Χαιρεκακία μὲ τὴν δυστυχία τῶν ἄλλων…

Στὴν ἀτυχία τοῦ ἄλλου ἤ, ἐὰν θέλετε καὶ στὶς κακές του ἐπιλογές, δὲν χαίρεσαι.
Ὅσο κακὸς κι ἐὰν εἶναι. Τολμῶ νὰ πῶ… ὅσο κακὸ καὶ ἐὰν σοῦ ἔκανε.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ δυνατοῦ!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ καλοαναθρεμμένου, τοῦ πολιτισμένου, τοῦ ἀνθρώπου. Συνέχεια

Διότι μία νεο-ναζιστικὴ ὀργάνωσις μᾶς ἔλειπε…

Κατ’ ἀρχὰς νὰ δηλώσω πὼς ἀγνοῶ παντελῶς τὴν δομὴ τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως (ἐὰν ὑπάρχῃ), καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ὅποια πρόσωπα σχετίζονται μαζύ της.
Νὰ δηλώσω ἐπίσης πὼς κατ’ ἐμὲ δὲν ὑφίσταται ἐθνικιστικὴ ὀργάνωσις τέτοια, διότι λογικὰ σκεπτομένη καὶ μόνον, Ἕλληνες (πραγματικοί) δὲν θὰ τὴν ὀνόμαζαν ἔτσι.
Τέλος νὰ δηλώσω πὼς μέσα μου, μᾶλλον ἐνστικτωδῶς, πιστεύω πὼς «τυλίγουν σὲ μίαν (ἀνύπαρκτο) κόλλα χαρτί» κάποιους ἐνοχλητικοὺς καὶ ἀνεντάκτους συμπατριῶτες μας, μὲ σκοπὸ τὸ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτούς…
Αὐτὰ γιὰ ἀρχή…

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2015 κάποια ὀργάνωσις, λέει, ἀπὸ τὸ πουθενά, ἔφθασε νὰ βεβηλώσῃ μὲ (ἐπισήμως) ναζιστικὰ σύμβολα τὸ μνημεῖον τοῦ φύσσα. Γελάσαμε τότε… γελάσαμε πολύ…    Συνέχεια

Ὥρα νὰ συζητηθοῦν δημοσίως καὶ τὰ αἴτια τῆς …«γκεηαρχίας»!!!

Μὲ ἀφορμὴ τὶς εἰκόνες ποὺ προέβαλε ὁ ΣΚΑΙ γιὰ τὴν ἧττα τοῦ Τζέησον-Ἀντιγόνη στὸ Εἰρηνοδικεῖο Ἁμαρουσίου (ἀπεῤῥίφθη αἴτησις γιὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ βιολογικοῦ φύλου ἀπὸ τὴν ληξιαρχικὴ πράξη καὶ τὴν νομικὴ ἀναγνώριση τῶν ἀφύλων ὡς τὸ τρίτο φύλο), θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον, ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι κύκλοι ποὺ ξεκίνησαν τὸ trend #metoo, (ὅπου γυναῖκες ἐξομολογοῦνται περιπτώσεις σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως στὸν χῶρο τοῦ θεάματος), νὰ ξεκινήσουν μία Συνέχεια

Ὥρα νὰ «βουτήξουμε» στὴν δίνη τῆς γαλανόλευκης λαοθάλασσας!!!

Ἡ Κυριακὴ δεν εἶναι τὸ τέλος. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ὁ δρόμος. Καὶ ὁ δρόμος ἔχει ἀπὸ ἐμᾶς ἀπαιτήσεις.

Ἀφήνουμε τὰ πολλὰ καὶ τὰ χονδρὰ συμπράγκαλα τῆς ὑπερφιάλου ἀτομικότητός μας σπίτι, τὰ κλειδώνουμε καλὰ στὴν ντουλάπα, φορᾶμε τὸ κοστούμι τῆς λαϊκότητος καὶ τὰ παλαιὰ φθαρμένα τσαρούχια τοῦ ἔθνους καὶ βουτᾶμε σὰν μωρὰ παιδιὰ μέσα στὴν δίνη τῆς γαλανόλευκης λαοθάλασσας. Συνέχεια

Χλεύη… Μόνον χλεύη…!!!

Ἂν ἡ Δούρου μᾶς ἔλεγε μὲ ποιὸν πλάγιασε πρώτη φορὰ θὰ ἦταν «τσόκαρο», ἐὰν ἐπίσης ἡ Ἀχτσιόγλου ἀνέφερε πόσο τὴν φτιάχνουν τὰ πίπ-τόε χάι-χὶλλς θὰ εἶχαν λυσσάξη ὅλοι μὲ τὴν θρασύτητά της, ἂν πάλι ὁ Κασιδιάρης ἔβγαινε νὰ δηλώσῃ δημοσίως Συνέχεια

Παίζοντας πραγματικὴ μπάλα ὅταν κι ὅποτε χρειάζεται

Ὁ Βασίλης Τσιάρτας ἔστησε τὴν μπάλα στὰ εἰκόσι ὀκτὼ μέτρα, πῆρε φόρα μόλις τρία βήματα ποὺ διένυσε ῥάθυμα, ζύγισε τὰ φάλτσα, μέτρησε τὴν δύναμη, σημάδεψε, χάιδεψε τὸ τόπι μὲ τὰ τρία πρῶτα δάκτυλα τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ πλασὲ καὶ ἐξετέλεσε τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα ἀδίστακτα, ἀκριβῶς σὰν νὰ ἦταν στὰ Φιλαδέλφεια μὲ ἀντίπαλο τὴν Ῥεὰλ Μαδρίτης τῶν γκαλάκτικος ξανακτυπώντας ἐκεῖνο τὸ θρυλικὸ φάουλ. Συνέχεια