Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ποὺ κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία

Αὐτό που ὀνομάζουμε ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ κατέστρεψε  ὁλοκληρωτικὰ τὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία στὸ σύνολό της, μία οἰκονομία που μέχρι τὸ 2000 εἶχε τὸ δικό της νόμισμα, βιομηχανικὴ καὶ βιοτεχνικὴ παραγωγὴ καὶ σημαντικὲς ἐξαγωγές…

Σήμερα τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ μέγγενη (Ἄτεγκτη φορολόγηση, ποσόστωση παραγωγῆς, ὕφεση καὶ ὑψηλὴ ἀνεργία) τῶν γραφειοκρατῶν τῆς Γερμανικῆς αὐτοκρατορίας (Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις) ἐνᾦ παράλληλα ἐπιτρέπουν τὶς ἀθρόες εἰσαγωγὲς ἀγροτικῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων ἀπὸ ἀνταγωνιστικὲς πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση χῶρες, (πχ πορτοκάλια Μαρόκου, λεμόνια Τουρκίας!!!!…) Συνέχεια

Ἀπογόρευσις ἀλιείας γιά προστασία τοῦ …γόνου;

Κι ενώ το Ισραήλ κινεί τα νήματα στην επίθεση κατά της Συρίας, εφόσον το Ισραήλ, εκπαιδεύει, εξοπλίζει και νοσηλεύει τους μισθοφόρους που αιματοκυλούν τη χώρα του Άσαντ…
…τις ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ θάλασσες θα μολύνουν με τα χημικά προς καταστροφή.

Αυτό σημαίνει επικυρίαρχος…
Κι αυτό είναι το αποτέλεσμα της επιλογής των πολιτικών μας από το Λόμπι κι όχι από τον λαό.
Συνέχεια

Τώρα θὰ εἶχα φύγῃ γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία…

Τὸ 2002 μὲ πλησίασε ἕνας ψαράς, φίλος, ἀπὸ τὴν  Ἰθάκη, καὶ μοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς: φίλε μου μὲ ἐπιδοτοῦν νὰ ἀποσύρω τὸ ψαροκάικό μου καὶ νὰ τὸ καταστρέψω. Τί νά κάνω;;; Συνέχεια

Ἀνοικτά τά σύνορα γιά τούς τουρκαλάδες;

Μόνο τήν μέση μας δέν ἔχουμε σκύψει ἀκόμη στούς τουρκομογγόλους. Τήν ἔσκυψε, ὅμως, ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός ἐξωτερικῶν,  ἡ Μαριλίζα «Ξυνογιαννακοπούλου». Οἱ τουρκαλάδες θά εἰσέρχονται στήν χώρα μέ «συνοπτικές διαδικασίες». Ὅσο πιό πολλοί τοῦρκοι ταξιδιῶτες, τόσο πιό καλά γιά τήν ἀνεκδιήγητη ὑπουργό. Συνέχεια

Ἡ μάχη τῆς τσιπούρας

Ἡ τουρκική προπαγάνδα δέν ἔχει τελειωμό. Προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν de facto  καταστάσεις, ὅπως ἔπραξαν μέ τήν Κύπρο (στά κατεχόμενα) καί μέ τόν ἑλληνικό ἐναέριο χῶρο! Εἴπαμε: Βρίσκουν καί τά κάνουν. Οἱ ἄχρηστοι ἐθνοπατέρες περί ἄλλα τυρβάζουν. 

Στό πα-σοκ ἔχουμε τό πρόβλημα τοῦ Συνέχεια

Εἴπαμε, ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν, μᾶς πῆραν καὶ τὸ βόδι!

 

Δὲν ἔχουν ἁπλῶς θρᾶσος…. Ἔχουν πάρα πολύ μεγάλο θρᾶσος!!!

Δὲν φθάνει ποὺ ἔχουν κάνει τὴν ἀλιεία τοῦ  Αἰγαίου δική τους ὑπόθεσι…

Δὲν φθάνει ποὺ δὲν σέβονται κανέναν νόμο διεθνοῦς δικαίου…

Δὲν φθάνει ποὺ καταπατοῦν ὅλο καὶ περισσότερα δικά μας χωράφια…

Τώρα ζητοῦν καὶ τά ῥέστα…

Συνέχεια