Ε. ἀφοροῦν σὲ Rosneft, Gazprom Neft, Transneft.

Am δήλωσε ὅτι τὴν Δευτέρα (ἐχθε]ς) θὰ ἀνακοινωνθοῦν κυρώσεις ποὺ θὰ περιλαμβάνουν διευκρίνηση ὅτι οἱ ἀποπληρωμὲς τῶν δανείων, ἀπὸ τὰ κράτη τῆς Ε.Ε. πρὸς τὴν Ῥωσσία, θὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπιτρέπονται (Κύπρος).  Συνέχεια

Στήν Ῥωσσία θά ὑποδεκτοῦμε τά πρῶτα ἐξωγήινα;

Ἔως καὶ τὸν Χόκινς ἔχετε ἐπιστρατεύσει… Καί δέν εἶστε σούργελα; Ἐάν ὄχι ἐσεῖς, τότε ποιός;

πηγή

Ὅταν εἶδα τὸ παρακάτω ταινιάκι γέλασα…
Βλέπετε, μέσα στὴν τόση καταστροφολογία, «τρέχουν» κι ἄλλα σενάρια, ποὺ στόχο τους ἔχουν νὰ μᾶς παλαβώσουν!!!
Λίγο λοιπὸν τὸ ὑποτιθέμενον τέλος τοῦ κόσμου μας…
Λίγο τὸ θέμα τῶν ἐξωγηΐνων…
Τί νά κάνω; Ἄρχισα κι ἐγὼ νὰ …παραφρονῶ!

Συνέχεια