Γιατί (ἀκόμη) χρειάζεται ἡ Ἑλλάς τήν Εὐρώπη;

Μπήκαμε στὴν λεγομένη «Κοινὴ Ἀγορὰ» μὲ σκοπὸ νὰ ἀποκτήσουμε καλλίτερες συνθῆκες πωλήσεως τῶν ἑλληνικῶν ἀγαθῶν, καὶ σταθερὲς καὶ ἐπικερδεῖς ἐμπορικὲς σχέσεις.
Εἴκοσι (20) χρόνια ἀργότερα, τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα ἔγιναν εἶδος πρὸς ἐξαφάνιση, ἐπεκράτησαν οἱ γνωστοὶ ἰσχυροὶ στὸ παρεάκι, οἱ ὁποῖοι μᾶς κατέστησαν ἐμπορικὴ ἀποικία τους. Οἱ μεθοδεύσεις τους πλέον ἔχουν ἀποκαλυφθῆ καὶ εἶναι τυφλὸς ἢ προδότης ὅποιος δὲν τὶς βλέπει. Ὅποιος δέ, τὶς δικαιολογεῖ μὲ πρόσχημα τὸν ἀμοραλιστικὸ ῥεαλισμό, ἂς μᾶς κάνῃ τὴν χάρη νὰ τὸ βουλώσῃ τὸν ὑπόλοιπο καιρὸ ποὺ μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἠθικὴ καὶ τὸν Ἑλληνικὸ κομπογιαννιτισμό.
Συνέχεια

Φιλελέδων καὶ μενουμευρωπάκηδων τὸ ἀνάγνωσμα

Κι ἐνῶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μηδὲ τῆς Γερμανίας ἑξαιρουμένης, σοβαροὶ ἀρθρογράφοι, ἀναλυτὲς καὶ πολιτικοὶ ἐκφράζουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, τὶς ἀγωνίες τους, τὶς προοπτικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ πιθανὴ διάλυση τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης μιλοῦν…
…Στὴν Ἑλλάδα τοῦ Στοῦπα ὅμως, τοῦ ΣκΑϊ καὶ τῆς «Καθημερινῆς» καὶ στὴν μπλογκόσφαιρα τῶν λὲλς ἐμβληματικοὶ λελέδες φαντασιώνονται μίαν ὑπερδύναμη, ποὺ θὰ τσακίση τὰ παΐδια ὁποίου φαντασιώνεται ὅτι ὑπάρχῃ ζωὴ καὶ μετὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ Φρανκενστάιν. Συνέχεια

Ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ γίνουμε …ΕὐρωπΕοι!!!

Ταξείδεψα προχθὲς γιὰ Θεσσαλονίκη καὶ πίσω.
Κίνησις ὑποτυπώδης στὴν ἐθνικὴ ὁδὸ καὶ ἡ ὁποία καθυστέρησις ποὺ ὑπῆρξε, ἦταν μόνο στὰ διόδια.

Στὰ διόδια, μετὰ τὴν σήραγγα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, εἶχε ἀριστερὰ τέσσερα αὐτοκίνητα καί, ὡς συνήθως, μπαίνω πάντα στὸ ἔξω δεξιὰ μποῦθ, ὅπου εἶδα ἕνα αὐτοκίνητο.
Ὑβριδικὸ Τογιότα, σχετικὰ καινούργιο μὲ γυναῖκα ὁδηγό. Συνέχεια

Διότι οἱ «μεταῤῥυθμίσεις» …τσούζουν!!!

Μοῦ πῆρε πέντε-ἕξη χρονία να καταλάβω τι ἐννοοῦσε τὸ ντόπιο καὶ τὸ βρυξελιωτικο ἱερατεῖο μὲ τὴν λέξῃ μεταρρύθμιση .

Στὴν ἀρχὴ νόμισα, ὅτι θὰ κάνουν λιγότερη γραφειοκρατία, θὰ κάνω τὸ ΙΧ μοῦ ταξί, ἕνα φορτηγάκι ποὺ ἔχω στὸ γραφεῖο θὰ τὸ κάνω «ἐκτελοῦνται μεταφοραί-μετακομίσεις» καὶ τὰ τοιαύτα….
Καί, σκέφθηκα: «ἔτσι, μὲ αὐτοὺς εἶμαι, θὰ βγάζω καὶ χαρτζιλίκι στὴν ἀπ΄ ἔξω, ὅταν γυρίζω στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν δουλειά. Θὰ παίρνω μία μὲ δύο κοῦρσες γιὰ τὰ τσιγάρα…» Συνέχεια

Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Λαμπρὲς «προσωπικότητες» καὶ «ἀκαδημαϊκοί» πίσω ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη»!

«Ἀκαδημαϊκοί» καὶ ἄλλες λαμπρὲς «προσωπικότητες» στὸ πλευρὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, νὰ προωθοῦν τὴν «ἑνοποίηση» – δηλαδὴ τὴν πλήρη κατάργηση ὅλων τῶν χωρῶν (καὶ τῶν προσχημάτων!) ὑπὲρ τῆς συγκεντρωτικῆς ὁλοκληρωτικῆς τυραννίδος.
Πραγματικὰ πεφωτισμένοι ἄνθρωποι, κι ἔχω συγκινηθεῖ.
Εἶναι κι ἡ Ἀννούλα μας μέσα (ἡ Διαμαντοπούλου, ξέρετε).
Συνέχεια