Ὑπέρ-κομματικὴ καὶ ὑπέρ-κρατικὴ δικτατορία λογοκρισίας ἀπὸ τὸ Facebook

Λογοκριτρικὴ ὑπέρ-ἐξουσία Facebook ἐναντίον Βολταίρου

Κάτι πού θὰ ἔκανε τὸν Mark Zuckerberg νὰ ἀνατριχιάσῃ καὶ θὰ ἔφερνε ναυτία στὸ προσωπικὸ τοῦ «κοινωνικοῦ» δικτύου, εἶναι ἡ φημισμένη φράσις: Συνέχεια

Δὲν εἶναι μόνον τὸ πανεπιστημιακὸ ἄσυλο

Δὲν θέλω νὰ μηδενίζω τὸ ὁ,τιδήποτε καὶ δὲν θέλω νὰ εἶμαι ἐπικριτικὸς σὲ ὁ,τιδήποτε.
Ἔχω ὅμως ἄποψη καὶ μάλιστα ἄποψη ἑδραιωμένη ἀπὸ τὰ χρόνια καὶ τὴν ἐμπειρία μου.

Ἡ περὶ ἀσύλου κουβέντα εἶναι ἐντελῶς ἄκαιρος καὶ πρέπει νὰ πῶ καὶ χωρὶς οὐσία.
Σὲ μία χώρα, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό της δὲν ὑπάρχουν ἄβατα, οὔτε κἂν στοὺς παναρχαίους χώρους λατρείας.
Συνέχεια

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Μαύρη ἡμέρα γιὰ τὸ ἐλεύθερο διαδίκτυο ἡ ἐχθεσινή. Ὑπερψηφίσθηκε ἡ ὁδηγία Copyright στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο.
Τὸ τέλος τοῦ διαδικτύου, ὅπως τὸ ξέραμε δυστυχῶς ἔφθασε. Συνέχεια

Λογοκρισία διαδικτύου (δικτατορικοῦ τύπου) πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Ἡ παγκόσμιος δικτατορία τοῦ διαδικτύου πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Στὶς 26 Μαρτίου, στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, θὰ κριθῆ τὸ μέλλον τοῦ ἐλευθέρου διαδικτύου. Κομισιὸν καὶ Συμβούλιο, μέσῳ τῆς Ὁδηγίας γιὰ τὰ Δικαιώματα Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας στὴν Ψηφιακὴ Ἑνιαία Ἀγορά, θέλουν νὰ βάλουν φραγμοὺς στὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως καὶ πληροφορήσεως μέσῳ διαδικτύου, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὰ μονοπωλιακὰ συμφέροντα ἰσχυρῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν τοῦ κλάδου. Συνέχεια

Λογοκρισία εἶναι τὸ ζητούμενον

Τὸ τρίγκεριγκ εἶναι ἕνας ὅρος ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ μιλένιαλ καὶ οἱ σοσιὰλ τζάστις γουόριορς, μὲ τὶς διάφορες συνιστῶσες τους, ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ ἀντίΦΑ στὶς ΗΠΑ, ποὺ σημαίνει στὴν οὐσία του «σκανδαλισμός», σὲ σχεδὸν ταὐτόσημο ἔννοια, ὅπως τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ ἡ ἐκκλησία.

Τὸ σέηφ σπέης, εἶναι ἕνας ἄλλος ὅρος, ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὶς ἴδιες κατηγορίες ἀνθρώπων καὶ σημαίνει τὸ ἀσφαλὲς μέρος, ὅπου δὲν ὑφίσταται σκανδαλισμὸς δηλαδή. Συνέχεια

Τουρκία. Λογοκρισία σὲ τριάντα ἱστοσελίδες.

Τουρκία: Λογοκρισία σὲ 30 ἱστοσελίδες

Τουρκία. Λογοκρισία σὲ τριάντα ἱστοσελίδες.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα πραξικοπήματος τῆς 15ης Ἰουλίου παρεμποδίσθη ἡ πρόσβασις σὲ 30 ἱστοσελίδες.
Μεταξὺ αὐτῶν στὶς ὁποῖες παρεμποδίσθη ἡ πρόσβασις εἶναι καὶ ἡ ἱστοσελὶς  WikiLeaks, ποὺ Συνέχεια