Στήν Ῥωσσία θά ὑποδεκτοῦμε τά πρῶτα ἐξωγήινα;

Ἔως καὶ τὸν Χόκινς ἔχετε ἐπιστρατεύσει... Καί δέν εἶστε σούργελα; Ἐάν ὄχι ἐσεῖς, τότε ποιός;

Ἔως καὶ τὸν Χόκινς ἔχετε ἐπιστρατεύσει… Καί δέν εἶστε σούργελα; Ἐάν ὄχι ἐσεῖς, τότε ποιός;

Ἔως καὶ τὸν Χόκινς ἔχετε ἐπιστρατεύσει... Καί δέν εἶστε σούργελα; Ἐάν ὄχι ἐσεῖς, τότε ποιός;

Ἔως καὶ τὸν Χόκινς ἔχετε ἐπιστρατεύσει… Καί δέν εἶστε σούργελα; Ἐάν ὄχι ἐσεῖς, τότε ποιός;

πηγή

Ὅταν εἶδα τὸ παρακάτω ταινιάκι γέλασα…
Βλέπετε, μέσα στὴν τόση καταστροφολογία, «τρέχουν» κι ἄλλα σενάρια, ποὺ στόχο τους ἔχουν νὰ μᾶς παλαβώσουν!!!
Λίγο λοιπὸν τὸ ὑποτιθέμενον τέλος τοῦ κόσμου μας…
Λίγο τὸ θέμα τῶν ἐξωγηΐνων…
Τί νά κάνω; Ἄρχισα κι ἐγὼ νὰ …παραφρονῶ!

Ὅμως, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀντικειμενικοί, θὰ πρέπῃ νὰ συνυπολογίσουμε μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες:
Τὸ Καζακστᾶν θεωρεῖται ἡ πρωτεύουσα τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως. Σέ ποιά σφαίρα ἐπιρροῆς ἀνήκει; Στήν σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν Δυτικῶν ἤ τῶν Ῥώσσων;
Στὸ Καζακστᾶν ἐπίσης ἔχουν στήσει ἔως κι ἀεροδρόμιον ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων. Ποιός τό ἀπεφάσισε αὐτό; Οἱ Ῥῶσσοι ἤ οἱ Δυτικοί;
Στὴν Μόσχα τὸ 2009 συνέβῃ μία μεγαλειώδης παρέλασις. Σὲ αὐτὴν ἔλαβαν μέρος ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ ὅλους τοὺς στρατοὺς τοῦ πλανήτου. Γιά ποιόν λόγο συνέβῃ αὐτό; Γιά νά τιμήσουν τόν θάνατο τοῦ ναζισμοῦ καί τήν ἐπιβίωσι τοῦ σταλινισμοῦ; Ἤ μήπως κάποιο ἄλλο ζητηματάκι;

Ἐὰν κάποιος μοῦ ἀπαντήσῃ λογικά, δίχως νὰ ἐμπλέξῃ παλαιὲς καὶ νέες τάξεις, στὰ παραπάνω, τότε ἐγὼ θὰ στήσω σταθμὸ ὑποδοχῆς ἐξωγηΐνων στὴν ταράτσα μου.

Φιλονόη.

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply