Διότι μία νεο-ναζιστικὴ ὀργάνωσις μᾶς ἔλειπε…

Κατ’ ἀρχὰς νὰ δηλώσω πὼς ἀγνοῶ παντελῶς τὴν δομὴ τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως (ἐὰν ὑπάρχῃ), καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ὅποια πρόσωπα σχετίζονται μαζύ της.
Νὰ δηλώσω ἐπίσης πὼς κατ’ ἐμὲ δὲν ὑφίσταται ἐθνικιστικὴ ὀργάνωσις τέτοια, διότι λογικὰ σκεπτομένη καὶ μόνον, Ἕλληνες (πραγματικοί) δὲν θὰ τὴν ὀνόμαζαν ἔτσι.
Τέλος νὰ δηλώσω πὼς μέσα μου, μᾶλλον ἐνστικτωδῶς, πιστεύω πὼς «τυλίγουν σὲ μίαν (ἀνύπαρκτο) κόλλα χαρτί» κάποιους ἐνοχλητικοὺς καὶ ἀνεντάκτους συμπατριῶτες μας, μὲ σκοπὸ τὸ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτούς…
Αὐτὰ γιὰ ἀρχή…

Τὸν Μάρτιο τοῦ 2015 κάποια ὀργάνωσις, λέει, ἀπὸ τὸ πουθενά, ἔφθασε νὰ βεβηλώσῃ μὲ (ἐπισήμως) ναζιστικὰ σύμβολα τὸ μνημεῖον τοῦ φύσσα. Γελάσαμε τότε… γελάσαμε πολύ…   

Γιατί εἶναι πράκτορες;
Πρῶτα πρῶτα γιατὶ τοὺς διαφημίζουν οἱ …πράκτορες.
Δεύτερον, καὶ πολὺ σημαντικότερον, διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ Ἕλληνες πατριῶτες θὰ ἐπέλεξαν κάποιο τέτοιο σύμβολο. Διότι οἱ Ἕλληνες πατριῶτες, οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες πατριῶτες, γνωρίζουν τὸ τὶ σημαίνει αὐτὸ τὸ σύμβολον. Καὶ γνωρίζουν ἐπίσης πὼς ἡ χρῆσις τους, ἰδίως αὐτὲς τὶς …«γκαστρωμένες ἡμέρες» εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ ἀνόητη.
Τρίτον διότι στὴν Ἑλλάδα οἱ μόνοι πραγματικοὶ ναζί, (ὄχι γιαλαντζὶ σὰν τοὺς χρυσαυγῆτες) εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐξουσιάζουν.
Τέταρτον διότι στόχος δὲν εἶναι μόνον ἡ δημιουργία ἀναταραχῶν ἀλλὰ καὶ ἡ ταὔτισις τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας, καθὼς καὶ κάθε πατριωτικοῦ συναισθήματος, μὲ κάτι ἀκραῖον καὶ μισητό.
Πέμπτον διότι ἀκόμη καὶ οἱ ἄλλοι ξεφτιλοπράκτορες, τῆς ἀριστερᾶς, τῆς ἀναρχίας ἤ τέλος πάντων τοῦ κακοῦ τους τοῦ καιροῦ, ἐπιλέγουν ἑλληνικὰ ὀνόματα, ἄν καὶ ΜΙΣΟΥΝ κάθε τὶ ἑλληνικό. Οἱ …«πατριῶτες» ξέχασαν τήν γλῶσσα τους;
Ἕκτον διότι ὁ Ἕλλην, ὁ πραγματικὸς Ἕλλην, ἀναγνωρίζει πὼς ὁ ὑπαίτιος ΔΕΝ εἶναι ὁ κάθε βλάξ, ποὺ λειτουργεῖ ὡς πιστὸς στρατιώτης τοῦ Soros, ἀλλὰ ὁ Soros  καὶ τὸ ὁ,τιδήποτε αὐτὸς πρεσβεύει…
Κι εὐτυχῶς, ὁ κατάλογος εἶναι μακρύς…

Νέα πρακτόρια μᾶς κουβάλησαν…

Για την Ελλαδα που έχει πρώτη φορά αριστερή (λέμε τώρα) κυβέρνηση η Μοσάντ έστησε …νεοναζιστική δήθεν οργάνωση που θα αναλάβει την δημιουργία τρόμου εκ …δεξιών.
Τα μεμονωμένα περιστατικά επιθέσεων της Χρυσής Αυγής, τα αεροβόλα και τα μαστίγια όσο και να τα τραβήξουν από τα μαλλιά …δεν τρομάζουν πλέον.

Η νέα μαϊμου ναζιστική οργάνωση, που εμφανίστηκε από το πουθενά, θα μπορεί ακόμα και να εκτελεί ανεπιθύμητους ή να τοποθετεί βόμβες.
Η σπουδή των ΜΜΕ να μας κάνουν …ΕΙΔΙΚΟΥΣ επί της, πρωτάκουστης στην Ελλάδα, οργάνωσης COMBAT 18 είναι τόσο επιτηδευμένη που …προκαλεί γέλιο!!!

Ἡ …μαϊμοῦ «Combat 18»!

Ὄχι, δὲν γελάσαμε μὲ τὴν πιθανότητα ὑπάρξεως νεο-ναζιστικῆς ὀργανώσεως, διότι τὸ θεωρήσαμε ἀπίθανον καὶ παράλογον. Γελάσαμε μὲ τὸ ἐκ τοῦ προχείρου στήσιμο τῆς ἐν λόγῳ προπαγάνδας καὶ τῆς μπόλικης παραπληροφορήσεως ποὺ μᾶς φόρτωσαν. Γελάσαμε μὲ τὸ «νεοναζιστικό» διότι αὐτὸ τὸ ἔχουν πρὸ πολλοῦ κατοχυρώση γιὰ τὴν χρυσῆ αὐγή*. Γελάσαμε μὲ τὴν νέα, λυσσώδη, προσπάθεια, νὰ βεβηλώσουν γιὰ πολλοστὴ φορὰ πανάρχαια ἑλληνικὰ σύμβολα.


Καί, φυσικά, τώρα γελᾶμε ἀκόμη περισσότερο, διότι πλέον σύσσωμος ἡ, καλὰ παραπληροφορημένη, ἑλληνικὴ κοινωνία καλεῖται νὰ κυττᾷ τοὺς «νεο-ναζιστές» τῆς ΜΟΣΑΝΤ, γιὰ νὰ ἀποστρέφῃ τὸ βλέμμα της ἀπὸ τὰ σοβαρότατα ἐθνικά μας θέματα, ποὺ ἔχουν καλοσχεδιασθῆ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ τὸ …καλό μας, ἐνᾦ παραλλήλως κάποιοι δραστήριοι συμπολίτες μας στιγματίζονται ἔτσι, γιὰ νὰ γράψουν τὰ «νούμερα» νούμερα
!!!

Ἡ ἐν λόγῳ λοιπὸν ΜΟΣΑΝΤένια ὀργάνωσις «Combat 18 Hellass» εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως καὶ μόνον. Αὐτὸ ποὺ προξενεῖ ὅμως ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ γιατὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, ἔπιασε …κωλοπιλάλα τὰ κυβερνητικὰ σαπρόφυτα νὰ ἀπαλλαγοῦν, λέει, ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μόρφωμα. Διότι, πῶς νά τόν κάμωμεν; Τὰ κάθε λογῆς ΜΟΣΑΝΤόπαιδα χαίρουν ἰδιαιτέρας ἀγάπης, στοργῆς καὶ φροντίδος ἀπὸ κάθε λογῆς κυβερνητικὸ κουδουνισμένο.
Τί ἄλλαξε; Ἔπαυσε νά εἶναι φιλοΜΟΣΑΝΤένια ἡ κυβέρνησίς μας;
Ἔπαυσε νά χρειάζεται τό ΜΟΣΑΝΤένιο αὐτό κατασκεύασμα;
Ἤ μήπως τό ἀνύπαρκτον αὐτό ΜΟΣΑΝΤένιο δημιούργημα χρησιμοποιεῖται ὡς πρόσχημα γιά νά μαντρωθοῦν κάποιοι πού ἐνοχλοῦν;
Πολὺ φοβᾶμαι πὼς κάτι τέτοιο …ψήνεται!!!

Μία ἀκόμη ὅμως λεπτομέρεια, ποὺ ἔρχεται νὰ ῥηγματώσῃ τὶς ὁποιεσδήποτε προπαγάνδες αὐτῆς τῆς μορφῆς, εἶναι ἕνας φίλος τῆς σελίδος μας, ποὺ κατὰ καιροὺς μᾶς ἐμπιστεύεται κείμενά του, καὶ ὁ ὁποῖος φέρεται νὰ ἐμπλέκεται μὲ τὴν ἐν λόγῳ (ἂς ποῦμε) ὀργάνωσιν. Πρόκειται γιὰ τὸν νεαρὸ δικηγόρο Γεώργιο Μακρῆ, ποὺ πλέον, ἐπισήμως γιὰ κάποιους …καλοθελητές, στιγματίζεται καὶ λοιδωρεῖται, παρὰ τοῦ ὅ,τι καὶ δίκη (πολλῶ δὲ μᾶλλον καταδίκη) ἀκόμη δὲν ἔχει γίνη, γιὰ νὰ ἐπισημοποιηθοῦν οἱ ὅποιες κατηγορίες ἀλλά, ἐπὶ πλέον, εἶναι γνωστὸν τοῖς πάσι πὼς ὁ Γιῶργος ἐνοχλοῦσε πολλοὺς μὲ τὶς ἀπόψεις του. Πάρα πολλοὺς καὶ σὲ ὅλες τὶς ἰδεολογικὲς καὶ κομματικὲς ἐκδοχές τους.


Ψιλὰ γράμματα ὅμως αὐτά…

Ὁ Γιῶργος δὲν ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ στεκόταν ἥσυχος κάπου. Συμμετεῖχε στὰ πάντα καὶ διαρκῶς.
Μία ἐκδοχή του ἦταν ὁ ἀνθρωπισμός του.
Μάνδρα… Πλημμῦρες… λάσπες… Κι ὁ Γιῶργος ἐκεῖ…

Πῶς γίνεται κάποιος πού θέλει νά κάνῃ κακό, ἢ ἀκόμη καὶ νὰ σκοτώσῃ (γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως), νά ξεπερνᾷ τά προσωπικά του …πάθη καί νά σπεύδῃ γιά νά βοηθήσῃ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, μή ἐρωτώντας γιά τίς …φυλετικές, τίς …ἰδεολογικές καί τίς κομματικές θέσεις τοῦ χρήζοντος βοήθεια;
Πῶς γίνεται λοιπόν ἕνας ἐπίδοξος δολοφόνος (κατὰ πῶς μᾶς τὰ παρουσιάζουν τὰ Μέσα Μαζικῆς ‘Ἐξαπατήσεως) νά κολυμπᾷ στίς λάσπες γιά νά ἁπαλύνῃ πόνους, μή ἐνδιαφερόμενος γιά τίς κομματικές προτιμήσεις τοῦ πάσχοντος;

Ὁ Γιῶργος ἀνῆκε, βάσει δικῶν του προσφάτων ἀνακοινώσεων, στὸ ΕΜΕΙΣ. (Τὸ ἐν λόγῳ κίνημα σχετίζεται μὲ τὸν Κ. Πλεύρη.)
Καλῶς ἢ κακῶς, αὐτὸ πιστεύει καὶ δὲν κρίνονται οἱ πολιτικοκομματικές του ἐπιλογές. Αὐτὸ ποὺ κρίνεται καὶ ἐρευνᾶται εἶναι τὸ ἐὰν πράγματι εἶχε, κατὰ πῶς διαδίδουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, αἱμοδιψεῖς τάσεις. Καὶ αἱμοδιψεῖς τάσεις δὲν ἔχει κάποιος ποὺ σπεύδει νὰ ἁπαλύνῃ πόνους, καταθέτοντας τὸν δικό του, ἀτομικὸ κόπο καὶ τὸν χρόνο.
Αὐτὴ καὶ μόνον ἡ δράσις του ἀποδεικνύει πολλὰ περισσότερα γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν ἐν λόγῳ ὀργάνωσιν, πού, ὑποτίθεται, πὼς ἀπειλεῖ τὸν σοσιαλιστικό μας κόσμο.

Παραλλήλως φυσικὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε πὼς ἡ βιασύνη μερικῶν μερικῶν, ποὺ ἔσπευσαν νὰ χαριεντίζονται κατὰ τοῦ Γιώργου Μακρῆ παρὰ εἶναι …τυχαία. Ἐὰν συνδυαστικὰ συνυπολογίσουμε καὶ τὸ παράλογον τοῦ «νεο-ναζιστικοῦ», μαζὺ μὲ τὴν ὑψηλὴ εὐφυΐα τοῦ Γιώργου, τότε μποροῦμε εὐκολότερα νὰ διακρίνουμε πὼς ἐδῶ κάτι βρωμᾶ. Βρωμᾶ πολὺ ἄσκημα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ προσπεράσουμε τὸ θέμα δίχως ἐντόνους προβληματισμούς.

Ἐάν ὅμως τελικῶς ἡ «Combat 18 Hellas» ὑπάρχῃ πραγματικά;
Κι ἐάν ἀληθῶς ὁ Γιῶργος ἐμπλέκεται μέ αὐτήν;
Τότε ἐγώ πῶς τολμῶ νά τόν ἀντικαταστήσω καί νά μιλήσω ἀν τί αὐτοῦ ἀκυρώνοντας τίς ἐπιλογές του;

Ἀπαντήσεις μὲ ἀποδείξεις ἀδυνατῶ νὰ σᾶς παρουσιάσω. Μόνον εἰκασίες καὶ ὑποψίες καταθέτω.
Μποροῦν ὅμως, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, νὰ μᾶς τὶς δώσουν αὐτὲς τὶς ἀπαντήσεις τὰ πολλά, μὰ πάρα πάρα πολλά, δημοσιεύματα. Ὅλα φυσικὰ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ γνωρίζουν καὶ διατυμπανίζουν τὸν …«νεο-ναζισμό» τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως τόσο κραυγαλέα, θορυβωθῶς καὶ ἀναλυτικῶς, ποὺ ἀπορεῖ ὁ ἀναγνώστης γιὰ τὸ …καθυστερημένο τῶν δημοσιεύσεων. Ποῦ στό καλό ἦταν τό ἐνδιαφέρον τους τόσους μῆνες; Καί γιατί δέν ἐνημέρωναν τό κοινό τους μέ συνέπεια ἐφ’ ὅσον ὅλα τά ἤξεραν;
Ναί, ἀλλὰ τώρα, πανηγυρίζοντας γιὰ τὶς συλλήψεις καὶ συμμετέχοντας στὸν γενικότερο καννιβαλισμό, ἔχουν ἐπὶ πλέον καὶ ῥόλο ἐπιμορφώσεώς μας…
(Καὶ οὐδέποτε …παραμορφώσεώς μας!!!)

Καὶ δὲν εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ φαινόμενον. Τὸ ἔχουμε ξαναδῆ σὲ πολλές του ἐκδοχές.

Συνοψίζοντας λοιπόν…
Ἐὰν ὑφίσταται ἡ «Combat 18 Hellas» δὲν ἔχει λόγους νὰ εἶναι …ἑλληνική!!!
Ἐὰν πράγματι ἡ ΕΛ.ΑΣ. κτύπησε «φλέβα» μὲ τὸ νὰ τὴν …ἐξαρθρώσῃ, ὁπωσδήποτε ἄτομα σὰν τὸν Γιῶργο δὲν ἔχουν κάτι νὰ ἀποδείξουν περὶ τοῦ ἐγκληματικοῦ χαρακτῆρος τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως.
Ἐὰν ὅμως κάτι μᾶς κρύβουν (τὶ σπάνιον!!!), τότε τίθενται ὑπὸ γενικοτέρα ἀμφισβήτησιν καὶ τὰ περὶ ἐμπλοκῆς τοῦ (κάθε) Γιώργου σὲ αὐτὴν τὴν ὀργάνωσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ συνεπακόλουθα τοῦ διασυρμοῦ τους. 

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς πρόκειται γιὰ μίαν γενικοτέρα συνωμοσία (ποὺ ἐνέπλεξε καὶ τὸν κάθε Γιῶργο), μὲ κύριο σκοπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο, τὴν καταστολὴ ἢ καὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως τοῦ πατριωτικοῦ χώρου. Ἀπολύτου ἐκκαθαρίσεως.
Ἐὰν πράγματι ἰσχύῃ κάτι τέτοιο, τότε οἱ ἐξελίξεις ποὺ ἔπονται θὰ εἶναι καὶ ῥαγδαῖες καὶ ἄμεσες καὶ βιαίως ἀνατρεπτικές.
Ἁπλῶς ὁ (κάθε) Γιῶργος ἦταν ὁ …χρήσιμος τυχαῖος ποὺ ἀνευρέθη στὸ διάβα τῶν τοκογλυφοταλιμπᾶν.

Καλοῦ κακοῦ ἂς προετοιμαζόμεθα… Ἴσως νὰ ἀνακαλυφθοῦν καὶ νέες …ὀργανώσεις τέτοιου τύπου, μὲ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς νὰ τὶς …στελεχώνουν.
(Ναί, μὴ ἀποδεικτέα ὅλα αὐτά, ἀλλά, θεωρητικῶς, ἀρκούντως ἱκανὰ νὰ ἀπομακρύνουν πολλοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τὴν καθημερινότητά τους καὶ ἀπὸ τὶς δράσεις τους καί, κυρίως, ἀπὸ πραγματικὰ πατριωτικὲς κινήσεις!)

Ἠ τελευταία πνοὴ τοῦ θηρίου ἀκούγεται σὰν ἀπειλητικὸς ῥόγχος.
Τὸν νοῦ μας!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Δέν εἶναι ἀπορίας ἄξιον τό ὅτι ὅταν κάποιος ἐνοχλῇ αὐτομάτως τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καί Ἐξημερώσεως τόν στοχοποιοῦν ὡς φασίστα, ναζιστή, ἀκροδεξιό; Κι ἐάν αὐτά τά φαιδρά σαρώνουν ἀρκετά ἀπό τά μυαλά συμπολιτῶν μας, τότε ποιός ὁ ῥόλος μας σήμερα; Δέν εἶναι χρέος μας τό νά καθάρουμε ὁριστικῶς μέσα μας τήν ἔννοια τοῦ πατριωτισμοῦ;

Ὁ Γιῶργος εἶναι διαδικτυακός μου φίλος. Εἶναι πολυγραφότατος καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις «κτυπᾶ» ἀπ’ εὐθείας στὸ κέντρο τῆς εἰδήσεως, ἀπογυμνώνοντάς την ἀπὸ περιττὲς προπαγάνδες. Εἶναι ἐπίσης ὑπὲρ δραστήριος καί, καταληκτικῶς, ἐνοχλητικὸς γιὰ τοὺς φιλελέδες, ποὺ μόλις τὸν ἀντικρύζουν ἀλλάζουν δρόμο. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνον ὁ Γιῶργος ἔτσι, ἀλλὰ πολλοὶ ἀκόμη, ποὺ ἐπίσης στοχοποιοῦνται θρασύτατα, μὲ ἀπίστευτα προσχήματα.

Δὲν εἶναι ἄλλως τὲ καὶ τόσο δύσκολο νὰ στοχοποιηθῇ κάποιος σήμερα. Μία ὁμοβροντία παραπληροφορήσεως μᾶς συμβαίνει συχνότατα…
Ἐδῶ ὁλόκληρος κουβέλαρος ἔσπευσε, νὰ ἀναπαράξῃ τὸ γεγονὸς τῆς ἐξαρθρώσεως, λέει, μίας ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως…

πηγὴ

Παρέα στοὺς διασυρμοὺς καὶ τὰ πρωθυπουργικὰ τσιράκια, πού, φυσικά, ἀναφέρονται ὑπερήφανα καὶ μὲ βεβαιότητα στὴν ἐμπλοκῆ τοῦ ὀνόματος τοῦ Γιώργου στὴν ἐν λόγῳ ὀργάνωσιν…

πηγὴ

Συνήθη προπαγανδιστικὰ κολπάκια πού, ἐπὶ πλέον, ἐνσπείρουν ζιζάνια ἐμφυλιοπολεμικοῦ διχασμοῦ.

Ἕνα ἀκόμη …περίεργον φαινόμενον εἶναι πὼς οἱ δύο ἐκ τῶν τριῶν λογαριασμῶν τοῦ Γιώργου ἔχουν ἀπενεργοποιηθῆ, ἐνᾦ μερικὲς ὦρες πρὶν ἦσαν ἐνεργοί. Μήπως κάποιοι σκαλίζουν τίς δημοσιεύσεις του καί κρατοῦν ἀντίγραφα εἰς βάρος του, ἐνᾦ ἐξετάζουν τά μηνύματά του ἕνα πρός ἕνα;

 Δὲν ξέρω… ἐρωτῶ…

* Τὰ περὶ νεοναζισμοῦ τῆς χρυσῆς αὐγῆς δὲν τίθενται ὑπὸ ἔρευνα, ἐφ΄ ὅσον μόνα τους τὰ ὑψηλόβαθμα στελέχη της διετυμπάνιζαν τὸν φιλοναζισμό τους. Τὸ ἐὰν ἄλλαξαν (ἐπισήμως) τοποθετήσεις δὲν σβήνει τὸ παρελθόν τους.

(Visited 333 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διότι μία νεο-ναζιστικὴ ὀργάνωσις μᾶς ἔλειπε…

  1. Πολλά, πολλά λόγια διὰ τὸ τίποτα.
    Διορθώνω μόνον ἔνα λάθος,
    Ὁ Λαϊκὸς Σύνδεσμος Χρυσὴ Αὐγὴ εἶναι πραγματικὸν ἐθνικοσοσιαλιστικὸν κίνημα μὲ ἱστορίαν 40 ἐτῶν καὶ ὄχι γιαλαντζὶ ὅπως χαρακτηρίζεται εἰς τὸ κείμενον.
    Ὡς πρὸς τοὺς κυβερνῶντας εἶναι ὁ,τιδήποτε ἄλλο φαντασθεῖ κανεὶς πλὴν ἐθνικοσοσιαλιστῶν ἤ ἐθνικιστῶν.
    Αὐτὰ τὰ γράφει κάποιος ἀνήκων εἰς τὸ ὠργανωμένον Ἐθνικιστικὸν κήνημα μὴ θέλων οὔτε νὰ ἀκούει περὶ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἁπλῶς γνωρίζει τὰ πράγματα ἐκ τῶν ΕΝΔΟΝ!

Leave a Reply