Διότι οἱ «μεταῤῥυθμίσεις» …τσούζουν!!!

Μοῦ πῆρε πέντε-ἕξη χρονία να καταλάβω τι ἐννοοῦσε τὸ ντόπιο καὶ τὸ βρυξελιωτικο ἱερατεῖο μὲ τὴν λέξῃ μεταρρύθμιση .

Στὴν ἀρχὴ νόμισα, ὅτι θὰ κάνουν λιγότερη γραφειοκρατία, θὰ κάνω τὸ ΙΧ μοῦ ταξί, ἕνα φορτηγάκι ποὺ ἔχω στὸ γραφεῖο θὰ τὸ κάνω «ἐκτελοῦνται μεταφοραί-μετακομίσεις» καὶ τὰ τοιαύτα….
Καί, σκέφθηκα: «ἔτσι, μὲ αὐτοὺς εἶμαι, θὰ βγάζω καὶ χαρτζιλίκι στὴν ἀπ΄ ἔξω, ὅταν γυρίζω στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν δουλειά. Θὰ παίρνω μία μὲ δύο κοῦρσες γιὰ τὰ τσιγάρα…» Συνέχεια

Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Ὠφέλιμη …ἀνηθικότης τοῦ (κάθε) «νεοφιλελέ»!!!

Νεοφιλελὲς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀλλάζει κόμματα τύπου «Ποταμιοῦ», «Δράσεως» καὶ ΔΗΞΑ σὰν τὰ ὑποκάμισα.

Συνέχεια

Λαμπρὲς «προσωπικότητες» καὶ «ἀκαδημαϊκοί» πίσω ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη»!

«Ἀκαδημαϊκοί» καὶ ἄλλες λαμπρὲς «προσωπικότητες» στὸ πλευρὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, νὰ προωθοῦν τὴν «ἑνοποίηση» – δηλαδὴ τὴν πλήρη κατάργηση ὅλων τῶν χωρῶν (καὶ τῶν προσχημάτων!) ὑπὲρ τῆς συγκεντρωτικῆς ὁλοκληρωτικῆς τυραννίδος.
Πραγματικὰ πεφωτισμένοι ἄνθρωποι, κι ἔχω συγκινηθεῖ.
Εἶναι κι ἡ Ἀννούλα μας μέσα (ἡ Διαμαντοπούλου, ξέρετε).
Συνέχεια

Διατὶ ἐμεῖς εἴμεθα μὲ τοὺς …μ-πολιτιΖμένους!!!

Μένουμε …«ἑβρόπη» μὲ τοὺς μπολιτιΖμένους ἑΒροπαίους…

Συνέχεια

Οἰκονομία μὲ …ἀναβολικά…

Οἰκονομία μὲ ...ἀναβολικά...

Οἱ εὐρωφιλελέδες μέσα στὸ χοντροκέφαλό τους, στὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχουν σύνορα, (ὅπως φαντάζομαι δὲν ὑπάρχουν καὶ πρόσωπα, μόνον ἀπρόσωπα ἄτομα) δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν διαφορὰ τοῦ «θέλω νὰ φέρω κάποιον νὰ ἐπενδύσῃ στὴν χώρα μου», ἀπὸ τὸ «βοηθῶ τὶς μεγάλες μου ἐταιρεῖες (VW etc)». Συνέχεια