Τώρα θὰ εἶχα φύγῃ γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία…

Τώρα θὰ εἶχα φύγῃ γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία...Τὸ 2002 μὲ πλησίασε ἕνας ψαράς, φίλος, ἀπὸ τὴν  Ἰθάκη, καὶ μοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς: φίλε μου μὲ ἐπιδοτοῦν νὰ ἀποσύρω τὸ ψαροκάικό μου καὶ νὰ τὸ καταστρέψω. Τί νά κάνω;;;

Τότε μοῦ φάνηκε παράξενη αὐτὴ ἡ ἐρώτησή του καὶ ἀπήντησα ὡς Πυθία:
κάνε ὅτι διαισθάνεσαι ὡς σωστό…

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ φίλος δὲν τὸ ἔσπασε παρότι οἱ «σειρήνες» τῶν χιλιάδων εὐρῶ βούιζαν στὰ αὐτιά του γιὰ καιρό….

Ἐφέτος τὸ καλοκαίρι τὸν εἶδα κάπου καὶ μοῦ θύμησε ἐκείνη τὴν κουβέντα λέγοντάς μου:
τώρα θὰ εἶχα φύγει γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία.
Θυμᾶσαι τί εἴχαμε συζητήσει τότε;….

Δρακάτος Ὄθων

 

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply