Ἰσλαμοποιημένον Λονδῖνον

Τὸ Λονδῖνο ἰσλαμοποιεῖται τάχιστα!!!
500 ἐκκλησίες κλείνου καὶ κτίζονται 423 καινούργια τεμένη…!!!

yournewswire.com

ἀπὸ Γεώργιο Βουδούρη

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply