Ὡραία ἡ πολιτικὴ ὀρθότης, ἀρκεῖ καὶ νὰ τὴν πληρώνῃς!!!

Θὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ἀλλὰ θὰ τὸ πληρώνουν μόνοι τους!
Τόσο ἁπλᾶ!

Ἡ δέουσα ἀπάντησις σὲ ὅλη τὴν πολιτικὰ ὀρθὴ ἀτζέντα εἶναι:

«Οὐδὲν πρόβλημα μάτια μου…
Μπορεῖς νὰ γίνῃς 666 κιλά, νὰ νοιώθῃς ὅπως βολεύεσαι καὶ νὰ βάφῃς τὰ χέρια σου μὲ αἷμα ἐμβρύων…
Οὐδὲν πρόβλημα…
…ἀλλὰ θὰ πληρώσης γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴν τσέπη σου!».

Ἐὰν λοιπὸν δὲν πληρώνουμε γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτὰ τότε θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ χρηματοδοτήσουν καὶ τὴν διαφήμιση τῆς καμπάνιάς τους.
Ἐδῶ οἱ λύσεις εἶναι δύο:

  • α. Ἀδιαφορεῖς διότι χωρὶς κρατικὴ ἐπιδότηση ἡ διαφήμιση θὰ μείνη στὰ δικά τους μέσα (ὅταν 75% τοῦ συνόλου τους εἶναι ἄεργοι) ἢ καί,
  • β. Ἐὰν δεχθοῦν δωρεὰ ἀπὸ φυσικὸ ἢ νομικὸ πρόσωπο τότε τὸ φυσικὸ ἢ νομικὸ πρόσωπο αὐτὸ θὰ πρέπη νὰ φορολογηθῇ ἀναδρομικὰ γιὰ τὶς εἰσφορὲς ὅλων μας, τόσον καιρό, ὥστε νὰ ἀνακουφισθῇ τὸ Ε1 τῶν ὑπολοίπων μας.

Μακρῆς Γεώργιος

 

(Visited 198 times, 1 visits today)
Leave a Reply