Χρήσιμοι ἠλίθιοι οἱ σχεδιαστὲς τῶν μεγαλυτέρων ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος

Τὰ χειρότερα ἐγκλήματα σὲ βάρος τῆς ἀνθρωπότητος δὲν τὰ σχεδίασαν δαιμονικὰ τέρατα.

Τὰ διέπραξαν ἠλίθιοι —ὄχι χαζοὶ ἠλίθιοι, ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ ἀπεχθὲς καὶ φονικὸ εἶδος ἠλιθίων, οἱ ἔξυπνοι ἠλίθιοι— τὸ εἶδος, δηλαδή, ποὺ σκοτώνει πρῶτα τὶς λέξεις καὶ τὴν μνήμη.

Μαθιόπουλος Χαράλαμπος

(Visited 297 times, 1 visits today)
One thought on “Χρήσιμοι ἠλίθιοι οἱ σχεδιαστὲς τῶν μεγαλυτέρων ἐγκλημάτων κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος

Leave a Reply