Χρήσιμοι ἠλίθιοι οἱ σχεδιαστὲς τῶν μεγαλυτέρων ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος

Τὰ χειρότερα ἐγκλήματα σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητος δὲν τὰ σχεδίασαν δαιμονικὰ τέρατα.

Συνέχεια

Χρήσιμες ἐρωτήσεις γιὰ νὰ μάθουμε σὲ πόση δημοκρατία διαβιοῦμε

Ὁ Τόνυ Μπέν, ἕνας ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἐντίμους καὶ εὐφυεῖς πολιτικούς της Μεγάλης Βρεταννίας (καὶ τοῦ Κόσμου ὅλου, for that matter), ἐπίστευε ὅτι ἐὰν κάποτε συναντήσῃς ἕναν «ἰσχυρὸ» (ἕναν μεγιστάνα ἤ, ἴσως, ἕναν ἀρχηγὸ κράτους) μπορεῖς νὰ τὸν ἐρωτήσῃς πέντε πράγματα: Συνέχεια

Δυσκολονόητος ἡ νομικὴ γλῶσσα

Ζήτησα ἀπὸ καλοὺς νομικοὺς νὰ μοῦ ἐξηγήσουν τί σημαίνει ποινὴ φυλακίσεως δέκα (10) ἢ παραπάνω ἐτῶν μὲ ἀναστολὴ —ὅπως αὐτὲς ἐπιβάλλονται, καμμιὰ φορὰ τώρα τελευταία, στοὺς καταχραστὲς δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ δημοσίου χρήματος.

Συνέχεια

Θὰ καοῦν πολλὲς πόλεις ἀκόμη…

Πρέπει, φαίνεται, νὰ καοῦν πολλὲς πόλεις ἀκόμη, μέχρι νὰ γίνῃ κατανοητὸ ὅτι στὰ συμπαθῆ (σύγχρονα, φερέλπιδα, χειραφετημένα, προχωρημένα, ἀνεξάρτητα) παιδιὰ δίδεις ἕνα παγωτό, ὄχι ἕνα προεδρικὸ μέγαρο. Συνέχεια

Γιατί τόσα ἀπανωτά λάθη;

Ἡ μεγάλη ἔφοδος τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν τῆς Γερμανίας, πρὸ ἡμερῶν, στὰ γραφεία τῆς Deutsche Bank, στὸ πλαίσιο ἐρεύνης γιὰ ξέπλυμα χρήματος, εἶναι ἕνας τρόπος, ἴσως ὁ μόνος τρόπος, νὰ ἀντιμετωπίσετε – ἐσεῖς, τὸ «σύστημα» – αὐτὸ ποὺ φοβᾶσθε ὅτι θὰ σαρώση τὴν Εὐρώπη, αὐτ[ο ποὺ ἀποκαλεῖτε «λαϊκισμό».
Συνέχεια

Ζωντανὸ ἔργο τέχνης!!!

Αὐτὸ εἶναι ἕνα STOP.

Ἤ, μᾶλλον, ἦταν. Μὲ τὰ χρόνια ἔγινε ἕνα γκρίζο ὀκτάγωνο. Εὑρίσκεται εἰς τὴν συμβολὴ δύο δρόμων: ἐκείνου ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸ Κεχροβούνι, μὲ κατεύθυνση τὴν Χώρα τῆς Τήνου, μὲ αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ Μουντάδο, τὴν Καρυὰ καὶ τὸν Τριπόταμο.

Συνέχεια