Τὸ πιὸ σημαντικό μας μέλημα εἶναι νὰ νοιώθουμε καλά.

Τὸ πιὸ σημαντικό μας μέλημα εἶναι νὰ νοιώθουμε καλά.Ὅσοι ἄνθρωποι δὲν ἔχουν μάθει νὰ περνοῦν λίγο χρόνο μόνοι, μὲ τὸν ἑαυτό τους πάσχουν ἀπὸ στερητικὸ σύνδρομο προσωπικότητας. Τὰ συμπτώματα εἶναι μιὰ ὁλοένα αὐξανομένη δυσφορία, ἀπότομες ψυχολογικὲς μεταπτώσεις, χρόνια κόπωση καὶ κατάθλιψη. Ὅσοι ὑποφέρουν ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμπτώματα ἀγωνίζονται μέσα σὲ ἔνα κενὸ καταπιεσμένης ὀργῆς καὶ ἀπόγνωσης, ὅλη μέρα καὶ καταλήγουν νὰ πέφτουν τὴν νύκτα στο κρεβάτι συναισθηματικὰ καὶ ψυχικὰ ἐξαντλημένοι, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ κοιμηθοῦν καλά. Μὲ τὸ παραμικρὸ ξεσποῦν σὲ δάκρυα ἢ ἔχουν ἐκρήξεις θυμοῦ καὶ πολὺ γρήγορα οἱ σχέσεις τους, ἀλλὰ καὶ ἡ δουλειά τους, ἀρχίζουν νὰ περνοῦν κρίση. Ὁ κύκλος συνεχίζεται μέχρι ποὺ τὰ φυσικὰ συμπτώματα νὰ πάρουν μιὰ μορφὴ ἀσθενείας, γιατὶ τὸ σῶμα ψάχνει ἀπελπισμένα ἕνα τρόπο γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ. Τὸ πιὸ σημαντικό μας μέλημα εἶναι νὰ νοιώθουμε καλὰ ἐμεῖς καὶ μόνον τότε θὰ μποροῦμε νὰ δώσουμε ποιοτικὴ φροντίδα καὶ ἀγάπη στοὺς ἀγαπημένους μας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐκπληρώσουμε τοὺς στόχους καί τὶς ἐπιθυμίες μας.
Δῶσε χῶρο καὶ χρόνο στὸν ἑαυτό σου καὶ σταμάτα νὰ ζεῖς τὴν ζωή σου σὰν νὰ εἶναι ἔνα ἐπεῖγον περιστατικό. Ἀρχισε σιγὰ σιγὰ νᾶ κάνεις πράγματα γιὰ ἐσένα καὶ ἂν ἀρχίσεις να ἀφιερώνεις χρόνο γιὰ νὰ θρέψεις τὴν δική σου καρδιά, τότε καὶ τὰ παιδιά σου θὰ μάθουν νὰ κάνουν κι αὐτὰ τὸ ἴδιο.

Βᾶλε τὸν ἑαυτό σου ψηλὰ στὴν λίστα τῶν προτεραιοτήτων σου.
Αὐτὸ δὲν εἶναι ἐγωισμός. Εἴναι ἐξυπνάδα, γιατὶ τὴν χθεσινὴ ἡμέρα πέθαναν 200000 ἄνθρωποι στὸν πλανήτη, ἡ γῆ ὅμως συνεχίζει νὰ γυρίζει καὶ χωρὶς αὐτούς.
200000 ἄνθρωποι δὲν ἔνοιωσαν τὸν ἤλιο στὸ πρόσωπό τους, δὲν ἄγγιξαν τοὺς ἀγαπημένους τους, δὲν χουζούρεψαν κάτω ἀπὸ τὰ σκεπάσματα………..

Εἶσαι ἐδῶ καὶ αὐτὸ εἶναι μιὰ εὐλογία.

Ἀπόλαυσε τὴν ἱερότητα τῆς ὑπαρξεῶς σου καὶ δῶσε της τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ νοιώσει καλὰ καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply